Ändrad tid för redovisning av uppdraget till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik

Full text

(1)

Regeringsbeslut I 1 2021-02-25 A2021/00493 Arbetsmarknadsdepartementet Statskontoret Box 396 101 27 Stockholm

Ändrad tid för redovisning av uppdraget till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning för praktik

Regeringens beslut

Med ändring av regeringens beslut den 4 februari 2016 om uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 (A2016/00216) och den 19 april 2018 om uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925) beslutar regeringen att Statskontoret ska redovisa uppdraget i en slutrapport senast den 30 april 2021.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om uppdrag till statliga

myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2016–2018 (A2016/00216). Enligt uppdraget ska Statskontoret redovisa uppdraget till regeringen

(Arbetsmarknadsdepartementet) i en slutrapport senast den 1 mars 2019. Regeringen beslutade den 19 april 2018 om uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925). Enligt uppdraget ska Statskontoret, med ändring av datum för redovisning av slutrapport i beslutet den 4 februari 2016, i stället redovisa uppdraget till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-411 36 16 Besöksadress: Fredsgatan 8

(2)

Det finns behov av att ge Statskontoret ytterligare tid inför slutrapporten för att myndigheten ska kunna genomföra en kvalitativ uppföljning.

På regeringens vägnar

Eva Nordmark

Helena Hagelroth

Kopia till

Finansdepartementet/BA, SFÖ och ESA Arbetsförmedlingen

Arbetsgivarverket

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :