Lagför innehav av falska produkter Motion 2019/20:1699 av Johnny Skalin (SD) - Riksdagen

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion SD

Motion till riksdagen

2019/20:1699

av Johnny Skalin (SD)

Lagför innehav av falska produkter

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att köp och vidareförsäljning av falska produkter bör kriminaliseras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Piratkopierade varor orsakar årligen ekonomiska skador och även varumärkesskador för varumärkesinnehavare. Som konsument kan det ibland också vara svårt att veta om man köper den äkta varan. Som turist kan man dessutom i vissa länder få dryga böter, även om det bara rör sig om en mellanlandning, om det visar sig att man medvetet eller inte medfört piratkopierade produkter. Den svenska lagen bör därför skärpas i första hand för att minimera försäljningen av piratkopierade produkter i Sverige, men en lagändring bör även ha i syfte att medvetandegöra för svenska konsumenter riskerna med att köpa fel produkter samt genom lag markera att det är fel att köpa piratkopierade varor.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :