• No results found

Längsta vägen - spel om lilla plus - Lektionsbanken.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Längsta vägen - spel om lilla plus - Lektionsbanken.se"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Lilla Plus

10 10 9 2 8 7 8 9 6 10

7+3 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt summa t ex 2+7 paras ihop med 9. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2+7 3+5 5+5 1+1 4+5 1+7 4+6 3+4 3+3 2+6 6+3 4+4 6+1 3+6 4+3 5+4 3+7 8+2 4+2 9 10 7 10 7 9 8 9 6 8

(2)

”Längsta vägen” - Lilla Plus

10 10 9 2 8 7 8 9 6 10

7+3 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt summa t ex 2+7 paras ihop med 9. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2+7 3+5 5+5 1+1 4+5 1+7 4+6 3+4 3+3 2+6 6+3 4+4 6+1 3+6 4+3 5+4 3+7 8+2 4+2 9 10 7 10 7 9 8 9 6 8

References

Related documents

Det här arbetet behandlar frågan: ”Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

[r]

[r]

[r]