• No results found

Längsta vägen - spel om lilla plus - Lektionsbanken.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Längsta vägen - spel om lilla plus - Lektionsbanken.se"

Copied!
2
7
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

”Längsta vägen” - Lilla Plus

10 10 9 2 8 7 8 9 6 10

7+3 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt summa t ex 2+7 paras ihop med 9. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2+7 3+5 5+5 1+1 4+5 1+7 4+6 3+4 3+3 2+6 6+3 4+4 6+1 3+6 4+3 5+4 3+7 8+2 4+2 9 10 7 10 7 9 8 9 6 8

(2)

”Längsta vägen” - Lilla Plus

10 10 9 2 8 7 8 9 6 10

7+3 Spel för två spelare

Material: Färgpennor i två olika färger. Gör så här: Spelare 1 parar ihop en uppgift med rätt summa t ex 2+7 paras ihop med 9. De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex röd penna. Därefter är det den andra spelarens tur att färglägga sitt par med en annan färgpenna t ex grön penna.

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade. 2+7 3+5 5+5 1+1 4+5 1+7 4+6 3+4 3+3 2+6 6+3 4+4 6+1 3+6 4+3 5+4 3+7 8+2 4+2 9 10 7 10 7 9 8 9 6 8

References

Related documents

Den enda betydande skillnaden som framkommit vid provningarna är att hålrumshalterna ligger högre för proven från sämre ytor (ibland påtagligt enligt enskilda prov) jämfört med

Denna bana testades sedan av totalt tjugo (20) personer, fem (5) för varje attraheringsmetod. Enligt hur kompositionstekniker fungerar och används inom grafiskt arbete

Det här arbetet behandlar frågan: ”Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå

Vi ville inte utgå från att användandet av AAS var något negativt för våra intervjupersoner och trodde också att fler AAS-användare skulle vilja delta i studien om vi

SPECIALISTUTBILDNING FÖR SJUKSKÖTERSKOR VÅRTERMINEN 2022 HELFART Grå rutor = klinisk utbildning.. IntensivT1

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... De båda rutorna färgläggs med spelarens färgpenna t ex

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor

A new performance measure for determining the winner of the challenge was introduced, which estimates the expected average overlap of a tracker over a range of short-term

Efter att TP 7 övervägt de olika argumenten en stund påstod han att det asymmetriska formatet kändes rättvisast och det symmetriska formatet kändes orättvisast eftersom det

This research examines the context of the online dating application Tinder to study experiences and get insights into how the users utilize the app and different strategies

kärlväxt angivet som närvaro i antal rutor av de

[r]

[r]

[r]

Vinnare är den spelare som får flest rutor i sin färg bredvid varandra när alla rutor är målade... Här vann den gröna spelaren eftersom den hade fyra gröna rutor

Alla mina informanter har upplevt att de inte alltid varit en del i gemenskapen och att de ibland glömts bort när det kommer till att föra vidare information som även berör

Ökning för axlar och ärmhål: Fortsätt sticka i mönster, gör ökn i var sida mot ärmhålet så här: 1 kantm, 1 ökn, sticka mönster fram till sista m, 1vriden ökn, 1 kantm..