• No results found

Förbjud elsparkcyklar på gågator och trottoarer Motion 2019/20:293 av Robert Halef (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Förbjud elsparkcyklar på gågator och trottoarer Motion 2019/20:293 av Robert Halef (KD) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:293

av Robert Halef (KD)

Förbjud elsparkcyklar på gågator och

trottoarer

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elsparkcyklar bör förbjudas på gågator och trottoarer och tillkännager detta för regeringen.

2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska finnas uppställningsplatser och organiserade parkeringsplatser för elsparkcyklarna och tillkännager detta för regeringen.

3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de företag som tillhandahåller elsparkcykeltjänster måste ta sitt ansvar att plocka bort

omkullkastade elsparkcyklar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Antalet elsparkcyklar har ökat kraftigt och nu finns det ett flertal företag som erbjuder tjänsten. I takt med att intresset för dessa blir större har också olyckorna ökat kraftigt. Hittills i år har 241 olyckor registrerats i landet, men man tror att mörkertalet är stort.

I de städer där dessa finns bör de styrande ta sitt ansvar och se till att det finns uppställningsplatser och organiserade parkeringsplatser för elsparkcyklarna. När de som idag ligger slängda på trottoarer och gågator utgör de en säkerhetsrisk för synskadade och andra gående. De som inte lämnar elsparkcykeln på en särskild uppställningsplats – utan bara slänger den på gatan – bör bötfällas.

De företag som tillhandahåller denna tjänst måste också ta sitt ansvar att plocka bort omkullkastade elsparkcyklar på gator och trottoarer. Lyckas de inte med detta får man dra in deras tillstånd att bedriva verksamheten.

Utöver detta bör även elsparkcyklarna förbjudas på gågator och trottoarer. Även när de kör utgör de en säkerhetsrisk för synskadade och andra gående, då de kan färdas upp till 20 kilometer i timmen bland stora folkmassor.

(2)

2 Ett flertal europeiska länder har infört regleringar och vissa länder har begränsat antalet elsparkcyklar. I en del städer har man har reglerat hastigheten till lägre för att minska risken för olyckor. Det är på tiden att denna verksamhet även regleras i Sverige, genom att cyklister och företag som inte sköter sig bötfälls.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse