• No results found

Z Progr Elev Kap 3 Algebra - Nivå 2

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Z Progr Elev Kap 3 Algebra - Nivå 2"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Z © LIBER AB FÅR KOPIERAS 1

Extramaterial till

Matematik Z

NIVÅ

TVÅ

LIBER PROGRAMMERING OCH DIGITAL KOMPETENS

Algebra

ELEV

Det finns många olika programmeringsspråk. Ett av dem är Python, som du ska få bekanta dig med i de här uppgifterna när du ritar med Python och Turtle. Du kommer att få testa, tolka och skriva egen kod samt använda loopar för att rita stjärnor och bestämma stjärnornas placering på skärmen. Uppgiften bygger vidare på Nivå ETT och uppgifterna i ”Programmering och digital kompetens”, Algebra, Matematik Y. Se även ”Lathund – Python with turtle” för fler tips.

SYFTE

Syftet med övningen är att du ska

■ få bekanta dig med programmeringsspråket Python. ■ lära dig att använda en editor för att skriva program. ■ få erfarenhet av att rita med Turtle.

■ testa, tolka och skriva egen kod.

■ förstå varför och hur man använder sig av loopar.

■ få förståelse för koordinatsystemets uppbyggnad och förstå hur

koordinater för en viss punkt anges.

■ få erfarenhet av kommandot goto(x,y).

■ få ökad förståelse för vinklar genom att låta Turtle rotera ett visst antal

grader med kommandot left() respektive right().

REDOVISNING/BEDÖMNING

(2)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Z © LIBER AB FÅR KOPIERAS 2

DEL 1:

Python with turtle, rita stjärnor av kvadrater

1. Börja med att gå in på repl.it och välj ”start coding” och sedan ”Python

(with Turtle)” och ”Create Repl”.

För en djupare genomgång av editorn repl.it och dess funktioner, se ”Lathund – Python with Turtle”.

2. Börja med att importera biblioteket Turtle genom att skriva

from turtle import *” i fönstret till vänster.

Observera: Så länge du arbetar med Turtle i Python måste den första raden stå kvar.

3. Byt rad genom att trycka på ”Enter”.

Skriv sedan in följande kod:

for i in range(4):

forward(100)

right(90)

Notera att de två sista raderna ska starta längre in för att visa vad som ingår i loopen ”for i in range(4): ”.

Dit kommer du genom att trycka på ”tab”.

4. Klicka på ”Run”. Vad händer?

5. Vad betyder de olika delarna av din kod? 6. Ändra koden till:

for i in range(2): for i in range(4):

forward(100)

right(90)

7. Klicka på ”Run”. Vad händer?

(3)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Z © LIBER AB FÅR KOPIERAS 3

9. Ändra den första loopen till ”for i in range(6):” och lägg till

left(60)” i slutet av den andra loopen. Håll reda på indragen!

Om du fått till koden rätt, har du en bild som ser ut så här:

10. För att snygga till ”stjärnan” kan du fylla den med färg genom att lägga

till kommandot begin_fill()respektive end_fill() Gör det och kör programmet.

11. Fortsätt på egen hand och gör förändringar vad gäller storlek, antal

uddar på stjärnan och färg.

TIPS:

Om du ändrar antalet uddar genom att rita 10 kvadrater istället för 6, behöver du även ändra den sista vridningen turtle gör, från left(60)till left(36). Kan du se sambandet?

Tycker du turtle ritar för långsamt? Ändra hastigheten genom att lägga till raden speed(0) innan loopen.

(4)

EXTRAMATERIAL TILL MATEMATIK Z © LIBER AB FÅR KOPIERAS 4 Färg ändrar du genom att lägga till, till exempel raden color(”red”)

Notera att color(’red’)ger samma resultat. Det spelar ingen roll om man använder dubbla eller enkla citationstecken.

DEL 2:

Python with turtle − rita stjärnor som man

gör med penna och papper

1. Skriv in koden

from turtle import *

for i in range(5):

forward(100)

left(144)

2. Kör programmet. Tolka koden.

3. Rita en ny stjärna och fyll den med färgen blå. Avsluta med

hideturtle() för att gömma turtle.

4. Använd kommandot goto(x,y)samt penup() respektive pendown()

för att åstadkomma följande mönster: a)

b)

c)

d)

References

Related documents

ü Formulera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder ü Använda och analysera matematiska begrepp. ü Välja och använda lämpliga matematiska

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till

Paradoksaalista oli, että Aleksandra Gripenberg vaati miehiltä tasa-arvoista kohtelua naisten suhteen, mutta ei itse voinut aina suhtautua demokraattisesti oman

pitäneet sen olemassaoloa itsestään selvänä? Johtuisiko se siitä, että kokijan osa on olennainen osa ihmisen elämää? On ehkä mahdollista jopa elää elämänsä astumatta

Måhända skall man invända att han i och för våra gamla tider, på detta sätt icke skall kunna erhålla några data, utan blott komma till en skildring, som förtjenar heta

Kokonaisuutena ottaen Suomen valtakunnallisten kanavien ohjelmatarjonta näyttää kansainvälisessä vertailussa olevan poikkeuksellisen monipuolista. Kanavauudistus puolestaan

Så länge jorden gör ännu sin dans kring solen, så länge Nordens klippor stå. och kyla, blottande, sitt marmorbröst mot polen, så länge, Nore, vårt

Termille representaatio ei ole hyvää suomen kielistä vastinetta: se sekä esittää että edustaa jotakin, joka kuitenkin tulee läsnäolevaksi ja saa merkityksensä vain

Snellmanin pienoisromaani on melo- dramaattinen ja kaikessa opettavaisuu- dessaan kömpelö. Snellmanille on ollut tärkeämpää tehdä tarinasta mahdolli- simman synkkä kujanjuoksu

Dette var første gang i det offisielle nordiske samarbeidets historie at regjeringene gikk med på å opprette en arbeidsgruppe med en slik sammensetning.Tid- ligere hadde de ment at

Vuonna 1908 Hainari piti Tampereella järjestetyssä siveellisyyskonferenssissa esitelmän, jossa hän ehdotti, että kaupunkien poliisilaitoksille palkattaisiin

He lived for some time in Rome, then came to Naples, the ideal place for a landscape painter. In Rome I had already often heard that his draughtsmanship was admirable, though the

In typical laboratory scales, our spacetime is approximately flat (a Minkowski space) so its approximate isometry group is the Poincar´e group. That’s the reason for special

Tavallisin hevosilla esiintyvistä sukkulamadon elämänkiertotyypeistä on seuraavanlainen: aikuiset madot elävät hevosen suolistossa, ja niiden munimat munat kulkeutuvat ulosteiden

Attila, Martti & Erja Kuusela & Marja Raekallio & Outi Vainio (toim.): Eläinanestesiologia.. Varesmaa, Kalle & Erica Willberg: Minisian terveyden- ja

Kesämastiitti on yleensä hiehoilla ja ummessaolevilla lehmillä esiintyvä utaretulehdus, jolle tyypillisiä piirteitä ovat voimakkaat kliiniset oireet sekä tulehtuneen

Kyseessä on poxviruksen (paravaccinia) aiheuttama hyvänlaatuinen tauti, joka aiheuttaa rakkuloita, matalia paukamia ja pyöreitä eroosioita sieraimissa, ikenissä sekä

Virtsakiviä esiintyy sporadisesti kaikilla märehtijöillä. Virtsatietukoksia ne aiheuttavat ylei- simmin pienillä märehtijöillä, mutta myös lihamulleilla. Nuorena kastroidut

Ekspiratorisen dyspnean syynä on tavallisimmin keuh- kopöhö, mutta myös krooninen bronkiitti ja pleuriitti voivat aiheuttaa sitä.. Hengitysilma

Eri-ikäisillä vasikoilla esiintyy ikäkaudelle tyypillisiä ripulinaiheuttajia: ensimmäisten elinviikkojen aikana voi esiintyä koliripulia (alle viikon ikäisillä), joka on

Diagnostiikka on hyvin hankalaa: mahdollisia menetelmiä ovat dermaalinen tubitesti (vanha), ELISA-vasta-ainetesti (ei sovellu yksilödiagnostiikkaan), bak- teriologinen viljely

Usein oireet ovat samanlaisia, mutta anamneesi erottaa sairaudet.. Tärkeää on aina ehkäistä karjan muiden eläinten sairastu- minen ja siksi on