Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 1 2020-02-27 N2020/00471/SMF

Näringsdepartementet Sveriges lantbruksuniversitet

Box 7070 750 07 Uppsala

Förlängd tid för uppdraget att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

Regeringens beslut

Regeringen förlänger uppdraget till Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) att, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog (N2018/04152/SK). SLU ska senast den 30 april 2020 lämna en redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Skäl för regeringsbeslut

Uppdraget förlängs med två månader i syfte att ge SLU möjlighet att i sin redovisning av uppdraget beakta och analysera ett kunskapsseminarium om mångbruk, inom ramen för det nationella skogsprogrammet, som genomförs under våren 2020.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

På regeringens vägnar Jennie Nilsson Lars Ekberg Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Utbildningsdepartementet/H Miljödepartementet/NM Kulturdepartementet/KL Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Naturvårdsverket Riksantikvarieämbetet Sametinget Skogsstyrelsen Statistiska centralbyrån 2 (2)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :