• No results found

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med anledning av utbrottet av covid-19"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

8

Regeringen

Socialdepartementet Regerings beslut 2020-03-05 S2020/01233/FS (delvis) Socialstyrelsen 106 30 Stockhohn

Uppdrag att stärka beredskapsarbetet med an�ledning av utbrottet av covid-19

Regeringens beslut

1:5

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att vidareutveckla befintliga och kommande samordnings- och stödinsatser, tex. när det: gäller tillgången till diagnostik, vårdplatser och andra former av stöd till regioner och kommuner med anledning av det pågående utbrottet av covid-19.

Socialstyrelsen får även i uppdrag att representera Sverige i styrgruppen för den EU-gemensamma upphandlingen av skyddsutrustning som utförs enligt avtalet Joint Procurement Agreement QP A).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) genom att en rapport om arbetet lämnas senast 31 december 2020. Redovisningen ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Ärendet

Krisberedskapsarbete

Socialstyrelsen arbetar med att stödja hälso- och sjukvårdens huvudmän, det vill säga regionerna, genom att samordna beredskapen inför och vid fredstida kriser. Med anledning av utbrottet av covid-19 genomför myndig­ heten i samarbete med Folkhälsomyndigheten bland annat inventeringar av regionernas tillgång till nödvändig utrustning, personal och infrastruktur för att identifiera hur en samordning av de nationella insatserna ska ske. Social­ styrelsens aktiviteter med anledning av det pågående utbrottet av covid-19 syftar till att säkerställa att myndigheten utgår från fakta om utvecklingen av utbrottet och om läget i sjukvården för att på så sätt vara väl förberedda om

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)
(3)

References

Related documents

• Om man kopplar för många apparater till eluttagen kan strömmen bli för stor och det kan börjar brinna. • Det förhindras

Lkm bundet till målreceptor BLOD Fria lkm molekyler Bundet till vävnadsproteiner EFFEKT Lkm molekyler bundna till plasmaproteiner. Endast fria molekyler kan diffundera över

Höggradigt rena produkter Sterila produkter • Rengöring • Desinfektion (om kontakt med kroppsvätskor) • Rengöring • Desinfektion • Rengöring • Desinfektion

I den här övningen får eleverna göra samma sak fast istället för på stranden får eleverna leta efter skräp i skogen?. Material: Ta med soppåsar att lägga

• Vad måste du tänka på enligt allemansrätten om du vill gå på en enskild väg för att komma till skogen?.. 4 Koppling

Vidare är det förstås inte så enkelt att COX-1 bara är till nytta medan COX-2 bara skulle ge PG för smärta och feber.. Den förenklade (initiala) tanken var alltså att COX-1

Minskad absorption av kolesterol i tarmen leder förstås till minskat intag av nytt kolesterol, men är också användbart för att "dra ut" kolesterol från levern i form