• No results found

Sänkt straffmyndighetsålder Motion 2020/21:2330 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sänkt straffmyndighetsålder Motion 2020/21:2330 av Boriana Åberg (M) - Riksdagen"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion M1582

Motion till riksdagen

2020/21:2330

av Boriana Åberg (M)

Sänkt straffmyndighetsålder

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att sänka straffmyndighetsåldern och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagens straffmyndighetsålder är otidsenlig. Debatten om dess sänkning har pågått i mer än tio år, och under tiden har ungdomsbrottsligheten eskalerat. Det är ett stort

misslyckande för vårt samhälle att barn ändå ner i åttaårsåldern ingår i gäng som begår brott. Många 11-14 åringar har satt i system att utföra brott som andra har planerat. Straffmyndighetsåldern som enligt brottsbalken är 15 år gör att kriminella gäng

medvetet rekryterar yngre för att langa narkotika, gömma illegala vapen, syssla med hot och utpressning. Fördelarna för gängen är uppenbara. Till att börja med har de

hjälpredor som kan bistå i den kriminella verksamheten utan att kunna straffas. Men inte minst leder bristen på kännbara påföljder i rätt tid till att ungdomar blir fullfjädrade brottslingar med befäst kriminell identitet när de väl når straffmyndighetsålder.

Oftast är offren andra barn och ungdomar, som får finna sig att bli misshandlade, rånade och förnedrade av jämnåriga. Gång på gång, utan att det blir några konsekvenser för förövarna. Detta urholkar förtroendet för rättsväsendet och orsakar irreversibla skador hos de drabbade.

(2)

2 Tiden är nu inne för att överväga en sänkning straffmyndighetsåldern. Det kan vara en viktig del för att skapa lagrum för att kunna anhålla häkta och döma grovt kriminella som inte har fyllt 15 år.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda om det ska vara straffbart att lämna felaktiga uppgifter för ett samordningsnummer och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kunskapen behöver öka om sambanden mellan tandhälsa och sjukvårdsbehov och tillkännager detta för regeringen3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett förbättrat samhällsstöd till offren för endometrios och andra könsspecifika

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta