Förlängd tid för redovisning av uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

Download (0)

Full text

(1)

Regeringsbeslut II 14 2019-06-27 N2019/02111/DL

Näringsdepartementet Statens jordbruksverk

551 82 Jönköping

Begäran om förlängd tid för redovisning av uppdrag att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning

Regeringens beslut

Regeringen bifaller Statens jordbruksverks begäran och förlänger tiden för redovisning av uppdraget att utreda gränsdragning mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning till den 1 september 2019.

Ärendet

Regeringen uppdrog den 20 juni 2018 åt Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) att i samråd med Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten se över gränsdragningen mellan förvaltning av vilt och fisk och användning av vilda djur i forskning (N2018/03772/DL).

Uppdraget skulle redovisas den 1 juli 2019.

Jordbruksverket har begärt att tiden för redovisning av uppdraget förlängs till den 1 september 2019.

Telefonväxel: 08-405 10 00 Postadress: 103 33 Stockholm Fax: 08-24 46 31 Besöksadress: Herkulesgatan 17 Webb: www.regeringen.se E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

(2)

På regeringens vägnar Jennie Nilsson Lena Odland Kopia till Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA Utbildningsdepartementet/F Miljödepartementet/NM Havs- och vattenmyndigheten Naturvårdsverket

Statens veterinärmedicinska anstalt Sveriges lantbruksuniversitet Länsstyrelserna

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :