Nytt i institutionens skriftserier

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Acta Wexionensia. Nr 99 2006.

Mari Mossberg, La relation de concession. Étude contrastive de quelques con-necteurs concessifs français et suédois (doktorsavhandling i franska, pdf) ISBN: 91-7636-517-4.

Sofia Ask och Gunilla Byrman (red.), Stark kvinna på sju bokstäver: Vänskrift till Solveig Hammarbäck, Rapporter från Växjö universitet: Humaniora, Nr 17 (pdf). ISSN 1404-0441

Tommy Olofsson och Vasilis Papageorgiou (red.), Föraningar. Kreativt skri-vande i Växjö. Lagerkvist-serien 3, Växjö University Press.

ISBN 91-7636-526-3

För frågor om Växjö University Press, abonnemang på Acta Wexionensia, eller köp av enskilda volymer, kontakta:

Kerstin Brodén, redaktör på Växjö University Press E-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Telefon: 0470-708267.

För tidigare nummer av Scripta Minora se www.vxu.se/hum/publ/scriptaminora/

Senaste nytt i institutionens skriftserier

Acta Wexionensia

Observera att författarnamn och artikelrubriker också är klickbara länkar!

Lagerkvistserien Rapporter från Humaniora

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :