Full text

(1)

Energi

(2)

Energikällor

• En energikälla är en naturtillgång eller ett naturfenomen som kan omvandlas till nyttiga energiformer som ljus, rörelse och värme och elektricitet

• Fossila energikällor:

• Exempel på fossila energikällor är naturgas, råolja och stenkol. Dessa finns i begränsade, men mycket stora, lager och nybildas mycket långsamt.

• Förnybara energikällor:

• De förnybara energikällorna är vindenergi, solenergi, aerotermisk energi

(luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogas.

• Mellanting:

• Torv är en organisk jordart som bildas i fuktig och syrefattig miljö genom

nedbrytning av döda växt- och djurdelar under inverkan av mikroorganismer och kemiska föreningar. Torv återbildas relativt långsamt och är därför ett mellanting mellan förnybara och fossila bränslen.

(3)

I Sverige nu, elproduktion/behov

• Kärnkraft > 50% Ringhals (4), Forsmark (3),

Oskarshamn(3)

• Vattenkraft ca 45%, nationalälvarna orörda

• Solenergi

http://

www.svensksolenergi.se/fakta-om-solenergi

• Vind

(4)

Ny forskning

• Vind

• Solceller

• Vågkraft

• Saltkraft

• Vätgas

• Cyanobakterier

(5)

• Mindre elförbrukning/”sak” =ökad energieffektivisering, vad händer?

• Island ligger i topp när det gäller den årliga elanvändningen per capita.

Med sin lilla befolkning och sin elintensiva industri använde islänningarna

nästan 52 000 kWh per capita under år 2011. Det framgår av statistik från

International Energy Agency (IEA). Här är de sju länderna med högst

elanvändning:

• Island 51 921

• Norge 23 446

• Finland 15 795

• Luxemburg 15 672

• Kanada 15 474

• Sverige 14 360

• USA 13 156

(6)
(7)

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-stottar-kl

imatet

/

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :