God och nära vård 2020 – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården

Full text

(1)

t

Regeringen

Socialdepartementet Protokoll vid regeringssammanträde 2020-01-30 S2020/00440/FS (delvis)

Bemyndigande att underteckna en överenskommelse om God

och nära vård 2020 - en omställning av hälso- och sjukvården

med fokus på primärvården

Regeringens beslut

1:8

1 bilaga

Regeringen bemyndigar statsrådet Hallengren, eller den hon sätter i sitt ställe, att underteckna en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SK.R) om God och nära vård 2020 - en omställning av hälso­ och sjukvården med fokus på primärvården, med i huvudsak det innehåll som framgår av bilagan till detta beslut.

Ärendet

Efter överläggningar mellan representanter för Socialdepartementet och SKR har en överenskommelse mellan regeringen och SKR om God och nära vård 2020 tagits fram. För 2020 avsätter regeringen 6 250 500 000 kronor för ändamålet inom utgiftsområde 9.

Utdrag till · Statsrådsberedningen/SAM Finansdepartementet/BA, OF A, K Socialdepartementet/ SAM, FST Socialutskottet Kammarkollegiet Socialstyrelsen

Sveriges Kommuner och Regioner

Telefonväxel: 08-405 10 00 Fax: 08-24 46 31 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Fredsgatan 8 E-post: s.registrator@regeringskansliet.se

(2)

I.'

Regeringskansliet

8

Socialdepartementet

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2020-01-30 nr 1:8

Sveriges

Kommuner

och Regioner

God och nära vård 2020

En omställning av hälso- och sjukvården med

fokus på primärvården

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :