• No results found

Sponsring av kultur från näringslivet Motion 2019/20:2789 av Roland Utbult (KD) - Riksdagen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Sponsring av kultur från näringslivet Motion 2019/20:2789 av Roland Utbult (KD) - Riksdagen"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Enskild motion KD

Motion till riksdagen

2019/20:2789

av Roland Utbult (KD)

Sponsring av kultur från näringslivet

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skattereglerna bör bli mer främjande för investeringar och bidrag till kultur från näringslivets sida och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För att en sponsor ska få dra av sitt bidrag på skatten krävs en klar och tydlig

motprestation från den som sponsras – annars räknas det som gåva, och beskattas fullt ut. Men att få godkänt av Skatteverket vad gäller motprestation, att i detalj beskriva vad företaget får tillbaka för sponsringspengarna, är svårare om det gäller kultur.

När det gäller företagspengar till sport och idrott är det betydligt enklare med motprestation då företagets emblem kan fästas på matchtröja som visas i television och därmed enklare värderas. Det är svårare att bedöma motprestationen på en

kultursatsning och därför är den svårare att använda i företagets mening.

Exempel: Eftersom det fanns svårigheter kring kultursponsring anlitades i Umeå för kulturhuvudstadsåret 2014 ett företag som jobbade med detta från september 2011.

Först med att göra en förstudie och sedan med att på provisionsbasis arbeta för att hitta sponsorer. Men sju månader innan allt drog igång valde Umeå att bryta kontraktet eftersom inget avtal om medfinansiering hade gjorts.

Det skulle vara väldigt bra för Sverige som helhet att näringslivet engagerar sig mer i kulturlivet. Skattereglerna bör bli mer främjande för investeringar och bidrag till kultur från näringslivets sida. Detta bör ges regeringen tillkänna.

References

Related documents

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör skärpa sin kritik mot den turkiska regeringen för dess brott mot demokratins principer och bristande

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om återgång till tidigare straff vid ny brottslighet och tillkännager detta för

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Skogsstyrelsen tillsammans med skogsnäringen bör arbeta mer för att öka andelen röjd skog och tillkännager detta

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjlighet för en framtidsfullmäktig att företräda den enskilde gentemot hälso- och sjukvården när denne inte längre

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en person som ansöker om medborgarskap bör underteckna en deklaration där denna bekräftar

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten som ägare ska verka för att Telia Company AB delas upp i två delar, samhällsviktig infrastruktur

Vad som behövs är en lagstiftning som ger franchisetagaren och en organisation av franchisetagare förhandlingsrätt och regler framförallt för uppsägning... och överlåtelse

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ett lättillgängligt och användarvänligt informationsmaterial till nyanlända om mänskliga fri- och