Remissvar promemoria - Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Ärendenummer Dokumentdatum TRV 2020/109821 2020-11-09 Motpartens ärendenummer 12020/02546 Trafikverket 781 87 Borlänge

Besöksadress: Röda vägen 1

Texttelefon: 010-123 50 50 Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se Dag Lundgren FPvfl Direkt: 010-123 30 40 TM A LL 0 42 2 B re v 3. 0 Regeringskansliet Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se annica.liljedahl@regeringskansliet.se Diariet arendeberedningKM@trafikverket.se

Remissvar promemoria - Erkännande och utbyte av

körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade

kungariket

Sammanfattning

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade Kungariket.

Yttrande

Vi har inga invändningar eller synpunkter på de ändringar som föreslås. Skälet för detta är att vårt uppdrag inte kommer att påverkas av dessa förändringar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Erixon. Resultatenhetschef för Förarprov Kristina Hagberg och utredare Dag Lundgren Resultatenhet Förarprov har varit föredragande i ärendet.

Lena Erixon Generaldirektör

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :