• No results found

Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, S2020/06592

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, S2020/06592"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten Telefon E-post Org.nr

Box 38190 100 64 Stockholm 0771-771 771 registrator@pensionsmyndigheten.se 202100-6255 PM 5 9 0 4 4 1 .0

Remissyttrande Dok.bet. PID179488

2021-01-21 Version 0.1 Dnr/ref. VER 2020-388

Hållbar socialtjänst

En ny socialtjänstlag SOU 2020:47, S2020/06592

Förslaget berör inte någon av de socialförsäkringsförmåner som administreras av Pensionsmyndigheten. Inte heller påverkas något förhållande mellan

Pensionsmyndigheten och dess målgrupp eller ansvarigt organ inom kommunen. Pensionsmyndigheten har därför inga synpunkter mot lämnade förslag.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av juristen Anna Christer-Nilsson. I beredningen av ärendet har verksamhetsutvecklaren Atosa Anvarizadeh, gruppchefen Johan Ragnarsson och enhetschefen Martina Irving deltagit. I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Biljana Lajic, Carl-Magnus Löfström, Kajsa Möller, Magnus Rodin och Ole Settergren deltagit.

Daniel Barr

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Henrik Engström, Erik Fransson, Ole Settergren, Carl-Magnus Löfström samt

avdelningscheferna Lena Aronsson, Bengt Blomberg, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Magnus Rodin, Ole Settergren samt Kajsa Möller deltagit. I beredningen

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Carl-Magnus Löfström och Biljana Lajic samt Kajsa Möller,

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Lena Aronsson, Henrik Engström, Erik Fransson, Carl-Magnus Löfström, Magnus Rodin och Ole Settergren samt

I den slutliga handläggningen har även stabschef Kajsa Möller, avdelningscheferna Lena Aronsson, Ole Settergren, Magnus Rodin, Henrik Engström, Carl-Magnus Löfström, Bengt

I den slutliga handläggningen har avdelningscheferna Henrik Engström, Lena Aronsson, Magnus Rodin, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Carl- Magnus Löfström och

avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Magnus Rodin och Carl-Magnus Löfström samt personalchef Erik Ekblad.

I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Henrik Engström, Ole Settergren, Erik Fransson, Bengt Blomberg, Lena Aronsson, Marie Evander och Magnus Rodin