• No results found

Byt bild (stockholmsfokus)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Byt bild (stockholmsfokus)"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)
(2)

Byt bild (stockholmsfokus)

(3)
(4)

65%

61%

44%

35%

16%

11%

9%

8%

7%

7%

6%

4%

4%

3%

6%

65%

59%

64%

54%

14%

10%

1%

4%

14%

10%

1%

3%

7%

Goda chanser att få jobb direkt efter gymnasiet Intresse för ämnesinriktningen Det ger kunskaper jag tror jag behöver i framtiden Det ger många valmöjligheter efter gymnasiet Ger behörighet till en högre utbildning jag vill läsa Det var det enda program jag kunde tänka mig Var det bästa valet på den skola jag ville gå på Det ger bra förmåner (exempelvis körkort) Lätt att få bra betyg Gillar människorna som går programmet Min familj tyckte att jag skulle välja det Det var det enda jag kom in på/var behörig till Annat:

Många kompisar valde samma program

Yrkesprogram (2020)

Högskoleförberedande program (2020)

(5)

78%

52%

44%

36%

31%

29%

22%

16%

11%

13%

40%

20%

30%

36%

52%

20%

9%

69%

5%

1%

23%

23%

14%

14%

42%

71%

9%

4%

7%

14%

11%

19%

5%

17%

4%

12%

Få ett välbetalt jobb i framtiden Göra föräldrar/släkt nöjda

Kunna byta jobb när du vill Få bidra till ett bättre

samhälle Ha bra arbetstider

Få ett intressant jobb

Ha låg risk att bli arbetslös Få ett välbetalt jobb efter

gymnasiet Ha trevliga kollegor

Högskoleförberedande program (2020) Lika bra (2020) Yrkesprogram (2020) Vet inte/osäker (2020)

(6)
(7)

54%

36%

24%

13%

13%

13%

5%

4%

11%

3%

Ville ha högskolebehörighet utan att behöva läsa extra kurser Kändes för smalt

Inte min grej bara

För lätt att komma in

Inte min typ av elever/klasskompisar

Fanns inget som intresserade mig

Fanns inget i närheten/på den skola jag ville gå

Fick inte för mina föräldrar

Annat

Vet inte/osäker

Elever på HF-program som funderade på YP (2019)

(8)

Naturvetenskapsprogrammet 79%

Teknikprogrammet 61%

Ekonomiprogrammet 55%

Samhällsvetenskapsprogrammet 53%

Vård- och omsorgsprogrammet 37%

Estetiska programmet 60%

Hantverksprogrammet 57%

Hotell- och turismprogrammet 56%

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 55%

Barn- och fritidsprogrammet 54%

(9)

53%

30%

17%

3%

72%

24%

16%

62%

23%

mest på vilka jobb jag kunde få direkt efter gymnasiet

mest på vilka jobb jag kunde få i framtiden

inte på jobb överhuvudtaget

Yrkesprogram (2020)

Högskoleförberedande program (2020) Gymnasieelever totalt (2020)

Såsom vi visat tidigare är det främst elever på yrkesprogram som värderar goda chanser till jobb direkt efter gymnasiet. Men med det inte sagt att övriga elever inte bryr sig som jobb; som vi ser till höger handlar det däremot ofta om en längre tidshorisont.

Högskoleförberedande program anses såsom vi visar på sidan 5, i högre utsträckning än yrkesprogram leda till välbetalda jobb i framtiden. Även om det finns mycket annat unga värderar i det framtida arbetslivet är lön är definitivt en del av ekvationen.

Samtidigt går det att fundera på vilken

information eleverna egentligen baserar sina

val på. Sett i termer av livsinkomst är det

långt ifrån kassaskåpssäkert att alla

högskoleutbildningar betalar bättre.

(10)

Barn- och fritidsprogrammet 82%

Bygg- och anläggningsprogrammet 81%

Fordons- och transportprogrammet 78%

Hantverksprogrammet 71%

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 68%

Naturvetenskapsprogrammet 91%

Teknikprogrammet 72%

IB (International Baccalaureate) 54%

Ekonomiprogrammet 49%

Samhällsvetenskapsprogrammet 37%

(11)

39%

4%

54%

3%

Ja, att jag skulle läsa ett högskoleförberedande

Ja, att jag skulle läsa ett yrkesprogram

Nej, de hade ingen speciell åsikt i frågan

Vet inte/osäker

Gymnasieelever (2019)

52%

9%

35%

4%

Barnet bör läsa ett högskoleförberedande program

Barnet bör läsa ett yrkesprogram

Ingen speciell åsikt i frågan

Vet ej / osäker

Föräldrar (2020)

(12)

Samhällsvetenskapsprogrammet 43% Fordons- och transportprogrammet 72%

Naturvetenskapsprogrammet 27% VVS- och fastighetsprogrammet 67%

Ekonomiprogrammet 25% Estetiska programmet 66%

Teknikprogrammet 23% Naturbruksprogrammet 62%

Restaurang- och

livsmedelsprogrammet 20% Humanistiska programmet 59%

Skolverkets statistik över elever på program läsåret 19/20

(13)
(14)

69%

24%

5%

2%

Ja, absolut

Nej, hade velat ha lite mer information

Nej, hade velat ha mycket mer information

Osäker/vet ej

Högstadieelever (2020)

54%

39%

7%

Ja Nej, men vill gärna veta Nej, det känns inte så viktigt för mig Högstadie- och gymnasieelever (2020)

(15)

VVS- och fastighetsprogrammet 45%

Industritekniska programmet 44%

Humanistiska programmet 44%

Hantverksprogrammet 36%

Fordons- och transportprogrammet 33%

References

Related documents

Med de givna betjäningsintensiteterna erhålles att.. jobb per minut i medel.. a) Medelantalet upptagna betjänare är 8/3, dvs ett M/M/3 system kan användas..

situationer i förskolan som inte betraktas som rutinsituationer. Vi menar främst den så kallade fria leken där pedagoger inte antar en ledarroll. Här känns observationer som

För att kunna utföra personcentrerad omvårdnad bör sjuksköterskan vara mån om patienternas värdighet samt hålla en god ton, detta för att skapa en relation vilket

En chef som inte hade lika mycket erfarenhet i chefsrollen som övriga upplevde till en början det som positivt att kunna läsa mejlen utanför kontorstid för att detta bidrog till

EQLs positionering mot marknader där konkurrensen är begränsad skapar förutsättningar för en rörelsemarginal som överstiger de jämförbara konkurrenternas

”käpphästar” som hans undervisning bygger på: 1) Knyta an till elevernas värld: ”Nirvana – någon som har hört talas om det? Curt Kobain?” och så vidare. Han

Hon hade kommit till Västsahara för att skaffa information om läget när det gäller mänskliga rättigheter. Hon fraktades senare ut ut landet i en

så sätt kan det uppmärksammas att verksamheten har ändrats och att tiden inte räcker till. En större studie kommer att visa på fler aspekter i det normativa kontraktet och