RF-SISU Smålands utbildningar

Download (0)

Full text

(1)

RF-SISU Smålands utbildningar

Våren 2022

(2)

Läs mer och anmäl dig till våra kurser på rfsisu.se/smaland Gå gärna in på vår hemsida för att hitta aktuell information kring kurserna.

Kurser i datumordning

Datum Kurs Plats Januari

26 januari IdrottOnline - administration grund Kalmar Februari

1 februari Inför årsmötet* Digitalt 9 februari Grundutbildning för tränare - träff 1 (Jönköping) Digitalt 16 februari Grundutbildning för tränare - träff 1 (Tingsryd) Digitalt

19 februari Allmän tejpkurs Västervik

22 februari IdrottOnline - administration grund Jönköping 23 februari Investering anläggning Digitalt Mars

2 mars Grundutbildning för tränare - träff 1 (Emmaboda) Digitalt

5 mars Allmän tejpkurs Jönköping

8 mars IdrottOnline - administration grund Växjö 9 mars Skattefrågor för idrottsföreningen* Digitalt 12 mars Grundutbildning för tränare - träff 2 (Jönköping) Jönköping 19 mars Grundutbildning för tränare - träff 2 (Tingsryd) Tingsryd 22 mars IdrottOnline - administration grund Västervik

26 mars Allmän tejpkurs Kalmar

29 mars IdrottOnline - administration fortsättning Jönköping 31 mars Röksignal, klubbtidning eller sociala medier? Digital

– Så når ni ut till medlemmarna*

April

2 april Grundutbildning för tränare - träff 2 (Emmaboda) Emmaboda 6 april Grundutbildning för tränare - träff 1 (Växjö) Digitalt 7 april IdrottOnline - administration grund Eksjö 19 april IdrottOnline - administration fortsättning Växjö 20 april Grundutbildning för tränare - träff 1 (Habo) Digitalt 25 april Investering anläggning Digitalt 28 april IdrottOnline - administration fortsättning Eksjö 28 april Idrottsföreningen som arbetsgivare* Digitalt Maj

4 maj Bli vän med media! Digital

– Verktyg för att synas i press, radio och TV*

7 maj Grundutbildning för tränare - träff 2 (Växjö) Växjö 10 maj Att arbeta i valberedning* Digitalt 19 maj Ekonomi - budget och uppföljning* Digitalt 21 maj Grundutbildning för tränare - träff 2 (Habo) Habo Juni1 juni Ekonomi - bokföring/redovisning* Digital

* Kursen genomförs i samarbete med RF-SISU Småland, RF-SISU Blekinge, RF-SISU Halland och RF-SISU Skåne.

Direktlänk till vår kurssida:

Utbildningar våren 2022

(3)

För tränare

– en utbildningsstege

Webbutbildning:

Introduktionsutbildning för tränare

En kostnadsfri webbutbildning som du genomför på 2-3 timmar var du vill, när du vill. Gå vidare till utbildningen och läs mer.

Grundutbildning för tränare

En utbildning på en kväll, en heldag plus hemuppgifter och slutarbete. Läs mer om innehåll och se filmen om utbildningen.

Fortsättningsutbildning för tränare

Är det efterföljande steget efter Grundutbildning för tränare. Utbildningen är mer

omfattande och fördjupande. Läs mer!

Högre tränarutbildning

Utöver dessa utbildningar finns idrottens egna högskoleutbildningar. Även universitet och högskolor erbjuder tränarutbildning.

Utbildning

på hemmaplan

Vi kommer till er!

Utbildning på hemmaplan kan många gånger vara en bra och smidig lösning då man vill att klubbens ledare ska få samma kunskap. Nedan finns förslag på vad er fören- ing kan anordna för utbildningar. Välj och vraka på vårt smörgåsbord.

RF-SISU Smålands idrottskonsulenter hjälper din förening att ta fram förslag på vilka utbildningssatsningar ni kan ha på hemmaplan. Kontaktuppgifter hittar ni på www.rfsisu.se/smaland

Förslag på utbildningar:

• Barnledarutbildning

• Evenemangsutveckling

• Från idé till utveckling med projekt

• Föreningskunskap

• Föräldrautbildning

• HLR-utbildning

• Integration – inkludering

• Idrottskador och tejpning

• Jämställd idrott

• Kost- och näringslära

• Ledarutveckling

• Styrelseutveckling

• Trygg idrott

• Träningslära

• Unga ledare

• Vaccinera klubben mot doping

• Värdegrund

Utbildningswebbar

Till flera av idrottsrörelsens utbildningar ingår digitala utbildningsplattformar, så kallade utbildningswebbar. Här är några av dem, du når webbarna via QR-koden. Kontakta idrotts- konsulenten i din kommun för mer information.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Utbildningen ska ge dig en första inblick i vad det innebär att vara föreningsledare inom idrotten och inspirera dig i ditt viktiga uppdrag. Utbildningen är uppbyggd i fem kortare avsnitt:

• Föreningen och demokratin

• Föreningen och idén

• Föreningen och verksamheten

• Föreningen och engagemanget

• Föreningen och administrationen

Du kan genomföra den själv eller tillsammans med andra i din förening. Denna webbaserade utbildning tar cirka 2–3 timmar att genomföra.

Idrottsevenemang

– handledning från start till mål

Med den här utbildningen och den digitala ubildnings- plattformen vill vi ge dig stöd i ditt volontärskap.

Utbildningen tar upp viktIga perspektiv såsom exempelvis bemötande, säkerhet och förhållningssätt. Tillsammans med din volontärsgrupp kan ni med den digitala utbild- ningsplattformen som utgångspunkt skapa det fina idrotts- evenemang ni strävar efter.

Inkluderande idrott

Webben riktar sig till dig som är förtroendevald, anställd, ledare eller tränare i en förening eller ett förbund. Den syftar till att stötta ert arbete med inkludering genom att ge kunskap, skapa reflektion, samtal och förhoppningsvis handlingskraft, vilja och mod att förändra.

Trygg idrott

– barn och unga på nätet med Maria Dufva

Nu kan ni ta snacket i er idrotts- förening!

RF-SISU Småland genomför en utbildnings- satsning tillsammans med Maria Dufva, kriminolog och författare, för att öka tryggheten hos barn och unga i våra idrottsföreningar och arbeta brottsföre- byggande.

Vi har filmklipp med Maria Dufva och samtals- underlag för aktiva, ledare och föräldrar som ni kan använda i er förening.

Se vår hemsida för mer information.

1

2

3

(4)

RF-SISU Småland - POSTADRESS: Box 485, 551 16 Jönköping, TELEFON: 036-34 54 00

RF-SISU SMÅLAND, DECEMBER 2021

Samtliga foton: Bildbyrån

Temablock 2022

Prioriterade områden för utveckling av småländsk idrott

Under 2022 vill vi sätta ett extra fokus på olika temablock tillsammans med styrelser i våra småländska föreningar. Vi har tagit fram en arbetsbok där ni som förening kan arbeta vidare med de olika temablocken inom:

• Trygg barn- och ungdomsidrott

• Ny syn på träning och tävling

• Inkluderande och jämställd förening

• Föreningskunskap och demokrati

• Ledarutveckling

• Styrelseutveckling

• Framtidens förening

Kontakta idrottskonsulenten i din kommun för att arbeta med temablocken.

Häng med på resan mot framtidens idrott! Med sex prioriterade områden formar vi en idrott som är nyfiken, mer välkomnande och fokuserar på utveckling så att fler blir motiverade att idrotta hela livet.

• En ny syn på träning och tävling

• Inkluderande idrott för alla

• Jämställdhet för en framgångsrik idrott

• Den moderna föreningen engagerar

• Ett stärkt ledarskap

• Idrottsrörelsen gör Småland starkare Läs mer på www.strategi2025.se

Idrottsrörelsen förändras

SMÅLANDSIDROTTEN, OKTOBER 2019

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Nytt för 2020 inom idrottsrörelsen:

• Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige.

Redan idag står det i Riksidrottsförbundets stadgar att all idrott för barn ska utgå från just barnkonventionen. Läs mer på rf.se vad den nya lagen innebär för idrottsrörelsen.

• Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har kontinuerlig kontakt med barn.

Läs mer om trygg idrott på www.rf.se

Trygg idrott

Läs mer på www.rfsisu.se/smaland

Följ oss på Instagram och Facebook!

(@rfsisu.smaland)

Figure

Updating...

References

Related subjects :