• No results found

Statistiska centralbyrån

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Statistiska centralbyrån"

Copied!
12
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga nr 2

Tabell från Statistiska Centralbyrån

Statistiska centralbyrån

Län och kommuner i nummerordning samt motsvarande koder för vissa andra

administrativa och icke-administrativa områden 2014-01-01

Counties and municipalities in numerical order, with corresponding numerical codes

for some other administrative and non-administrative subdivisions

2014-01-01

Kod Län Lokal Funktionell analys- Kommungrupp Storstads- Kommun arbetsmarknad region (Tillväxtanalys) (SKL) område

Code County Local labour Functional analysis Classification Metropolitan

Municipality market region of municipality area

01 Stockholms län

0114 Upplands Väsby LA0801 01 2 14

(2)
(3)
(4)
(5)

09 Gotlands län 0980 Gotland LA0818 16 6 10 Blekinge län 1060 Olofström LA0820 17 7 1080 Karlskrona LA0819 17 3 1081 Ronneby LA0819 17 9 1082 Karlshamn LA0820 17 9 1083 Sölvesborg LA0822 18 9 12 Skåne län 1214 Svalöv LA0821 19 5 1230 Staffanstorp LA0821 19 2 34 1231 Burlöv LA0821 19 2 34 1233 Vellinge LA0821 19 2 34

1256 Östra Göinge LA0822 18 5

(6)
(7)

1421 Orust LA0825 21 5 1427 Sotenäs LA0827 23 6 1430 Munkedal LA0827 23 5 1435 Tanum LA0826 26 6 1438 Dals-Ed LA0824 27 8 1439 Färgelanda LA0827 23 5 1440 Ale LA0825 21 2 24 1441 Lerum LA0825 21 2 24 1442 Vårgårda LA0825 21 5 1443 Bollebygd LA0825 21 2 1444 Grästorp LA0827 23 4 1445 Essunga LA0829 21 5 1446 Karlsborg LA0830 25 9 1447 Gullspång LA0830 25 7 1452 Tranemo LA0828 05 7 1460 Bengtsfors LA0824 27 7 1461 Mellerud LA0827 23 9

1462 Lilla Edet LA0825 21 2 24

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

References

Related documents

Det går emellertid inte att verifiera någon stor nettoeffekt av statistiska omklassificeringar av arbetsställen med tillhörande personal från Tillverkningsindustrin till dessa

[r]

Designvikterna är i detta fall konstruerade så att hänsyn tas till att föräldrar med många barn har större sannolikhet att komma med i urvalet än föräldrar med få barn, samt

Efter att Access Client är installerat ska det gå att starta en anslutning genom att klicka på ikonen MONA MTSXX RDP client (Windows) och acceptera de popup-rutor som kommer

I jämförelse med år 1956 var medel- hektarskörden för hela riket år 1957 lägre för samtliga sädesslag med undan- tag för höstvete samt för vårsådda olje- växter, potatis

Det är ovanligt att skogsmark som är utpekade som Natura 2000-habitat inte är skyddade som naturreservat eller nationalpark, då över 80 procent av habitaten inom Natura

De huvudsakliga statistiska undersökningarna som ligger till grund för hälso- och sjukvårdsuppgifterna inom nationalräkenskaperna och även för hälsoräkenskaperna

Åren 2010-2012 användes det årliga fastighetstaxeringsregistret (FTR) som grundkälla för bostadsbeståndet istället för Folk- och Bostadsräkningen (FoB) 1990 som användes