Tillväxttal transportarbete tågtrafik 2020-06-15 Totalt transportarbete basår, prognosår 2040 och prognosår 2065, miljoner personkm

Download (0)

Full text

(1)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

[Ärendenummer NY] [Dokumentdatum

NY]

Sidor 1(2)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50

Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

T M A L L 0 4 2 3 P M v 1 .0

Tillväxttal transportarbete tågtrafik 2020-06-15

Totalt transportarbete basår, prognosår 2040 och prognosår 2065, miljoner personkm

Tågtyp Transportarbete miljoner

personkm per år

Förändring hela perioden

2017 2040 2065 2017-2040 2040-2065

1 Interregiotåg 7 679 9 705 12 533 26 % 29 %

2 Snabbtåg 1 173 1 604 2 039 37 % 27 %

5 Snabbtåg stambanor 2 324 4 274 5 555 84 % 30 %

15 Regionaltåg 1 040 1 557 1 910 50 % 23 %

16 Nattåg 231 234 286 1 % 22 %

17 Dieselmotorvagn 302 397 469 32 % 18 %

18 Pendeltåg 1 658 2 090 2 505 26 % 20 %

3 Höghastighetståg 0 0 0 - -

4 Snabba regionaltåg 0 2 177 2 837 - 30 %

SUMMA 14 407 22 037 28 134 53 % 28 %

Totalt hela perioden Årlig tillväxt %

2017-2040 2040-2065 2017-2040 2040-2065

Totalt alla tåg, alla resor 53 % 28 % 1,87 % 0,98 %

Nationella tjänsteresor 53 % 36 % 1,88 % 1,25 %

Nationella privatresor 51 % 24 % 1,81 % 0,87 %

Nationella arbetsresor 55 % 27 % 1,92 % 0,95 %

Regionala tjänsteresor 53 % 30 % 1,88 % 1,04 %

Regionala privatresor 60 % 29 % 2,08 % 1,01 %

Regionala arbetsresor 49 % 28 % 1,74 % 1,00 %

Använd i samhälls- ekonomiska

kalkyler

(2)

PM

Ärendenummer Dokumentdatum

[Ärendenummer NY] [Dokumentdatum

NY]

Sidor 2(2)

Trafikverket Texttelefon: 010-123 50 50

Telefon: 0771 - 921 921 trafikverket@trafikverket.se www.trafikverket.se

T M A L L 0 4 2 3 P M v 1 .0

53% 28% 1,87% 0,98%

53% 36% 1,88% 1,25%

51% 24% 1,81% 0,87%

55% 27% 1,92% 0,95%

53% 30% 1,88% 1,04%

60% 29% 2,08% 1,01%

49% 28% 1,74% 1,00%

Figure

Updating...

References

Related subjects :