Ljusteröleden Vägfärja TIDTABELL

Full text

(1)

Vägfärja

Ljusteröleden

Ljusterö–Östanå–Ljusterö

TIDTABELL

(2)

Ljusterö–Östanå Östanå–Ljusterö

00 00 10

01 00 10

02 00 10

03

04 00 10

05 00 20 40 10 30 50

06 00 20 40 10 30 50

07 00 20 40 10 30 50

08 00 20 40 10 30 50

09 00 20 40 10 30 50

10 00 20 40 50

X

10 30 50

11 00 10

X

20 30

X

40 50

X

00

X

10 20

X

30 40

X

50

12 00 20 40 00

X

10 30 50

13 00 10

X

20 30

X

40 50

X

10 20

X

30 40

X

50 14 00 10

X

20 30

X

40 00

X

10 20

X

30 40

X

50 15 00 20 30

X

40 50

X

10 30 40

X

50 16 00 10

X

20 30

X

40 50

X

00

X

10 20

X

30 40

X

50 17 00 10

X

20 30

X

40 50

X

00

X

10 20

X

30 40

X

50 18 00 10

X

20 30

X

40 50

X

00

X

10 20

X

30 40

X

50

19 00 20 40 00

X

10 30 50

20 00 20 10 30

21 00 20 10 30

22 00 30 10 40

23 00 10

B

Tidtabell Ljusteröleden, måndag–fredag

(3)

Ljusterö–Östanå Östanå–Ljusterö

00 00 10

01 00 10

02 00 10

03

04 00 10

05 00 10

06 00 20 10 30

07 00 20 10 30

08 00 20 10 30

09 00 10

X

20 30

X

50

X

10 20

X

30 40

X

10 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

11 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

12 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

13 10 30 50

X

00

X

20 40

14 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

15 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

16 00 10

X

20 30

X

00

X

10 20

X

30 40

X

17 00 20 10 30

18 00 20 10 30

19 00 20 10 30

20 00 20 10 30

21 00 20 10 30

Tidtabell Ljusteröleden, lördag

(4)

Ljusterö–Östanå Östanå–Ljusterö

00 00 10

01 00 10

02 00 10

03

04 00 10

05 00 10

06 00 20 10 30

07 00 20 10 30

08 00 20 10 30

09 00 20 10 30

10 00 20 50

X

10 30

11 00 10

X

20 30

X

50

X

00

X

10 20

X

30 40

X

12 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

13 10 20

X

30 40

X

00

X

20 30

X

40 50

X

14 00 10

X

20 30

X

40

X

10 20

X

30 40

X

50

X

15 00 20 30

X

50

X

10 30 40

X

16 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

17 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

18 00 20 30

X

50

X

00

X

10 30 40

X

19 00 20 00

X

10 30

20 00 20 10 30

21 00 20 10 30

22 00 30 10 40

23 00 10

B

Tidtabell Ljusteröleden, söndag

(5)

Anmärkningar

X – Går fredagar, lördagar och söndagar från och med vecka 12 till och med v 44.

B – Inväntar buss 621 från Åkersberga.

Vid störningar då leden tillfälligt trafikeras med en färja kommer turer markerade med fet stil att prioriteras.

Långfredag, påskafton, påskdag, alla helgons dag, julafton och nyårsafton trafikeras som lördag.

Skärtorsdag, trafikeras enligt fredag.

Valborgsmässoafton trafikeras med två färjor.

(6)

Olycks- och sjukdomsfall

Vid nödfall eller olyckor, ring räddningstjänsten 112.

Förtur och tillfälliga hinder

Utryckningsfordon, kollektivtrafik och taxi har förtur. Tidtabellen kan tillfälligt ändras på grund av väderlek, vattenstånd och korsande sjötrafik.

Vid behov kan färjeturen dubbleras.

Farligt gods

Informera befälhavaren 1 timme före avgång.

Ring 0771-65 65 65 och ange ledens namn.

Förbud

Rökning och bränslepåfyllning förbjudet ombord.

(7)

276

276

276

276

276

280

E18

E18

Åkersberga

Resarö Svinninge Kårsta

Bergshamra

Ös te rs jö n Östanå

Ljusterö

Vägnummer: 1036, Östanå–Ljusterö Längd: 1 100 meter

Överfartstid: ca 7 minuter Leden trafikeras av frigående färja.

Trafikinformation

trafikverket.se/ljusteroleden Röststyrt talsvar: 0771-65 65 65

Beställ störningsinfo via sms på ledens webbplats!

Trafikverket ansvarar för statliga vägar, järnvägar och vägfärjeleder samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

TRAFIKVERKET. BESTÄLLNINGSNR:100153 . UTGÅVA 21 . MARS 2020. PRODUKTION: TRAFIKVERKET FORM OCH EVENT. KARTA: LANTMÄTERIET, DNR 109-2010/2667.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :