Fasad Utomhus vid fasad Inomhus Utomhus vid fasad Inomhus Utomhus vid fasad Uteplats Inomhus Utomhus vid fasad Uteplats Riktvärden som inte nås

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Bilaga 4.2 Tabell över ljudnivåer Bullerutredning – Bergsåker triangelspår Dnr TRV 2015/35759

Beräknade ljudnivåer vid berörda bostäder och lokaler

NULÄGE NOLLALTERNATIV PLANALTERNATIV utan åtgärder

Fasad Utomhus vid fasad Inomhus Utomhus vid fasad Inomhus Utomhus vid fasad Uteplats Inomhus Utomhus vid fasad Uteplats Riktvärden som inte nås

Järnväg Stat.

väg Kom.

Väg Jvg + statlig väg

Jvg + alla

vägar Jvg Jvg Jvg + statlig väg

Jvg + alla

vägar Jvg Järnväg Stat.

väg Kom.

Väg Jvg + statlig väg

Jvg + alla

vägar Jvg Jvg Jvg + statlig väg

Jvg + alla

vägar Jvg Järnväg Stat.

väg Kom.

Väg Jvg + statlig väg

Jvg + alla vägar

Jvg alt.

Statlig väg

Jvg och Stat.

Väg Jvg Jvg Jvg + statlig väg

Jvg + alla vägar Jvg

Förslag till fastighetsnära

bullerskyddsåtgärder Järnväg Stat.

väg Kom.

Väg Jvg + statlig väg

Jvg + alla

vägar Jvg Jvg Jvg + statlig väg

Jvg + alla vägar Jvg

Jvg alt.

Stat.

Väg Jvg + statlig väg

Här redovisas vilka riktvärden som inte nås med föreslagna skyddsåtgärder.

Fastighet

n

Lmax Leq Leq Leq Leq Leq Lmax Leq Leq Leq Vib

4

Lmax Leq Leq Leq Leq Leq Lmax Leq Leq Leq Vib

4

Lmax Leq Leq Leq Leq Leq Lmax

5

Leq Lmax Leq Leq Leq Vib

4

Lmax Leq Leq Leq Leq Leq Lmax Leq Leq Leq Vib

4

Lmax

5

Leq

1 35 76 54 49 56 55 56 41 19 20 24 76 57 50 56 58 58 41 22 23 25 77 59 52 57 60 60 68 51 42 24 25 27 77 59 52 57 60 60 42 24 25 25 68 51

h 35 78 55 55 59 58 59 43 20 23 27 78 58 56 59 60 60 43 23 25 27 78 60 59 59 63 63 43 25 27 29 78 60 59 59 63 63 43 25 28 28

1 35 76 54 51 50 55 56 41 19 20 22 76 57 51 50 58 58 41 22 23 23 78 59 52 50 60 60 43 24 25 25 78 59 52 50 60 60 43 24 25 25

-

1 35 77 56 57 57 59 60 42 21 24 26 77 58 57 58 61 61 42 23 26 28 77 59 56 58 61 61 70 53 42 24 26 28 77 59 56 58 61 61 42 24 26 26 70 53

-

1 33 74 52 45 53 53 53 41 19 20 23 74 55 46 54 55 55 41 22 22 25 76 58 50 54 59 59 62 47 43 25 26 27 76 58 50 54 59 59 43 25 26 26 62 47

h 33 75 53 50 56 55 55 42 20 21 25 75 56 50 56 57 57 42 23 24 26 76 58 56 56 60 60 43 25 27 29 76 58 56 56 60 60 43 25 27 27

1 33 72 50 42 54 51 51 39 17 18 23 72 53 42 55 53 53 39 20 20 24 75 57 46 55 57 57 67 51 42 24 24 26 75 57 46 55 57 57 42 24 24 24 67 51

h 33 73 50 46 56 51 52 40 17 18 25 73 53 47 56 54 54 40 20 21 25 75 57 51 56 58 58 42 24 25 27 75 57 51 56 58 58 42 24 25 25

1 36 75 53 56 33 58 58 39 17 22 22 75 56 56 33 59 59 39 20 23 23 77 58 57 33 61 61 65 55 41 22 25 25 77 58 57 33 61 61 41 22 25 25 65 55

-

1 35 76 54 58 42 60 60 41 19 25 25 76 57 59 42 61 61 41 22 26 26 77 59 59 42 62 62 70 54 42 24 27 27 77 59 59 42 62 62 42 24 27 27 70 54

h 35 76 54 59 43 60 60 41 19 25 25 76 57 59 43 61 61 41 22 26 26 77 59 60 43 63 63 42 24 28 28 77 59 60 43 63 63 42 24 28 28

1 36 75 53 55 41 57 57 39 17 21 21 75 56 55 42 59 59 39 20 22 23 77 59 58 42 62 62 72 55 41 23 26 26 77 59 58 42 62 62 41 23 26 26 72 55

h 36 75 53 56 44 58 58 39 17 22 22 75 56 57 45 59 59 39 20 23 23 77 59 59 45 62 62 41 23 26 26 77 59 59 45 62 62 41 23 26 26

1 31 72 51 55 42 56 56 41 20 25 26 72 53 55 43 58 58 41 22 26 27 73 55 55 43 58 58 73 58 42 24 27 27 73 55 55 43 58 58 42 24 27 27 65 50

h 31 73 51 57 46 58 58 42 20 27 27 73 54 58 46 59 59 42 23 28 28 74 56 58 46 60 60 43 25 29 29 74 56 58 46 60 60 43 25 29 29

1 33 77 53 58 38 59 59 44 20 26 26 77 55 59 37 60 60 44 22 27 27 83 58 58 37 61 61 50 25 28 28 83 58 58 37 61 61 50 25 28 28

h

1 40 83 60 50 30 61 61 43 20 21 21 83 63 51 31 63 63 43 23 23 23 83 63 49 31 63 63 69 49 43 23 23 23 83 63 49 31 63 63 43 23 23 23 69 49

-

1 31 80 58 49 40 58 58 49 27 27 27 80 61 49 41 61 61 49 30 30 30 80 61 47 41 61 61 82 62 49 30 30 30 80 61 47 41 61 61 43 24 24 24 74 54

h 31 80 58 51 43 58 58 49 27 27 27 80 61 52 44 61 61 49 30 30 30 80 61 50 43 61 61 49 30 30 30 80 61 50 43 61 61 43 24 24 24

1 34 80 55 58 42 61 61 46 21 26 26 80 56 61 42 61 61 46 22 28 28 84 57 59 40 62 62 50 23 27 27 84 57 59 40 62 62 50 23 27 27

-

1 30 78 56 51 49 58 58 48 26 27 28 78 59 52 50 60 60 48 29 30 30 78 60 51 49 60 60 79 60 48 30 30 30 78 60 51 49 60 60 42 24 24 24 71 52

h 30 79 56 53 52 58 59 49 26 28 29 79 59 54 52 61 61 49 29 30 31 79 60 53 51 61 61 49 30 31 31 79 60 53 51 61 61 43 24 25 25

1 36 91 66 51 34 66 66 55 30 30 30 91 69 52 35 69 69 55 33 33 33 91 69 47 35 69 69 92 72 55 33 33 33 91 69 47 35 69 69 55 33 33 33 92 72

h 36 91 66 54 40 66 66 55 30 30 30 91 69 54 41 69 69 55 33 33 33 91 69 52 41 69 69 55 33 33 33 91 69 52 41 69 69 55 33 33 33

1 30 94 70 50 39 70 70 64 40 40 40 94 72 50 40 72 72 64 42 42 42 94 73 48 40 73 73 64 43 43 43 94 73 48 40 73 73 64 43 43 43

-

1 32 81 55 49 56 56 49 23 24 24 81 57 51 58 58 49 25 26 26 81 58 51 59 59 78 54 49 26 27 27 81 58 51 59 59 43 20 21 21 78 54

h 29 82 57 50 58 58 53 28 29 29 82 58 51 59 59 53 29 30 30 82 59 51 60 60 53 30 31 31 82 59 51 60 60 47 24 25 25

1 35 81 56 47 56 56 46 21 21 21 81 57 49 57 57 46 22 22 22 82 58 49 59 59 78 55 47 23 23 23 82 58 49 59 59 42 18 19 19 78 55

h 35 82 56 49 57 57 47 21 22 22 82 58 51 58 58 47 23 23 23 83 58 51 59 59 48 23 24 24 83 58 51 59 59 43 18 19 19

1 34 85 59 48 21 59 59 51 25 25 25 85 60 50 21 61 61 51 26 26 26 90 63 49 21 63 63 78 53 56 29 29 29 90 63 49 21 63 63 55 28 28 28 78 53

-

1 23 81 55 45 24 55 55 58 32 32 32 81 56 46 25 57 57 58 33 34 34 82 57 45 25 57 57 74 53 59 34 34 34 82 57 45 25 57 57 50 25 25 25 74 53

h 27 82 56 48 31 57 57 55 29 30 30 82 57 49 32 58 58 55 30 31 31 84 59 49 32 59 59 57 32 32 32 84 59 49 32 59 59 56 31 31 31

1 37 92 63 46 39 63 63 55 26 26 26 92 64 46 40 64 64 55 27 27 27 92 64 46 40 64 64 76 49 55 27 27 27 92 64 46 40 64 64 53 25 25 25 76 49

h 37 90 63 50 40 64 64 53 26 27 27 90 65 50 41 65 65 53 28 28 28 92 65 50 41 65 65 55 28 28 28 92 65 50 41 65 65 52 25 25 25

-

h 36 92 65 59 41 65 66 56 29 30 30 92 67 60 41 67 67 56 31 32 32 92 66 60 41 66 66 56 30 31 31 92 66 60 41 66 66 49 23 23 23

1 36 81 55 58 40 57 57 45 19 24 24 81 56 58 40 58 58 45 20 24 24 84 58 58 40 58 58 48 22 25 25 84 58 58 40 58 58 48 22 25 25

-

1 35 85 59 43 37 59 59 50 24 24 24 85 60 61 38 62 62 50 25 29 29 88 60 61 38 62 62 84 61 53 25 29 29 88 60 61 38 62 62 48 20 22 22 76 53

h 32 85 59 47 38 60 60 53 27 28 28 85 61 67 39 67 67 53 29 36 36 88 60 67 39 67 67 56 28 36 36 88 60 67 39 67 67 50 22 29 29

1 35 80 56 65 66 66 45 21 31 31 80 57 67 67 67 45 22 32 32 82 58 67 67 67 78 63 47 23 33 33 82 58 67 67 67 42 18 27 27 70 55

h 33 80 56 65 66 66 47 23 33 33 80 57 67 67 67 47 24 34 34 82 58 67 67 67 49 25 35 35 82 58 67 67 67 45 21 30 30

1 30 82 57 67 67 67 52 27 37 37 82 58 68 69 69 52 28 39 39 83 59 68 69 69 70 55 53 29 39 39 83 59 68 69 69 46 22 32 32 70 55

h 30 82 57 67 68 68 52 27 38 38 82 58 69 69 69 52 28 39 39 83 59 69 69 69 53 29 39 39 83 59 69 69 69 46 22 32 32

1 26 81 58 65 51 66 66 55 32 40 40 81 60 65 52 66 67 55 34 40 41 81 62 65 52 67 67 76 60 55 36 41 41 81 62 65 52 67 67 44 25 30 30 68 52

h 28 81 58 65 52 66 66 53 30 38 38 81 60 65 53 67 67 53 32 38 39 81 62 65 53 67 67 53 34 39 39 81 62 65 53 67 67 46 27 32 32

1 23 77 55 59 40 61 61 54 32 37 37 77 57 60 41 62 62 54 34 38 38 78 60 60 41 63 63 73 55 55 37 40 40 78 60 60 41 63 63 44 26 29 29 73 55

h 23 78 55 61 42 62 62 55 32 39 39 77 57 61 43 63 63 54 34 39 40 78 60 61 43 64 64 55 37 41 41 78 60 61 43 64 64 44 26 30 30

1 30 75 53 52 47 56 56 45 23 26 26 75 55 53 48 57 58 45 25 27 28 76 57 53 48 59 59 76 60 46 27 28 29 76 57 53 48 59 59 39 20 22 22 68 52

h 30 77 54 57 50 59 59 47 24 29 29 77 56 58 51 60 60 47 26 30 31 77 58 58 51 61 61 47 28 31 31 77 58 58 51 61 61 40 21 24 24

1 Fönsteråtgärd

h 36 81 58 66 47 67 67 45 22 30 30 81 61 67 47 68 68 45 25 32 32 81 62 67 47 68 68 70 54 45 26 32 32 81 62 67 47 68 68 43 24 30 30 70 54

Orange färg markerar nivåer som överskrider riktvärde. Fotnoter

Förklaringar till kolumner:

Kolumn Vån anger 2 m över mark (1) respektive våningsplan med högst ljudnivå (h). 3. Uteplatsåtgärd är redan utförd av Trafikverket.

Kolumner Fasad jvg anger fasadens bedömda ljudreduktion av buller från järnväg. Kolumn Dntw väg anger fasadens bedömda ljudreduktion av buller från vägtrafik i 70 km/h. Fasader är inventerade i fält. Om * så har även mätning av fasadreduktion genomförts. 4. Exponeras för vibrationer över riktvärdet 0,4 mm/s enligt upprättad vibrationsutredning se separat PM för detaljer.

Jvg + statlig väg avser sammanslagen ljudnivå för statlig infrastruktur

Jvg + alla vägar avser sammanslagen ljudnivå för statlig infrastruktur och större kommunala vägar.

Samtliga kolumner som avser ljudnivåer har enheten dBA. 6. Byggnad som planeras att lösas in och rivas i samband med omledning av Hulibäcken. Värde för övriga byggnader avser situation exklusive dessa byggnader.

7. Redovisade ljudnivåer innefattar inte några fastighetsnära åtgärder.

8. Redovisade ljudnivåer innefattar föreslagna fastighetsnära åtgärder.

Kolumner som anger ljudnivå vid uteplats avser befintlig uteplats (placering inventerad i fält). Om lokalt skydd av uteplats föreslås kan en ny placering av uteplatsen utgöra åtgärd. 9. Maximal ljudnivå från vägtrafik överskrider 70 dBA vid uteplats.

Maximal ljudnivå utomhus 2 m över mark styr utredning av uteplatsåtgärd. Riktvärdet på uteplats är 70 dBA maximal ljudnivå. Om riktvärdet 60 dBA vid fasad behöver frångås övervägs uteplatsåtgärder även om Lmax 70 dBA inte överskrids. 10. Byggnaden kommer troligen att behöva lösas in i samband med ombyggnad av E14.

Högsta maximala och ekvivalenta ljudnivå utomhus oavsett våningsplan styr om det kan bli aktuellt med fönsteråtgärder.

1. Fönster i sovrum och vardagsrum är redan bytta av Trafikverket. Fönster i kök ej bytta av Trafikverket men ligger i ljudskugga.

2. För att erhålla högre värde på ljudisolering än redovisat krävs utvändig tilläggsisolering av vägg och tak.

Ej aktuellt Lmax 50 dBA inomhus Leq 35 dBA inomhus Granlo 3:76

kontor/verkstad Enplanshus Nej Nej Nej

Enplanshus Enplanshus

Ingen, byggnaden olämplig

för kontorsanvändning Nej

Enplanshus

Leq 60 dBA vid fasad Leq 60 dBA vid fasad

Bergsåker 39:5

6

Ej bostadsrum i suterängplan Nej Ej bostadsrum i suterängplan Nej Ej bostadsrum i suterängplan Nej Ej bostadsrum i suterängplan

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus Nej

Ej aktuellt

Ingen Inga

Bergsåker 1:5

gårdshus Nej Nej Nej

Nej

Bergsåker 39:2

6

Nej Nej Nej Fönsteråtgärd

Uteplatsåtgärd Nej

Leq 60 dBA vid fasad Lmax 45 dBA inomhus Leq 30 dBA inomhus

Bergsåker 39:1

6

Nej Nej Nej Fönster- & ventilåtgärd

Invändig åtgärd av snedtak

2

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Bergsåker 38:4

6

Nej Nej Nej

Fönster- & ventilåtgärd Invändig åtgärd av vägg

2

Uteplatsåtgärd

9

Nej

Österkolsta 1:14

10

Nej Nej Nej Fönster- & ventilåtgärd

2

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Lmax 45 dBA inomhus Leq 30 dBA inomhus Fönsteråtgärd

Uteplatsåtgärd

9

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Fönster- & ventilåtgärd

2

Uteplatsåtgärd Invändig åtgärd av vägg och snedtak med gips.

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Lmax 45 dBA inomhus

Österkolsta 1:7

10

Nej Nej Nej

Österkolsta 1:6 Nej Nej Nej

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

Ej aktuellt Västerkolsta 9:1

lilla kontoret Nej Nej Nej Ingen Nej Ej aktuellt Inga

Nej Fönsteråtgärd Kontor ovanpå garage Nej Inga

Västerkolsta 9:1

åkerikontor Kontor ovanpå garage Nej Kontor ovanpå garage Nej Kontor ovanpå garage

Förvärv alt

Fönster- & ventilåtgärd

2,8

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Lmax 45 dBA inomhus

Västerkolsta 9:1 Nej Nej Nej

Västerkolsta 7:1 Nej Nej Nej

Leq 60 dBA vid fasad Lmax 45 dBA inomhus

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

Fönsteråtgärd Nej Lmax 45 dBA inomhus

Leq 30 dBA inomhus

Västerkolsta 6:1 Nej Nej Nej

Fönsteråtgärd Nej

Förvärv alt

Fönster- & ventilåtgärd

8

Nej

Inga

Fönsteråtgärd

2

Nej Lmax 45 dBA inomhus

Västerkolsta 5:1 Nej Nej Nej

Västerkolsta 2:6 Nej Nej Nej

Förvärv

7

alt

Uteplatsåtgärd Ja Samtliga riktvärden

Fönsteråtgärd

1

Uteplatsåtgärd Ja Leq 60 dBA vid fasad

Granlo 3:76 Ja Ja Ja

Granlo 3:396 Ja Ja Ja

Nej Ej aktuellt Inga

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

Granlo 3:359

kontor Nej Nej Nej Ingen

Granlo 3:337 Ja Ja Ja

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

Fönster- & ventilåtgärd

Uteplatsåtgärd Ja Leq 60 dBA vid fasad

Granlo 3:336 Nej Nej Nej

Ej aktuellt Inga Granlo 3:23

kontor

Ingen

1,3

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Enplanshus Nej Enplanshus Nej Enplanshus Nej Ingen Enplanshus Nej

Nej Leq 60 dBA vid fasad

Begsåker 47:2 Nej Nej Uteplatsåtgärd Nej Inga

Bergsåker 39:4 Nej Nej Nej Ingen

Bergsåker 39:3 Nej Nej Nej

Leq 60 dBA vid fasad

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

Ingen Nej Leq 60 dBA vid fasad

Bergsåker 34:1 Nej Nej Nej

Ingen Nej

Ingen Nej

Inga

Ingen Nej Inga

Bergsåker 1:8 Nej Nej Nej

Bergsåker 1:7 Nej Nej Nej

Ingen Nej Leq 60 dBA vid fasad

D

ntw

+C Bergsåker 1:5

huvudbyggnad Nej Nej Nej

Vib avser om riktvärde för komfortvibrationer överskrids eller ej. För att klara riktvärdet får 0,4 mm/s vägd RMS inte överskridas fler än 5 gånger per natt och inget överskridande får vara större än 0,7 mm/s. Anges för det våningsplan som har högst vibrationsnivå.

5. Maximal ljudnivå på uteplats får överskrida 70 dBA med upp till 10 dBA fem gånger per timme dag- och kvällstid (06-22) . Ljudnivåer över 80 dBA markeras som överskridanden.

PLANALTERNATIV med åtgärder

Inomhus

Bergsåker 1:6 Nej Nej Nej Ingen Nej Leq 60 dBA vid fasad

Enplanshus Enplanshus Enplanshus Enplanshus

*

*

*

*

*

sida 1 av 1 2016-11-01

Figure

Updating...

References

Related subjects :