Ansökan om ersättning för lunch vid prao

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sektor Bildning

Ansökan om ersättning för lunch vid prao

Om det är längre än en kilometer till närmaste skola/skolrestaurang från praoplatsen kan eleven få ersättning för lunch.

Ersättningen är 30 kr per dag. Skolan ger inte ersättning om eleven blir bjuden på mat av arbetsplatsen.

Blanketten lämnas till skolans studie- och yrkesvägledare senast tre veckor efter avslutad prao-period.

Eleven

Frösåkersskolan Olandsskolan Vallonskolan Österbyskolan

Bankkonto för utbetalning av ersättning för lunch

Jag försäkrar att uppgifterna jag har fyllt i är riktiga och jag har rätt till ersättning för lunch

Fylls i av skolan

Östhammars kommun samlar in dina personuppgifter för att hantera prao. Läs mer om hur Östhammars kommun hanterar personuppgifter på www.osthammar.se/sv/kommun-och-politik/behandling-av-personuppgifter/.

Namnförtydligande:

Adress: Telefon:

Prao-period: Mat, antal dagar:

Bank: Clearingnummer: Kontonummer:

Handledarens namn:

Datum: Datum:

Vårdnadshavares underskrift: Elevens underskrift:

Namnförtydligande:

Kontohavarens namn:

Kontohavarens underskrift:

Kontohavarens personnummer:

Praktikplats:

Skola:

Postadress: E-post:

E-post: Telefon:

Elevens namn:

Datum Granskningsattest Beslutsattest

Maters. (30 kr/dag)

Ansvar Konto Verksamhet Summa

Figure

Updating...

References

Related subjects :