• No results found

1.3 Multiplikation med huvudräkning

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1.3 Multiplikation med huvudräkning"

Copied!
9
0
0

Full text

(1)

AKTIVITET

Tre i rad

Materiel:

Antal deltagare: 2 – 3 st

2 tärningar, 3 spelpjäser var och aktivitetsblad

A Den som börjar kastar tärningarna, multiplicerar talen och placerar en knapp i en ruta som visar rätt produkt.

Övriga deltagare gör på samma sätt.

B

C När alla tre knapparna är utlagda så får man i

fortsättningen välja mellan att låta alla tre ligga kvar eller flytta en till en ledig ruta – med rätt produkt.

D Vinner gör den som först får sina tre knappar i rad.

1.3 Multiplikation med huvudräkning

(2)

Multiplikation är upprepad addition

Barnen äter 8 köttbullar var.

8 +

De äter 24 köttbullar sammanlagt.

Syskonen Elsa, Erik och Edvin steker köttbullar efter skolan.

Hur många köttbullar äter de sammanlagt?

8 + 8 = 24

3 8 = 24

(3)

När man tar ett tal gånger ett annat tal kallas det för multiplikation.

Talen som man multiplicerar kallas faktorer.

Svaret kallas produkt.

(4)

Multiplikationstabellen

För att multiplikation kan man ta hjälp av en sådan här ruta:

För att räkna ut 6 4 ∙ följer du de röda pilarna.

De möts i 24. Alltså är 6 4 = 24.∙ För att räkna ut 4 6 ∙ följer du de blå pilarna. De möts också i 24. Även 4 6 = 24.∙

Det spelar ingen roll i vilken ordning du multiplicerar faktorerna, produkten är ändå densamma.

(5)

Exempel

Skriv beräkningen på två sätt.

Svar : Det är 12 humlor.

Hur många humlor är det?

4

3

3

3 4 = ∙ 12 4 3 = ∙ 12 4

(6)

Exempel

6 2 ∙

=

12 5 3 ∙

=

15 8 0 ∙

=

0 2 9 ∙

=

18 5 4 ∙

=

20 3 3 ∙

=

9 4 2 ∙

=

8 9 3 ∙

=

27 2 2 ∙

=

4 10 4 ∙

=

40

(7)

Exempel

6 4 ∙

=

24 7 5 ∙

=

35 8 3 ∙

=

24 6 9 ∙

=

54 5 5 ∙

=

25 10 6 =∙ 60

9 7 ∙

=

63 8 6 ∙

=

48 9 9 ∙

=

81 5 6 ∙

=

30

(8)

Exempel

Vilka tal är x och y?

a) x ∙ 6 = 12 2 ∙ 6 = 12 a) x ∙ 6 = 12

Här betyder x ett hemligt tal.

Vilket tal ska du multiplicera med 6 för att få 12?

b) y ∙ 5 = 25

x = 2

b) y ∙ 5 = 25 5 ∙ 5 = 25

Vilket tal ska du multiplicera med 5 för att få 25?

y = 5

(9)

Exempel

Vilka tal är x och y?

a) x ∙ 2 = 18 9 ∙ 2 = 18

a) x ∙ 2 = 18 b) y ∙ 4 = 24

x = 9

b) y ∙ 4 = 24 6 ∙ 4 = 24

y = 6 Exempel

Vilka tal är x och y?

a) 8 ∙ x = 48 8 ∙ 6 = 48

a) 8 ∙ x = 48 b) y ∙ 9 = 81

x = 6

b) y ∙ 9 = 81 9 ∙ 9 = 81

y = 9

References

Related documents

Många av valberedarna säger i rapporten att det är svårt att hitta kvinnor till styrelsearbete, eller att kvinnorna inte vill. Fler

Enligt outsourcingtrappan bör ett företag gå vidare till Steg 3 i sin analys i alla situationer förutom då transaktionskostnaderna för en aktivitet är så pass höga att det

Oen konkreta riktning som Carlsund och Ö sterblo m företrätt hade emellertid hamnat i skymundan för andra ström ningar inom konsten under 1930-taler, men dess anhäng- are

1) Kvalitetskrav, om vi har åtminstone ett sätt att uppfylla kraven. 2) Allteftersom nya krav tillkommer byggs prototypen om. 3) Om en produkt möter dessa krav kommer kunden att

Från GöteborgsOperans Danskompani har Dorotea Saykaly skapat verket Rosy Retrospection för tre dansare från Skånes Dansteater, vars koreograf Sarah Bellugi-Klima skapat

I livscykelanalysen visade sig det reaktiva filtersystemet, följt av det kemfällande systemet, ha högst global uppvärmningspotential och potentialen för försurande utsläpp

… men nu har den där chocken lagt sig, så nu känner jag väl mig inte lika chockad längre, jag, jag har bearbetat, tror jag, dom mesta tankarna… men det måste jag framhålla,

Den sista föreskriften innebär att om en arbetstagare efter omplacering kan få fortsatt arbete hos arbetsgivaren så måste denne, för att få företräde till en tjänst

Organizational structure and support for communication and coordination between teams and roles are shown to be important for design practices to be embedded in agile

Eftersom barn tillbringar mycket tid i skolan har skolan ett stort ansvar för barnens fysiska aktivitet och det går att läsa i Lpo -94 att ”skolan skall sträva efter att erbjuda

I praktiken innebär detta att man i spelets slutskede ser till att det alltid går att lägga ytterligare två brickor när man lagt ut sin bricka oavsett hur motståndaren gör sitt val

Vi är i full gång med vår plan för att minska våra kostnader ytterligare och kommer under tredje kvartalet ha minskat personalen med ca 20 personer till 150 anställda.. Detta

* Fast growing companies that provide solutions which avoid or remove emissions as their core business do not have to commit to halving their absolute emissions, but should

Torsten har haft kontakt med husläkare i många år för högt blodtryck som behandlas med Salures och Enalapril.. Han har dessutom ibland använt Egazil mot ”orolig mage

resigning during year should make out this report before quitting the Service.) Approved ;~nd forwarded by:.. Date

Studien om kommunala intraprenader, som jag genomförde våren år 2014, handlade i ett första skede om att studera vad intraprenad innebar i praktiken. Intraprenad var en form

Då studien syftar till att undersöka hur idéburna organisationer kan arbeta med att behålla personal, är de samlade upplevelserna avseende arbetet hos den

värderas på samma grunder eller har samma krav på sig. I och med detta handlar det inte endast om att undersöka vilka som har möjlighet att flytta från länet, och vad detta beror

Sedan konstapeln gått ransakade herr Edvard sitt innersta och kom fortfarande till det resultat, att denne eländige gris, för hvilken han skulle stå till svars inför polisen,

Här väver vi även in deras yrkesstolthet - alltså att stoltheten till yrket kan sträcka sig så långt att det finns en risk att socialsekreteraren tror att

Vårt resultat visar att närstående känner osäkerhet och oro inför framtiden, både när det kommer till eventuella biverkningar men även om den sjuke överhuvudtaget kommer

Lärarnas kommentarer är inte tydligt hierarkiskt strukturerade, med undantag för Christians kommen- tarer till ”Lilla specialarbetet” (se kapitel 8!). Inte heller är det vanligt att

området så att hälso- och sjukvården förstår hur överviktiga och patienter med fetma upplever bemötandet för att förhindra att ett vårdlidande uppkommer samt att