• No results found

Tal I bråkform (II) 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Tal I bråkform (II) 1"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

HEJ © LIBER AB 3

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Tal I bråkform (II)

1 Hur stor andel av rektangeln är a) vit ___

b) grå ___

2 a) Hur stor andel av frukterna är äpplen? ___

b) Du äter upp ett äpple. Hur stor andel av frukterna är sedan bananer? ___

3 a) Skugga 1

4 av cirkeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

4 a) Skugga 2

3 av rektangeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

5 a) Skugga 3

5 av cirkeln.

b) Hur stor andel är sedan vit? ___

Ringa in det största talet.

6 a) 1 2 1

3 b) 2

5 3 5

7 a) 1 4 1

5 b) 3

7 3 8

8 a) x + 2

3 = 1 b) 1 – x = 4

5 c) 1 = 3

4 + x x = ____ x = ____ x = ____

9 a) 1 5 + 1

5 + x = 1 b) 4

7 = 1 – x c) x – 3 8 = 5

8 x = ____ x = ____ x = ____

2

(2)

HEJ © LIBER AB 4

MATEMATIK Beta β

K O PI E R I N G T I LL ÅT E N © LI B E R A B

ARBETSBLAD

Tal I bråkform (II)

FACIT 1 a) 1

4 b) 3

4

2 a) 2 5 b) 3

4

3 a)

b) 3

4

4 a)

b) 1 3

5 a)

b) 2

5

6 a) 1 2 b) 3

5

7 a) 1 4 b) 3

7

2

8 a) x = 1 3 b) x = 1 5 c) x = 1 4

9 a) x = 3 5 b) x = 3 7 c) x = 1

References

Related documents

Vi tolkar detta resultat som att dessa elever inte förstår nämnarens inne- börd som enligt Löwing (2008) är ett grundläggande begrepp som bör behärskas för att kunna operera

Även Boggan, Harper & Whitmire (2010) hävdar att användningen av laborativt material ger elever möjligheter att sätta samman sina idéer och integrera dessa kunskaper för att

[r]

[r]

[r]

1 Under höstterminens första åtta veckor sparade William 320 kr av sin veckopeng. Genomsnitts- kostnaden för varje person blev 185 kr. I genomsnitt skrev de åtta kort var.

[r]

En tårta är delad i 10 lika stora bitar.. Han köper en biobiljett för en tredjedel av pengarna.. a) Hur mycket