• No results found

Hur många procent är resten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Hur många procent är resten "

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Hur många procent är resten

Mikael Sundström Granbergsskolan

1. En chokladkaka innehåller 40 % fett, 48 % kolhydrater, 2 % smakämnen mm Resten är vatten. Hur många procent ?

2. Antalet elever på en skola är 250. 28% av eleverna har tyska som språkval, 22 % franska, 20 %spanska. Hur många procent av eleverna har svenska eller engelska Som språkval ?

3. Av 80 personer är 50 % kvinnor, 30 % män och resten barn. Hur många procent är barn ?

4. Av Mickes lön går 32% till skatt

15% till avbetalning av lån 13% till mat

4% till ett sparkonto 20% till el, telefon, TV mm

Resten till kläder, nöjen, resor mm. Hur många procent av lönen går till detta ?

5. I en högstadieklass saknade 27 % av eleverna syskon.

Hur många procent av eleverna har syskon ?

6. Under 30 % av dygnets timmar sover Micke och lika lång tid tillbringar han på Granbergsskolan. 10 % av tiden myser han med Ella.

Hur stor del av dygnet sysslar han med alla övriga intressen ?

7. På en skola är 3% av eleverna från Somalia, 4% från Jugoslavien och 88 % från Sverige. Hur många procent kommer från övriga världen ?

Skriv i ditt häfte!

References

Related documents

uppnå en bra immersion så måste spelaren leva sig in i spelet, och för att göra detta måste informationen ha en hög begriplighet, alltså hur lätt det är för mottagaren att

Några har valt att gå med för att man har familj eller vänner som är med (7%), för att man har sitt ursprung i Afghanistan och vill ge sitt stöd (5%), eller för att man har

– Kan resa bakåt i tiden, men inte till en tid innan maskhålet

Detta är något som även tidigare forskning visar på då de beskriver hur brist på gränsdragning mellan arbete och fritid leder till sämre psykiskt mående hos respondenterna (Wang

Då tidigare forskning konstaterar att eleverna ofta svarar rätt på uppgifter som behandlar större och lika stor chans men att deras resonemang inte tar hänsyn till de

Priset på 1 liter glass höjs från 25 kronor till 30 kronor... Marie

Svara i hela procent. 30) Med hur många procent har priset sänkts på DVD-R skivor? Svara i hela procent. Priset sänktes med 195 kr. Med hur många procent sänktes priset? Svara

Hur många procent av den ursprungliga reskassan hade han sedan kvar. Jag tänker att han från början hade 2000 kronor