Josef ŠEDLBAUER, Ph.D., KCH, FP místopředseda: doc

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm´eno: Ondřej Havelka Osobn´ı ˇc´ıslo: M16000109

Hodnocen´ı navrhovan´e vedouc´ım bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně Hodnocen´ı navrhovan´e oponentem bakal´aˇrsk´e pr´ace: výborně

Pr˚ubˇeh obhajoby bakal´aˇrsk´e pr´ace:

Student odpovídal s pomocí připravené prezentace, dotazy vedoucího i oponenta zodpověděl.

Ing. Darina JAŠÍKOVÁ, Ph.D., ING.PAED.IGIP Jaký má vliv vlnová délka laseru na vznik výsledného produktu?

Student zodpověděl bez výhrad.

Důležitost / Význam absorbance kapaliny / roztoku při použití laserové syntézy?

Student zodpověděl bez výhrad.

Ing. Pavel MÁRTON, Ph.D.

Význam analýzy vzdáleností meziatomových rovin.

Student zodpověděl bez výhrad.

předseda: prof. Ing. Josef ŠEDLBAUER, Ph.D., KCH, FP místopředseda: doc. RNDr. Věra VODIČKOVÁ, Ph.D., KMT, FS

členové: doc. Ing. Eva KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ, Ph.D., KCH, FP Ing. Darina JAŠÍKOVÁ, Ph.D., ING.PAED.IGIP, NTI, FM Ing. Pavel MÁRTON, Ph.D., MTI, FM

RNDr. Michal ŘEZANKA, Ph.D., CxI Tajemník: Ing. Mojmír Volf, NTI, FM

Klasifikace: výborně

Datum obhajoby: 28. května 2019 . . . .

podpis pˇredsedy

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :