Studenten har under fältstudien visat förmåga att tillämpa basalhygienföreskrifter vid handhygien, handskar skyddsförkläde och kring aktuella klädregler. Ja ________________________________________________________________

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad

Kurs: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap Kurskod: 1SJ010

Kursansvariga: Patrice Anderberg patrice.anderberg@ki.se och Christina Lundin christina.lundin@ki.se

Utbildningssamordnare VIL/VFU: Linda Rydmell linda.rydmell@ki.se och Charlotte Gustafsson charlotte.gustafsson.1@ki.se

Kursexaminator: Nana Waldréus, nana.waldreus@ki.se

Kursplan kurs 1SJ010 https://utbildning.ki.se/course-syllabus/1SJ010/25589

INTYG FÄLTSTUDIER

Studerande _______________________________________________________________________

Namn Personnummer

har under tiden ____________________________________________________________________

fullgjort sina fältstudier på __________________________________________________________

________________________________________________________________________________

och varit närvarande ________________________ dagar

Studenten har under fältstudien visat förmåga att tillämpa

basalhygienföreskrifter vid handhygien, handskar skyddsförkläde och kring aktuella klädregler. Ja

________________________________________________________________

_________________________________________________

Namnteckning av kontaktperson/handledare på avdelningen

__________________________________________________

Namnförtydligande Hösten 2021

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :