Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid

Full text

(1)

Malmö stad

Kommunstyrelsen

Kallelse och

föredragningslista

Sammanträdestid 2020-07-03 kl. 10:00-11:00

Plats Triangeln 1-2, stadshusets konferensanläggning

Ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)

Ledamöter Roko Kursar (L), 1:e vice ordförande

Torbjörn Tegnhammar (M), 2:e vice ordförande Andréas Schönström (S)

Rose-Marie Carlsson (S)

Mubarik Mohamed Abdirahman (S) Stefana Hoti (MP)

Emma-Lina Johansson (V) Håkan Fäldt (M)

Helena Nanne (M) Charlotte Bossen (C) Magnus Olsson (SD) Anders Olin (SD)

Ersättare Anders Rubin (S)

Vakans S (S)

Nils Anders Nilsson (S) Frida Trollmyr (S) Sara Wettergren (L) Måns Berger (MP) Anders Skans (V) John Roslund (M) John Eklöf (M) Tony Rahm (M) Anton Sauer (C)

Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman Persson (SD)

Eventuellt förhinder anmäls snarast till Anna-Lena Alnerud

1

(2)

1. Val av justerare

2. Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

STK-2020-937 Sammanfattning

KF 200703

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200629 Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021

 Förslag till sammanträdestider för 2021 KSB KS och KF just

3. Ekonomisk prognos 2020 Malmö stad

STK-2020-92 Sammanfattning

Ärendet kompletteras med handlingar senare.

2

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :