3. Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2020, Reviderat tjänsteutlåtande 2020-01-16

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande

Kommunledningskontoret

2019-12-12 Reviderad 2020-01-16

Jenny Wiik Sidan 1 av 2

Nämndsekreterare +46 08-579 217 43

Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet

Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2019/0110 MBN-2

Diariekod: 021 Miljö- och byggnadsnämnden

Val av ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M), Gunnar Lunnergård (KD), Gunnar Bergqvist (L), Roger Yrjas (C), Anne Marie Leijon (S) och Joakim Nordlund (MP).

2. Till ersättare i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Henrik von

Vegesack (M), Karin Lindell (KD), Inger Ekdahl-Jönsson (L), Eva Wenker (C), Kari Nortemo (S) och Reza Etemad (MP).

3. Till ordförande i miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Oscar Nyströmer (M).

4. Till 1:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens

arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Gunnar Lunnergård (KD).

5. Till 2:e vice ordförande i miljö- och byggnadsnämndens

arbetsutskott under mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31 väljs Anne Marie Leijon (S).

Sammanfattning

Miljö- och byggnadsnämndens ledamöter är valda för mandatperioden 2020-01-01 – 2020-12-31. Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.

Miljö- och byggnadsnämnden har att ta ställning till:

1. Val av ordinarie ledamöter i arbetsutskottet 2. Val av ersättare i arbetsutskottet

3. Val av ordförande i arbetsutskottet

4. Val av 1:e vice ordförande i arbetsutskottet 5. Val av 2:e vice ordförande i arbetsutskottet

(2)

Tjänsteutlåtande

2019-12-12

Dnr 2019/0110 MBN-2 Sidan 2 av 2

Pirjo Körsén Sophie Wallin

Miljö- och hälsoskyddschef Tf bygglovschef Beslutsexpediering

Löneenheten

Administratör kansli- och säkerhetsenheten

Figure

Updating...

References

Related subjects :