Brukarråd Minnesanteckningar i blått

16  Download (0)

Full text

(1)

Brukarråd 150312

Minnesanteckningar i blått

(2)

• Närvarande:

• Sandro Vecchiattini (Linn 63)

• Andreas Petersson (Alexandra 62)

• Karin Meyer (Sara 83)

• Per Folkesson (Elsa 73, Klara 63)

• Besim Perququ (Alba 62, Ardi 81)

• Anki Husberg, studie och yrkesvägledare

• Sanna Ingelstam-Duregård, rektor

(3)

• Aktiva föräldramötet upplevde brukarrådet som positivt.

• Nästa möte flyttas till 5 maj kl 18.

• Fråga: Har skolan många nya ensamommande flyktingbarn, nyanlända elever? Rektor svarar att det inte är många nyanlända i våra klasser, ca 7-8 elever som har varit i Sverige mindre än 4 år.

(4)

Dagordning

• Föregående möte – anteckningar

• Ändring av datum för nästa möte – från 7 maj till 5 maj kl 18.00

• Skolan och omvärlden

• Brukarenkätens resultat (elever och vårdnadshavare i årskurs 8)

• Fråga om bilbrand på skolgården

• Fråga om iPads som digitalt verktyg

• Fråga om DISA, samtalskurs för flickor i årskurs 8

• Övriga frågor, nästa möte

(5)

Skolan och omvärlden

a) Vad gör skolan "för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra verksamheter utanför skolan...”

Ur brukarråd 141008 Skolan och omvärlden.

Det är bra att eleverna har prao i två veckor.

Vi gjorde en enkel brainstorm kring temat skolan och omvärlden:

- dra nytta av lokala resurser såsom politiker och kommunalråd - lär av de äldre (pensionärer, äldreboenden)

- många logistikföretag etablerar sig just nu i Mölnlycke. Vad händer i företagsparken?

- Varför vill folk bo på torget?

- Finnsjöns vatenverk kan vara ett intressant studiebesök - Pilkington

- Arla är på väg att etablera sig – vad betyder den utvecklingen?

- Viktigt att få inblick i institutioner/företag som arbetar med hållbarhet

- Konsumentvägledare och energirådgivare har i sina tjänster att gå ut i klasser - Råda hembygdsförening

- Till Wendelsbergs slott och Mölnlycke fabriker kan man få en intressant rundvisning

(6)

Information från Anki

Skola och omvärld är hela skolans ansvar. Det finns en plan för hur olika årskurser och ämnen kan bidra till yrkesorientering för att öka elevernas valkompetens.

Idag finns ca 8300 yrken/titlar på arbetsförmedlingen. Vi vet ju inte vilka yrken som finns när eleverna är klara.

18 nationella gymnasieprogram. Till gymnasiet väljer 75% högskoleförberedande program och 255 yrkesprogram, vilket är ett problem och gör att man har brist på yrkesutbildade. Framtidståget informerar om yrkesprogram. Gymnasiemässan (Svenska mässan) i oktober. 80 gymnasieskolor att välja mellan i regionen.

Prao i årskurs 8 vecka 20-21. Skolan vill hjälpa eleverna att vidga vyerna. Vi vill gärna ha fler praktikplatser inom tekniska/naturbetenskapliga områden. Våra flesta praktikplatser går via praktikplatsen.se.

De val man gör till gymnasiet är inte för evigt.

I åk 9 för eleverna lära sig att skriva CV och öva på intervjuer, vilket tidigare elever uppskattat.

1 juni är deadline för gymnasievalet och besked om antagning kommer vid midsommar.

(7)

Synpunkter:

• Viktigt att hjälpa eleverna att välja en motorväg/en bransch och en ingång. Eleverna skulle behöva få kunskap om t.ex. hur ett företag fungerar och vilka funktioner som finns. Ställ frågan: Vilken miljö vill du jobba i?

• Viktigt att inte forcera yrkesval utan stödja barnen i att jobba på i skolan och göra sitt bästa.

(8)

Skolan och omvärlden

b) Studie- och yrkesvägledarens roll och uppdrag

Fråga från brukarrådet (141112): Talar man om gymnasievalet tidigare än i årskurs 9 för att motivera och förbereda eleverna? Skolledningen återkommer i frågan till nästa brukarråd. Förslag att bjuda in

studievägledaren till nästa brukarråd.

(9)

Brukarenkäten

Brukarenkätens resultat (elever och vårdnadshavare i årskurs 8)

• a) Samtal om: Vad ser vi? Vad betyder det? Vad behöver vi göra vidare?

Rektor informerar:

Toaletterna: Eleverna har gjort tavlor. Det har satts lister runt dörrarna för att dämpa ljud samt har man sett över låsen så att de inte kn låsas upp utifrån.

Duschbåsen: Duschväggar kommer att sättas upp i två omklädningsrum för att minska insyn, ev först till sommaren.

(10)

Kommentarer

• Studiero: Eleverna anser 90% att de har det, medan vårdnadshavarna endast 46%. Kan det bero på att eleverna inte har andra miljöer att relatera till – men att vi vuxna inte skulle kunna tänka oss att arbeta i denna miljö. Vi föräldrar kanske hör mest om när det INTE är

arbetsro.

• Är det så att vissa lärare sätter endast E/D i åk 6-8 för att eleven ”inte kan nå kunskapskraven för åk 9 än”?

(11)

Brukarenkäten

• b) Hur ser elevinflytandet ut? Hur kan det utvecklas?

(12)

Fråga om bilbrand på skolgården

• I måndags kl 5.07 fick Räddningstjänsten larm om en utbränd bil på skolgården.

• Bilen bortforslad innan eleverna var på plats (före 9.30).

• Skolgården sopades.

(13)

Fråga om iPads som digitalt verktyg

• Fördel dator: Bra skrivverktyg. Bra lagringskapacitet.

• Nackdel dator: Många trasiga. Kommer inte alltid med till lektion.

Något större/otympligare. Dyrare.

• Fördel iPad: Kreativt verktyg. Appar. Kamera och ljud. Med inbyggt tangentbord hyfsat skrivverktyg. Billigare. Hållbarare.

• Nackdel iPad: Inte lika bra skrivverktyg. Andra program. Sämre lagringskapacitet.

• Se även dokument ”Argument iPad”

(14)

Synpunkter:

• Tips om Apple University där elever och lärare gör läromedel tillsammans. Grundskolan i Ale kommun jobbar så.

• Får man köpa en dator och ta med till skolan? Svar: Ja.

• iPaden är alltid framme och spelandet stör på lektionerna. Förslag att lärarna ska ta iPaden direkt när den inte används rätt. Viktigt att skapa en gemensam norm på skolan i samverkan med hemmet.

(15)

Fråga om DISA (Din Inre Styrka Aktiveras) –

samtalsserie för flickor i åk 8 i syfte att förebygga psykisk ohälsa

• Blir det en utvärdering/enkät också för föräldrar?

• Det skulle vara värdefullt med en föräldraenkät om DISA t.ex. genom folkhälsoenheten. Många elever ha en positiv grundsyn och det blir inte bra när de måste tänka till om negativa tankar. Ger DISA ngt

också för de som är positiva och välfungerande? Måste DISA vara obligatoriskt?

(16)

Övriga frågor

• Fråga om ev klassresa till Filippinerna (klass 63):

Varför är inte resan mer inriktad mot musik (i en musikprofilklass)?

Föräldrar känner oro för att skicka sina barn så långt till en okänd miljö.

Barn 10-13 år ska inte göra långresor utan sina föräldrar. Viktigt att det är en överväldigande majoritet för en så stor resa.

• Tips om guidning på Emigranthuset, Gbg. Lärorikt och intressant.

Figure

Updating...

References

Related subjects :