Kils AIK Fotboll. Kils AIK Fotboll är en ideell förening där:

Full text

(1)

Kils AIK Fotboll

Kils AIK Fotboll är en ideell förening där:

- Alla är välkomna

- Alla tar ansvar för att alla känner sig trygga - Alla får den utbildning de behöver

- Alla bidrar till att föreningen har en sund ekonomi - Alla värnar om mötesplatsen Sannerudsvallen - Alla låter bli droger, dopning och alkohol - Alla hjälper varandra

(2)

Välkommen till en ny säsong!

I din hand har du utgåvan av KAIK-bladet 2021. Vi hoppas det ger dig som spelare, ledare och vårdnadshavare tillgång till allt du behöver veta.

Vi välkomnar dig till Kils AIK Fotboll med förhoppning om många roliga träningar, matcher och gemensamma aktiviteter på vår mötesplats Sannerudsvallen.

Med vänlig hälsning!

Styrelsen Kils AIK Fotboll

(3)

Om föreningen

Kils AIK Fotboll är en ideell fotbollsförening med verksamhet inriktad på fotboll. Genom idrotten ska vi bidra till gemenskap och god hälsa. Alla medlemmar har gemensamt ansvar för föreningens bästa. Barn- och ungdomsfotbollen bedrivs i enlighet med fotbollens spela, lek och lär. Vi vill erbjuda en miljö där alla kan utvecklas både som fotbollsspelare och som människor. Vi är och vill vara en del av samhällsbygget, framförallt i Kils kommun, vilket ställer krav på vår verksamhet.

Föreningen ställer inga krav på sportslig framgång men med ett långsiktigt arbete i barn- och ungdomsfotbollen vill vi få spelare att delta i verksamheten under många år och att de så småningom vill bli en del av seniorverksamheten.

(4)

Avgifter och åtaganden

Som betalande medlem finns det saker som man kan förvänta sig och saker som förväntas av en. Föreningens styrelse arbetar kontinuerligt för ett enkelt och tydligt åtagande. Vi strävar efter en så låg medlemsavgift och så få försäljningsåtaganden som möjligt, samtidigt som föreningen måste ha en sund ekonomi.

För säsongen 2021 innebär det följande:

Medlemsavgift:

Stödmedlem 250:- - Gamla fotbollsvänner

- Nära och kära som vill stödja oss Reducerad avgift 400:- Till och med det år spelaren fyller 8 år Normal avgift 800:- - Från och med det år spelaren fyller 9

år - Ledare

Familjemedlemskap 1100:- Familjer med två eller fler spelare/ledare.

Betald medlemsavgift är ett villkor för att delta i

föreningens aktiviteter. Tränare och ledare tar inte ut spelare till match innan de betalat sin medlemsavgift.

Medlemsavgiften betalas till föreningens plusgiro (590168-1) alternativt via swish (123 539 92 17). Ange vilket lag och vilken spelare betalningen avser.

Vid familjemedlemskap kompletterar du betalningen med ett mejl till kansli@kaikfotboll.se där du anger lag och namn på barn/vuxna.

(5)

Försäljningsåtagande

Stödmedlem Inget åtagande Reducerad avgift Inget åtagande

Normal avgift 12 balar toa/hushållspapper, alternativt 6 balar + 400 kronor

2 st Restaurangchansen

6 balar för seniorspelare

Familjemedlemskap 20 balar toa/hushållspapper, alternativt 12 balar + 800 kronor

2 st Restaurangchansen per spelare

Föreningsåtaganden:

Stödmedlem -

Reducerad avgift - Kafeteria (mer information under Kafeteria) - Bollpojkar (från 8 år)

- Bemanning vid bakluckeloppis (vissa lag) - Bemanning vid klassfotboll- P13 (domare och kafeteria)

Normal avgift Familjemedlemskap

(6)

Spelare i Kils AIK...

kan förvänta sig:

• tillgång till engagerade ledare

• tillgång till nödvändig materiel i samband med träning

• stöd och uppmuntran från lagledare, tränare och föreningen i stort

• utmanande träningar och matcher

• möjlighet till ledar- och domarutbildning förväntas:

• uppfylla sina åtaganden mot föreningen

• uppträda schysst mot motståndare, domare, ledare och lagkamrater

• vara väl förberedd inför träning, fokuserad under träningen och skötsam i samband med omklädning och dusch

• vara på plats i god tid innan träning eller match börjar

• delta på så många träningar som möjligt

• Delta när föreningen påkallar

• bidra till en bra och inspirerande miljö kring föreningens aktiviteter

• vårda och ta hand om föreningens resurser så som matchställ, bollar och västar

• vårda och ta hand om lokaler, utrustning och

fotbollsplaner på Sannerudsvallen som vi lånar för att kunna bedriva vår verksamhet

uppmuntras till att:

• utbilda sig till domare och ledare

(7)

Vårdnadshavare i Kils AIK...

kan förvänta sig:

• ett bra bemötande från föreningens ledare och representanter

• ansvarstagande ledare

• ordning och reda vad gäller föreningens ekonomi och tillgångar

förväntas:

• säkerställa att ert/era barn kommer till träningar och matcher väl förberedda, med rätt utrustning, laddade med energi och motivation

• uppfylla sitt/sina barns åtaganden gentemot föreningen

• uppträda trygghetsskapande mot motståndarlaget, motståndarlagets föräldrar, domare, ledare och lagmedlemmar

• uppmuntra sitt/sina barn att delta på så många träningar som möjligt

• ställa upp när föreningen påkallar och erbjuda alternativ om man själv inte kan delta

• säkerställa att ledaren är medveten om att barnet hämtats/lämnats vid träning eller matchtillfälle

• Delta som domarvärd i enlighet med Värmlands Fotbollförbunds Trygga Domare initiativ

… uppmanas till att:

• aktivera sig i föreningens verksamhet som ledare, i föreningens utvecklingsgrupper, i valberedningen eller som styrelsemedlem. Föreningen erbjuder möjlighet till utbildning.

(8)

Ledare i Kils AIK...

kan förvänta sig:

• tillgång till nödvändig materiel i samband med träning

• stöd och uppmuntran från föreningens representanter

• stöd från föräldrar som deltar aktivt som matchvärdar i enlighet med Värmlands Fotbollsförbunds Trygga Domare initiativ

• möjlighet till utbildning

• tillgång till viss personlig utrustning förväntas:

• uppmuntra och entusiasmera spelare och andra ledare

• lära ut genom att visa

• vara goda föredömen och bidra till trygghet

• komma till träningen väl förberedd

• agera och rapportera vid avvikelser från föreningens uppförandepolicy

• rapportera tränings- och matchnärvaro i avsett system

• delta vid utbildningstillfällen

• vårda och ta hand om föreningens materiel

• vårda och ta hand om lokaler, utrustning och

fotbollsplaner på Sannerudsvallen som föreningen lånar för att kunna bedriva vår verksamhet.

• rapportera fel och brister i utrustning och rutiner

• upprätthålla god ordning vid träningar och matcher och har föreningens fulla stöd i att vidta disciplinära

åtgärder när situationen så kräver.

Åtgärderna kan vara:

• spelare sätts åt sidan om de stör träningen

• föräldrar kontaktas för hämtning

• föräldrar ombeds delta på träning för att stötta sitt barn

(9)

Kafeteria

Respektive lag har ansvar för att kafeterian hålls öppen varje hemmamatch. Varje lag har också ansvar för att hålla

kafeterian öppen i samband med ett antal A-lagsmatcher under säsongen. Vissa lag har också i uppdrag att hålla cafeterian öppen i samband klassfotboll och bakluckeloppis.

Inför ditt kafeteriapass:

• Hjälp lagets kafeteriaansvarige med bemanning genom att anmäla ditt intresse till de olika passen

• Ta del av instruktionsmaterialet som finns

• Kom i tid till ditt pass

• Hjälp din förening att minimera svinnet genom att överväga hur mycket korv som skall värmas, bröd som ska tinas etc.

Tänk på att kafeterian är en service till våra besökare/

medlemmar och ett sätt att hålla nere medlemsavgifter.

(10)

Toa/hushållspappersförsäljning

Som en del i medlemskapet i Kils AIK fotboll ingår att man säljer toa/hushållspapper. Vi har valt att koncentrera vår försäljning till papper då det är en produkt man regelbundet själv behöver.

• Startdatum för försäljning av papper säsongen 2021 är 1 november 2020. Slutdatum är 31 oktober 2021.

• Försäljningspris: 180:-/hushållsbal och 195:-/toabal.

• Varje såld bal utöver lagets gemensamma åtagande ger 30 kronor/bal till lagkassan.

• Om någon spelare inte uppfyller åtagandet tas förtjänsten från de som sålt mer än åtagandet.

• För spelare som börjar efter 1 juli reduceras åtagandet till hälften.

• Till och med det år spelaren fyller 8 år går all försäljning till laget.

• Halva åtagandet skall vara uthämtat innan 1 juli. Balar kommer att lämnas ut vid särskilda datum. Om inte utlämningsdatumen passar tar du kontakt med kansliet 072-450 05 95. Alternativt Abbe 070-541 05 50 (efter kontorstid).

• Vid uthämtning betalar du med swish eller plusgiro.

• Utlämningsdatum informeras via lagledare, hemsida och via anslag på pappersförrådet.

Tips!

Meddela bekanta om att ni säljer och att ni kör hem till dem när de behöver. Om man har 4-5 familjer som tar sitt pappersbehov via Kils AIK Fotboll så kommer man lätt upp i sitt åtagande.

Vi säljer även till företag och kan fakturera kostnaden enligt överenskommelse.

(11)

Ekonomi

Kils AIK Fotbolls ekonomi består i huvudsak i följande inkomster och utgifter:

Inkomster:

• Medlemsavgifter

• LOK-stöd

• Sponsring

• Pappersförsäljning

• Kafeteria

• Arrangemang

• Gräsroten (Svenskaspel)

• Stöd din förening (Stadium)

Kils AIK fotboll uppmuntrar alla som vill att koppla sitt

spelkort på Svenska spel (gräsroten) och Stadium-kort (stöd din förening) till föreningen. De inköp ni gör genererar en slant till föreningen utan att det påverkar er bonus, ett enkelt sätt att stötta vår verksamhet.

Utgifter:

• Kansli

• Ersättningar

• Materiel

• Förbundsavgifter

• Domaravgifter

Vi som leder föreningen strävar efter att hålla nere kostnader för att ge så många som möjligt förutsättningar att delta. Vi vill också att en så stor del som möjligt av våra avgifter skall gå tillbaka till de aktiva i form av material och bidrag till cuper.

För att ytterligare poängtera detta har vi en cup-peng på 2000

(12)

Kontakt

Kils AIK Fotboll Box 61, 665 22 KIL Plusgiro: 590168-1

Swish: 123 539 92 17, meddelande:

Pappersbalar- lag- förnamn- efternamn Medlemsavgift- lag- förnamn- efternamn

Kansli

Telefon: 072-450 05 95

E-post: kansli@kaikfotboll.se Webbsida: kaikfotboll.se

(13)

Spelaren Namn:

Födelsedatum: _ _ _ _ _ _ år mån dag Vårdnadshavare

Namn: Namn:

Adress: Adress:

Mejladress: Mejladress:

Telefon: Telefon:

Genom min underskrift godtar jag följande:

* Att jag som spelare och vårdnadshavare uppträder schysst och trygghetsskapande

* Betala medlemsavgift senast 15 maj och innan spelaren blir uttagen till match

* Bemanna kafeterian på hemmamatcher, A-lagsmatcher, klassfotboll och baklucke-loppis.

* Sälja 12 st pappersbalar, alternativt 20 st vid familjemedlemskap

* Sälja 2 st Restaurangchansen per spelare

Underskrifter

Spelare: Vårdnadshavare:

……… ………..

(14)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :