Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring

Full text

(1)

Ålder

Andel (%) av de boende i

16

9 9

Döda 30 35 Riket 16 17

Kv Tot

Födda 25 29 Kommunen 9

Födda och döda 2014 Utrikes födda 2014

Antal Män Kvinnor M

Summerad fruktsamhet

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

Flyttningsnetto 30 31

till utlandet 2 7

Därav 18–24 år 62 65

till övriga kommuner i länet 121 105

till övriga län 58 66

Antal utflyttningar 181 178

67 66

från utlandet 42 30

Därav 18–24 år 36 43

Antal inflyttningar 211 209

från övriga kommuner i länet 102 113 från övriga län

Födda barn per kvinna/man Flyttningar 2014

Antal barn/person Män Kvinnor

-11 30 31

Källa: Befolkningsstatistik, SCB Källa: Befolkningsstatistik, SCB

-39

2014 6 426

4 875 9 747 2013 6 375 8 -4

2012 6 407 -3 6 -11

Antal (1000) 3 3 6 4 872

-15 15 25

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

-14

80– 4 7 6 4 6 5 2011 6 415

15 15 2010 6 393 -23 -16

2009 6 446 -14 -25 -37

65–79 17 17 17 14

-12 36 -6

45–64 29 28 28 25 25 25

-28

25–44 21 21 21 26 25 26 2008 6 523

7 7 2007 6 506 -4 -13

2006 6 551 -18 -21 13

20–24 7 6 7 7

-12 -7 -29

16–19 5 4 4 5 4 4

-24

7–15 9 9 9 10 10 10 2005 6 576

8 8 2004 6 624 -18 2

Tot M Kv

0–6 8 8 8 9

(31/12) Antal överskott överskott

M Kv Tot M Kv

Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004–2014

Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Män Kvinnor

Källa: Befolkningsstatistik, SCB

015

Folkmängd 31 december 2014

Flyttnings-

Kommunen Riket

2015

Aneby

Landareal: 518 kvkm Invånare per kvkm: 12

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0,0 0,2

0,4 0,6

0,8 1,0

1,2

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Kommunen Kvinnor Kommunen Män Riket Kvinnor Riket Män

%

%

Riket

(2)

Kvinnor Kvinnor

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

20–24 år 25–44 år 45–64 år 20–64 år

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

till övriga län 101 48

arbetar i kommunen och bor i eller utanför

kommunen Nettopendling -294 -375

Antal i åldern 16 år och däröver

från övriga län 71 46

bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen

Utpendling 797 701

till övriga kommuner i länet 696 653

SCB 2015

Nattbefolkning:

Dagbefolkning (arbetstillfällen):

503 326

från övriga kommuner i länet 432 280

Män Kvinnor

Avser nattbefolkning

Källa: Arbetsmarknadsstatistik, SCB Inpendling

78 76 77

82 78 80

Pendling 2013

81 78 80

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

59 58 58

949

83 78 81 Antal i åldern 16 år och däröver

2 061 1 262

84 81 83 Off. förv. o service 339 950 338

2 214 2 399 2 211

86 80 83 Näringsl., övr. org. 2 066 1 264

38 12 39

66 62 64 Riket, 1 000-tal 2 405

78 40

Länet Off. förv. o service 11

79 90 79

84 80 82 Näringsl., övr. org. 78 40

778 93 544

85 82 83 Länet, 1 000-tal 89

1 574 741 1 369 600

88 81 85 Off. förv. o service 182

Kommunen 1 756 1 519 1 462 1 144

71 69 71 Näringsl., övr. org.

Män Kvinnor Män Kvinnor

Kommunen

Nattbefolkning Dagbefolkning Män Kvinnor Totalt

Andel (%) av alla i resp. ålder

Riket

Källa: Utbildningsregistret, SCB

Förvärvsarbetande 2013 Förvärvsarbetande efter sektor 2013

94 193 2 858 2 767 5 625

Avser 20–64 år

Antal, 1 000-tal 2 2 4 99

100 100 100 100 100 100

1 1 2 2 2

Totalt, % 100 100 100

Uppgift saknas 1 1 1 2

27 38 32 34 44 39

49 52 49 43 46

Eftergymnasial utbildning 20 33 26

15 14 11 12

Gymnasial utbildning 60 53 57 54

M Kv Tot

Förgymnasial utbildning 19 13 16 17 12

Riket

M Kv Tot M Kv Tot

Befolkningen efter utbildningsnivå 31 december 2014

Utbildningsnivå Procentuell fördelning

Kommunen Länet

Källa: Valstatistik, SCB

Källa: Bostadsbyggandet, SCB

Övriga partier 0 0 0 0

Samtliga partier 18 15 19 16

Vänsterpartiet 0 0 0 1

Sverigedemokraterna 0 1 1 2

Miljöpartiet de gröna 1 1 1 1

Socialdemokraterna 5 4 5 6

Folkpartiet liberalerna 2 1 1 0

Kristdemokraterna 2 3 3 2

3 2 2 2

Centerpartiet 5 3 6 2

Antal lägenheter

2010 2014

Män Män

Moderata samlingspartiet

Mandat i kommunfullmäktige Nybyggda/ombyggda bostäder

Partier Antal mandat vid valet

0 2 4 6 8 10 12 14

2010 2011 2012 2013 2014

I nybyggda småhus I nybyggda flerfamiljshus

Nettoförändringen i ombyggda flerbostadshus

(3)

Procent Procent

Antal i åldern 16 år och däröver Avser dagbefolkning

Redovisningen avser inskrivna vid arbetsförmedlingen

198 377 157 269 355 646

Källa: Arbetsförmedlingen

11 7 9

Antal 20–64 år 120 99 219 5 949 4 959 10 908

3 3 3

Därav 20–24 år 13 12 13 10 8 9

4 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 3 3 3

7 6 6

Öppet arbetslösa 4 3 3 3 3 3

mars 2015

20–64 år 6 6 6 6 5 6

202 296 165 611 367 907

12 8 10

Antal 20–64 år 114 102 216 6 132 5 124 11 256

3 3 3

Därav 20–24 år 15 12 14 12 9 10

4 3 3

Progr. m. aktivitetsstöd 3 3 3 3 3 3

7 6 7

Öppet arbetslösa 3 3 3 3 3 3

20–64 år 6 6 6 6 5 6

M Kv Tot

mars 2014

M Kv Tot M Kv Tot

Arbetssökande

Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp

Kommunen Länet Riket

7 6

Ersätter förmånerna förtidspension och sjukbidrag Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Källa: Försäkringskassan

14 22 18

Totalt 106 245 8 101 20–64 år 5

60–64 år

10– 14 0 0 0 55–59 år 10 16 13

10 8

5–9 15 1 1 0 Riket

18 25 21

2–4 43 39 3 6 20–64 år 6

1 34 205 4 95 60–64 år

55–59 år 9 15 12

företagare i eget AB företagare Kommunen

syssel- Företagare Egen- Företagare Egen- Män Kvinnor Totalt

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Antal Män Kvinnor Andel (%) av alla i resp. ålder

satta i eget AB

Arbetstillfällen: arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen (dagbefolkning)

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB Okänd bransch Energi och miljö

Avser 16 år och däröver

Personliga och kulturella tjänster, m.m Information och kommunikation Hotell och restauranger Jordbruk, skogsbruk och fiske Kreditinstitut och försäkringsbolag Fastighetsverksamhet

Riket

Vård och omsorg Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Utbildning Byggverksamhet Civila myndigheter och försvaret Transport

015

Arbetstillfällen 2013

Näringsgren

Kommunen

0 10 20 30 40

Män Kvinnor

0 10 20 30 40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(4)

Kommunen

Kommunen

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

100 100 100

Avser 16 år och däröver

Totalt 1 144 100 100 100 1 519

5

Okänd bransch 70 6 1 1 64 4 1 1

31 28

Personliga och kulturella tjänster, m.m 61 5 4 5 70 5 4

17 16 16

Vård och omsorg 292 26 31 28 470 31

Utbildning 215 19 16 16 259

10

Civila myndigheter och försvaret 64 6 6 7 78 5 5 7

1 1

Företagstjänster 22 2 7 10 79 5 7

1 1 2

Fastighetsverksamhet 6 1 1 1 14 1

Kreditinstitut och försäkringsbolag 4 0 1 2 11

4

Information och kommunikation 3 0 1 2 4 0 1 2

3 2

Hotell och restauranger 24 2 3 4 35 2 3

8 11 11

Transport 22 2 2 2 29 2

Handel 76 7 11 12 128

1

Byggverksamhet 12 1 1 1 15 1 1 1

13 6

Energi och miljö 9 1 0 1 7 0 0

3 2 1

Tillverkning och utvinning 221 19 13 6 212 14

Jordbruk, skogsbruk och fiske 43 4 2 1 44

% %

Riket Länet Riket

Antal % % % Antal %

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2013 – kvinnor

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet

100 100

Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

1 1 1

Totalt 1 462 100 100 100 1 756 100

Okänd bransch 26 2 1 1 25

6

Personliga och kulturella tjänster, m.m 44 3 3 4 41 2 3 4

4 5

Vård och omsorg 60 4 5 6 71 4 5

4 4 5

Utbildning 31 2 4 5 56 3

Civila myndigheter och försvaret 35 2 4 5 67

2

Företagstjänster 40 3 8 12 107 6 8 12

1 2

Fastighetsverksamhet 18 1 2 2 24 1 2

1 2 5

Kreditinstitut och försäkringsbolag 3 0 1 2 14 1

Information och kommunikation 1 0 2 5 16

8

Hotell och restauranger 16 1 2 3 21 1 2 3

13 13

Transport 87 6 8 7 114 6 8

14 10 12

Handel 97 7 13 13 180 10

Byggverksamhet 166 11 10 12 244

18

Energi och miljö 27 2 1 2 34 2 1 2

4 3

Tillverkning och utvinning 600 41 32 18 511 29 31

Jordbruk, skogsbruk och fiske 211 14 4 3 231 13

% Länet Riket

Antal % % % Antal % %

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

Kommunen Länet Riket Kommunen Avser 16 år och däröver

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2013 – män

1

Totalt 2 606 100 100 100 3 275 100 100 100

4 4

Okänd bransch 96 4 1 1 89 3 1

17 17 16

Personliga och kulturella tjänster, m.m 105 4 3 4 111 3

Vård och omsorg 352 14 17 16 541

6

Utbildning 246 9 10 10 315 10 10 10

7 11

Civila myndigheter och försvaret 99 4 5 6 145 4 5

1 1 2

Företagstjänster 62 2 7 11 186 6

Fastighetsverksamhet 24 1 1 2 38

4

Kreditinstitut och försäkringsbolag 7 0 1 2 25 1 1 2

3 3

Information och kommunikation 4 0 2 4 20 1 2

4 5 5

Hotell och restauranger 40 2 2 3 56 2

Transport 109 4 5 5 143

7

Handel 173 7 12 12 308 9 12 12

1 1

Byggverksamhet 178 7 6 7 259 8 6

22 22 12

Energi och miljö 36 1 1 1 41 1

275 8 3 2

Tillverkning och utvinning 821 32 23 12 723

Jordbruk, skogsbruk och fiske 254 10 3 2

Antal % % %

Kommunen Länet Riket Länet Riket

Antal % % %

SCB 2015

Arbetstillfällen och förvärvsarbetande 2013 – totalt

Näringsgren Dagbefolkning Nattbefolkning

(5)

1 # Vård- och omsorgspersonal

2 # Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

3 # Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

4 # Ingenjörer och tekniker

5 # Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän 6 # Dataspecialister

7 # Byggnads- och anläggningsarbetare 8 # Fordonsförare

9 # Byggnadshantverkare

# # Förskollärare och fritidspedagoger

# # Drift- och verksamhetschefer

# # Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

# # Övrig kontorspersonal

# # Grundskollärare

# # Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

# # Sjuksköterskor

# # Städare m.fl.

# # Chefer för särskilda funktioner

# # Köks- och restaurangbiträden

# # Chefer för mindre företag och enheter

SCB 2015

% %

Avser anställd dagbefolkning Källa: Yrkesregistret, SCB

Källa: Yrkesregistret, SCB

De 20 vanligaste yrkena i riket 2013

Män Kvinnor

Totalt alla yrken 1 164 1 005 100 100 100 54 46

32 68

Totalt 20 yrken 719 709 62 71 66 50 50

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl. 10 21 1 2 1

9 91

Chefer för särskilda funktioner 24 7 2 1 1 77 23

Köks- och restaurangbiträden 3 32 0 3 2

82 18

Maskin- och motorreparatörer 36 0 3 0 2 100 0

Chefer för mindre företag och enheter 31 7 3 1 2

59 41

Övrig kontorspersonal 14 25 1 2 2 36 64

Drift- och verksamhetschefer 24 17 2 2 2

54 46

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 45 2 4 0 2 96 4

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 27 23 2 2 2

92 8

Grundskollärare 11 48 1 5 3 19 81

Fordonsförare 58 5 5 0 3

61 39

Förskollärare och fritidspedagoger 3 61 0 6 3 5 95

Övriga maskinoperatörer och montörer 41 26 4 3 3

47 53

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 52 20 4 2 3 72 28

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 35 40 3 4 3

100 0

Behandlingsassistenter, fritidsledare m.fl. 34 48 3 5 4 41 59

Byggnads- och anläggningsarbetare 99 0 9 0 5

15

Maskinoperatörer, grafisk ind., pappersvaruind. 62 38 5 4 5 62 38

6 94

Ingenjörer och tekniker 92 16 8 2 5 85

Vård- och omsorgspersonal 18 273 2 27 13

Könsförd. (%)

Män Kvinnor M Kv Tot M Kv

De 20 vanligaste yrkena i kommunen, 2013

Avser anställd dagbefolkning Antal Proc.förd.

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

100 0 100

Övrig kontorspersonal

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Företagsek., marknadsf. o personaltjänstemän Dataspecialister

Byggnads- och anläggningsarbetare Fordonsförare Byggnadshantverkare

Förskollärare och fritidspedagoger Drift- och verksamhetschefer

Civilingenjörer, arkitekter m.fl.

Grundskollärare

Redovisningsekonomer, adm. assistenter m.fl.

Sjuksköterskor Städare m.fl.

Chefer för särskilda funktioner

Köks- och restaurangbiträden Chefer för mindre företag och enheter

(6)

Riket

Försäljning och upplysning vid SCB:

Elisabeth Blom tfn 019-17 63 88, Aneby kommun

Harriet Löfqvist tfn 019-17 60 48 Box 53

578 22 ANEBY 0380-461 00 kr/inv

Källa: Offentlig ekonomi, SCB Källa: Offentlig ekonomi, SCB

SCB 2015

E-post: regionalt@scb.se

Webbplats: www.scb.se/kommunfakta

Skatteunderlag, kr/inv 190 264

Politisk verksamhet Skatteunderlag, index 100

Index, riket = 100 Särskilt riktade

insatser

Genomsnitt i riket

Total skattesats 31,99

Kultur därav till kommun 20,70

Total skattesats 32,86

Individ- och familjeomsorg

därav till kommun 21,60 Skatteunderlag, kr/inv 178 264

Fritidsverksamhet Skatteunderlag, index

171 605 Förskola o

skolbarnsoms

Skatteunderlag, index 90

Infrastruktur Genomsnitt i länet

94 Äldre- och

funktionshindrade

Kommunen

Total skattesats 33,35

Utbildning

Källa: Socialstyrelsen (SoS)

Kostnader i kronor per invånare 2013 Kommunalskatt 2015

därav till kommun 22,09 Skatteunderlag, kr/inv

Avser 20–64 år Totalt 186 100 100

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB Vissa kommuner har inte lämnat in eller har inte lämnat kompletta uppgifter för 2013. Se Definitioner.

24 25

med barn 26 14 16

Riket 312 252 280 utan barn 44

2 3

Länet 316 250 283 Ensamstående kvinnor

Kommunen 309 240 274 med barn 4

Riket 322 251 287 Ensamstående män

Medianinkomst utan barn 78 42 40

8 5

Länet 313 239 277 med barn 19 10 11

% %

Medelinkomst Sammanboende

Kommunen 300 231 266 utan barn 15

Antal

Män Kvinnor Totalt Kommunen

Sammanräknad förv.inkomst 2013 Ekonomiskt bistånd 2013

Antal kronor i 1000-tal Hushållstyp Bidragshushåll Andel (%) av alla i respektive åldersgrupp.

Antalsuppgifter under 5 redovisas inte. 1) 1 oktober 2012.

Källa: Skolverket Källa: SoS och Trafikanalys

40

6–12 år 0 0 0

1–5 år 0 0 2 Färdtjänsttillstånd 2012 32 46 25

Pedagogisk omsorg,

Särsk. boendeformer 1) 0 10 10 16

19 27

6–12 år 222 48 57

Fritidshem, Hemtj. i ordin. boende 1) 32 34

M Kv M Kv

Förskola, 1–5 år 290 80 83

Inskrivna barn Kommunen Riket Kommunen Riket

Antal % %

Förskoleverksamhet och Äldreomsorg - Personer 80 år och äldre skolbarnomsorg 2014

Andel (%) av alla i resp. grupp

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Genomsnitt i riket

Kommunen

(7)

Kommunfakta 2015

Definitioner Kommentarer Källor

ARBETSMARKNAD

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, SCB. www.scb.se/AM0207

Sysselsättningen bestäms utifrån de kontrolluppgifter som arbetsgivarna varje år lämnar till skattemyndigheterna, men också genom information om företagarinkomster.

I framställningen av den Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) avseende årgång 2011 har SCB gjort en del förändringar jämfört med tidigare årgångar. Förändringen påverkar personer som är 65 år och äldre.

Förändringarna görs för att få en enhetligare behandling av gruppen egna företagare samt för att få en populationsavgränsning beträffande ålder som överensstämmer med Arbetskraftsun- dersökningen (AKU). Förändringen innebär ett tidsseriebrott jämfört med tidigare årgångar av RAMS.

Mer information finns på www.scb.se/rams

Arbetstillfällen – dagbefolkningen omfattar personer som arbetar i kommunen och bor i eller utanför kommunen.

Företagare redovisas uppdelade på företagare i eget AB samt övriga egenföretagare.

I sistnämnda grupp ingår företagare med enskilda firmor, handelsbolag, kommanditbolag m.fl.

Från och med årgång 2011 används en ny metod för att avgränsa förvärvsarbetande äldre före- tagare, se information ovan.

Förvärvsarbetande. Som förvärvsarbetande klassificeras de som har inkomstbringande arbete under minst fyra timmar i november månad.

Förvärvsarbetande – nattbefolkningen är alla förvärvsarbetande personer som bor i kommu- nen oavsett i vilken kommun man arbetar.

Näringsgren. I arbetsmarknadsstatistiken används från och med årgång 2008 standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) som är samordnad med EU:s näringsgrensstan- dard NACE rev. 2. Revideringsarbetet har medfört ett stort antal förändringar jämfört med den tidigare versionen SNI 2002.

Information om SNI 2007 finns på SCB:s hemsida www.scb.se/sni2007

Pendling. Pendlare är personer som har sin arbetsplats i en annan kommun än där de bor. Här redovisas pendling mellan kommuner i länet samt pendling till/från annat län.

Sektor. Till Näringslivet räknas Aktiebolag (ej offentligt ägda), Övriga företag (ej offentligt ägda), Statligt ägda företag och organisationer, Kommunalt ägda företag och organisationer, Övriga organisationer. Till Offentlig sektor räknas Statlig förvaltning, Statliga affärsverk, Primärkommunal förvaltning, Landsting, Övriga offentliga institutioner.

Yrke

Källa: Yrkesregistret, SCB. www.scb.se/AM0208

Klassificering enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).

(8)

Källa:Arbetsförmedlingen. www.arbetsformedlingen.se

Statistiken över arbetssökande framställs från ett register som förs av Arbetsförmedlingen.

Uppgifterna hämtas kontinuerligt från Arbetsförmedlingens datalager och omfattar personer som är inskrivna som arbetssökande. Denna statistik är inte jämförbar med SCB:s arbetskrafts- undersökning (AKU) som står för det officiella arbetslöshetstalet. AKU:s siffror är de som an- vänds när det gäller internationella jämförelser av arbetslösheten.

I program med aktivitetsstöd ingår följande åtgärder: Start av näringsverksamhet, Ar- betspraktik, Prova på-plats, Praktisk kompetensutveckling, Jobbgaranti för ungdomar, Jobb- och utvecklingsgaranti, Arbetslivsinriktad rehabilitering, Arbetslivsintroduktion, Aktiviteter inom vägledning och platsförmedling, Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning, Fördju- pad kartläggning och vägledning, Utvecklingsgarantins sysselsättningsfas, Arbetsmarknadsut- bildning, Förberedande utbildning, Arbetsträning med handledare och Arbetsträning inom praktiskt basår.

Kvalitet och jämförbarhet

Från och med mars 2008 redovisas Arbetssökande enligt nedan.

Den statistik som SCB tar fram skiljer sig från Arbetsförmedlingens statistik vad gäller den regionala fördelningen och åldersindelningen.

Region

Arbetsförmedlingen använder sig av sökanderegistrets uppgifter om den arbetssökandes hem- kommun och arbetsförmedling vid aktuellt tillfälle. I SCB:s statistik redovisas istället de ar- betssökande i den kommun där de är folkbokförda enligt RTB vid årsskiftet för 31-mars sta- tistiken och den 30 september för 31 oktober-statistiken. Personer som flyttat under januari- mars respektive oktober redovisas därför på den ort där de tidigare var folkbokförda. Inflyttare från utlandet under samma period ingår inte.

Arbetsförmedlingens statistik över arbetssökande med fördelning efter arbetsförmedling eller hemkommun omfattar således personer som kan vara folkbokförda i såväl kommunen i fråga som i någon annan kommun. På samma sätt kan arbetssökande i en viss kommun i SCB:s sta- tistik vara inskrivna vid arbetsförmedlingar i andra kommuner och har annan kommun som hemkommun i Arbetsförmedlingens register.

Ålder

Arbetsförmedlingen fördelar de arbetssökande efter uppnådd ålder vid redovisningsmånadens slut. I SCB:s tabeller gäller uppnådd ålder vid årets slut.

Öppet arbetslösa är de som registreras i sökandekategorierna 11 Arbetslösa, platsförmedlings- service, 96 Arbetslösa, felregistrering av beslut, 97 Arbetslösa, avbrott/återkallande av beslut samt 98 Arbetslösa, slutförd beslutsperiod.

BEFOLKNING

Källa: Befolkningsstatistik, SCB. www.scb.se/BE0101

Befolkningsregistret (RTB) är en kopia av skattemyndigheternas personregister som förnyas successivt med förändringsrapporter om födelser, dödsfall, flyttningar, giftermål, skilsmässor och medborgarskapsbyten.

Antal födda barn per kvinna respektive man se Summerad fruktsamhet.

Invånare per kvadratkilometer och landareal. Nya, mer detaljerade, arealberäkningar har genomförts fr.o.m. 2012-01-01. Av denna anledning är det vanskligt att jämföra uppgifter för åren före respektive efter år 2012. I arealuppgifterna fr.o.m. år 2012 summerar inte kommun- uppgifterna till län, eftersom det finns s.k. enklaver som inte kunnat kommunfördelats. I landa- realen ingår vattendrag 6 meter och smalare samt gölar och mindre vattensamlingar, upp till max några 10-tal m² stora.

Summerad fruktsamhet. Den summerade fruktsamheten anger det antal barn som kvinnor resp. män skulle få i genomsnitt om det enskilda årets fruktsamhet i varje ålder skulle gälla i framtiden.

(9)

Utrikes födda. Hit räknas personer som är födda utanför riket oavsett om föräldrarna är födda i eller utanför riket.

BOSTÄDER

Källa: Bostadsbyggandet, SCB. www.scb.se/BO0101 respektive www.scb.se/BO0102 I tabellen redovisas färdigställda lägenheter i nybyggda hus samt uppgifter om ombyggda lä- genheter i flerbostadshus.

Från och med Kommunfakta 2009 redovisas endast nettoförändringen av antalet lägenheter i ombyggda flerbostadshus, till skillnad från tidigare år då redovisningen avsett totala antalet lä- genheter efter ombyggnad. Med ombyggnad avses större åtgärder där bostadsarean eller lägen- hetsfördelningen ändrats.

INKOMSTER

Källa: Totalräknad inkomststatistik, SCB www.scb.se/HE0110

Uppgifterna hämtas ur de taxeringsuppgifter som Skatteverket lämnar till SCB.

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet.

Medelinkomsten är inkomstsumman för 20–64-åringar dividerad med antal personer i åldern 20–64 år vid årsskiftet. Noll-inkomsttagare är medräknade. Medianinkomsten är den inkomst som utgör det mittersta värdet när man sorterar alla personers inkomster i storleksordning.

KOMMUNAL EKONOMI

Källa: Offentlig ekonomi, SCB www.scb.se/OE0101

Kommunalskatt

Med skattesats (utdebitering) avses den procentuella andel av den beskattningsbara förvärvs- inkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal inkomstskatt. Den totala kommunala skatte- satsen består numera, efter kyrkans skiljande från staten, enbart av skattesats till kommun och till landsting. Skatteunderlag utgörs av den till kommunal inkomstskatt beskattningsbara för- värvsinkomsten. Skatteunderlaget redovisas dels som kr per invånare, även kallad skattekraf- ten, dels som en andel av riksgenomsnittet.

Kostnader i kronor per invånare

Uppgifterna baseras på bokslutsstatistik som SCB årligen samlar in från kommunerna. Kostna- der för administration och kommungemensamma nyttigheter har fördelats på de olika verksam- hetsområdena. Kostnader beräknas som bruttokostnader minus interna intäkter och försäljning av verksamheter till andra kommuner och landsting. Kostnadsbegreppet motsvarar alltså kom- munens kostnad för egen konsumtion.

REGIONAL INDELNING

Observera att några kommunändringar skett under senare år. Dessa påverkar statistiken i tabeller med tidsserier. Nykvarn bröts ut ur Södertälje 1 jan 1999. Knivsta bröts ut ur Uppsala 1 jan 2003. Heby flyttade till Uppsala län från Västmanlands län 1 januari 2007.

SOCIAL OMSORG

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg Källa: Skolverket www.skolverket.se

Barnomsorg benämns numera förskoleverksamhet och skolbarnomsorg och omfattar förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Förskoleklass är inte en del av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg utan är en egen skolform för sig och redovisas därför inte.

(10)

familjedaghem finns mellan 1994 och 2008. Eftersom statistik om pedagogisk omsorg samla- des in för första gången i oktober 2009 finns inte någon tidigare jämförbar statistik.

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där famljedaghem är en av flera varianter på verk- samheter inom pedagogisk omsorg. Andra varianter kan till exempel vara olika flerfamiljslös- ningar.

Antal barn i förskola och fritidshem, samt antal barn i pedagogisk omsorg, redovisas efter ål- dersgrupperna 1–5 år samt 6–12 år. Antalsuppgifter under 5 redovisas inte.

Ekonomiskt bistånd

Källa: Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se Här redovisas bidragen efter hushållstyp.

Från och med 2012 exkluderas introduktionsersättningen ur redovisningen av ekonomiskt bi- stånd.

Fem av landets 290 kommuner har inte lämnat uppgifter för 2013 (Upplands Väsby, Vallen- tuna, Botkyrka, Högsby och Lycksele). 24 kommuner har inte lämnat kompletta uppgifter (Bo- den, Nacka, Nynäshamn, Solna, Vetlanda, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Olofström, Bjuv, Höör, Kävlinge, Malmö, Sjöbo, Vellinge, Töreboda, Uddevalla, Vårgårda, Grums, Säffle, Häl- lefors, Karlskoga, Sala och Vansbro).

Sjuk- och aktivitetsersättning

Källa: Försäkringskassan www.forsakringskassan.se

Ett nytt pensionssystem började gälla från 2003 vilket innebär att förmånerna förtidspension och sjukbidrag numera ersätts av sjuk- och aktivitetsersättning.

Personer i åldrarna 19-29 år som inte kan arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning under minst ett år har rätt till aktivitetsersättning. Personer 30-64 år som troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsned- sättning har rätt till sjukersättning.

Äldreomsorg

Omfattar personer 80 år och äldre.

Källa: Trafikanalys www.trafa.se

Färdtjänsttillstånd avser ett kommunalt beslut att få resa med färdtjänst (taxi eller special- fordon).

Källa: Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se

Med hemtjänst i ordinärt boende avses bistånd i form av service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad. Särskilda boendeformer är benämningen för service och omvårdnad som kommunerna ska inrätta för äldre människor som behöver särskilt stöd.

Observera: Vi har av olika anledningar inte kunnat uppdatera tabellens innehåll på se- nare år. Vi överväger därför att till nästa år byta ut tabellen mot en tabell med uppgifter om hushåll.

UTBILDNING

Källa: Utbildningsregistret, SCB www.scb.se/UF0506

Registret innehåller uppgifter om avslutade utbildningar i det reguljära utbildningssystemet.

Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur, SUN.

VALRESULTAT, ALLMÄNNA VAL

Källa: Medborgarinflytande, SCB www.scb.se/ME0104

I tabellen ’Mandat i kommunfullmäktige’ redovisas de partier som är representerade i riksda- gen.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :