LÄRARHANDLEDNING ÅSKÅDAREN

Download (0)

Full text

(1)

LÄRARHANDLEDNING

ÅSKÅDAREN

(2)

HEJ!

Du och din klass ska få se föreställningen Åskådaren. Tematiken i föreställningen handlar om åskådareffekten och om gränsen mellan lek och allvar, mellan nyfikenhet och kränkningar.

Via föreställningen Åskådaren vill vi rusta barnen inför sina ungdomsår såväl som sin nutid. Visste du att normalisering av kränkningar och våld som förekommer ofta lägger grunden för grövre våldsyttringar som trakasserier, mobbing, sexuella övergrepp, våldtäkt och hatbrott? Forskning visar att ju tidigare insatser görs för att minska och stoppa vårld desto större effekt får dom. Dessutom visar forskning på att om vi lär barn och unga, ja även vuxna för den delen att vara aktiva åskådare så kan vi stoppa våld och kränkningar ännu tidigare.

Föreställningen Åskådaren har baserats på insamlade minnen från vuxna samt samtal och workshops med unga människor 10-12 år.

En konstupplevelse har inget facit, det finns sällan entydiga svar. Precis som vuxna så gillar barn scenkonst som är väcker känslor. Om ni vill ha ett tydligt ramverk för att prata om scenkonst rekommenderar vi Riksteaterns “Att öppna nya världar -en handledning för att gå på teater med med barn i förskola och skola”

Den hittar ni här: http://skolscenen.riksteatern.se/files/2011/09/Attoppnanyavarldar.pdf

(3)

GEMENSAMT EFTERARBETE FÖR LÄRARE OCH ELEVER

Efterarbetet innehåller:

1. Fakta om åskådareffekten 2. Hur man kan vara en aktiv åskådare

3. Diskussionsfrågor

4. Lista med organisationer för barn kan vända sig till för att få prata med en vuxen.

(4)

1. FAKTA OM ÅSKÅDAREFFEKTEN

Åskådareffekten är det som drabbar oss människor när vi ser tex en kränkande situation hända men inte ingriper. Undersökningar och experiment visar att ju fler människor som bevittnar samma situation desto starkare blir åskådareffekten. Det är tom så vanligt med åskådareffekten att det finns en lista på dom vanligaste skälen till att inte ingripa. Det är:

Göra något till en småsak - “Det var väl inte så farligt”

Avstånd i tid eller i relation - “Jag var inte med när det hände” eller “Jag känner inte den/

dom det hände så väl”

Pinsamhet/skam - “Det är ju jättepinsamt att lägga sig i andras bråk” eller “Jag vill inte skämma ut den som blir utsatt ännu mer”

Att vara många - “Ingen annan gjorde nåt, så varför skulle jag?”

Upptagen - “Jag var på väg till…” eller “ Jag hade så bråttom....”

Regler - ”Man får inte springa i korridoren så jag kunde inte springa efter och se vad som hände” Eller ”Man får inte vara inne på rasten så jag kunde inte gå in och se vad som försigick”

Ansvar - “Det är inte jag som ska göra nåt, det borde en vuxen göra, eller nån som känner dom bättre eller nån som var med när det hände”

(5)

2. HUR MAN KAN VARA EN AKTIV ÅSKÅDARE

Med lite övning kan alla bli en aktiv åskådare. En bra grundregel är att inget ingripande är för litet. Kränkningar och våld är alltid ett problem. Även sådant som ofta förminskas för att det händer ofta eller alla. Vi har alla ett ansvar att agera. Exempel på hur en är en aktiv åskådare:

I stunden:

Använd ditt kroppspråk för att visa ditt ogillande till kränkningar/våldshandlingar Säg högt vad som händer så fler kan vara med och reagera

Ropa på hjälp/hämta hjälp Ingrip

Avbryt Efteråt:

Rapportera det som hänt till vuxna med eller utan namn på de inblandade

Prata med den du såg blev utsatt, berätta att du såg det som hände och fråga hur du kan hjälpa till

Prata med den/dom som utförde kränkningen/våldshandlingen och berätta att du såg vad som hände och att du inte tycker det var ok

(6)

3A DISKUSSIONSFRÅGOR

Det går att träna sig till att sluta vara en passiv åskådare och istället bli en aktiv åskådare.

Men det kräver träning och förberedelse. Med hjälp av de exempel som listades under rubriken AKTIV ÅSKÅDARE eller förslag ni själva kan komma på vill vi att ni listar hur ni kan vara aktiva åskådare i följande situationer:

Hur kan du/ni vara en aktiv åskådare om någon eller några öppnar dörren till omklädningsrummet på gymnastiken för att titta in?

Hur kan du/ni vara en aktiv åskådare om du ser någon bli snömulad och attackerad av många andra med snöbollar?

Hur kan du/ni vara en aktiv åskådare om du hör en kompis berätta att hen blivit utsatt för kränkningar (tagen på kroppen mot sin vilja, slagen, mulad mm)?

Hur kan du/ni vara en aktiv åskådare om du ser en person som kränker en annan (tar på kroppen mot dennes vilja, slår mm)?

3B FÖRDJUPNINGSFRÅGOR

(Fri diskussion)

Vid ett tillfälle i pjäsen pratar Karin om var man kan gå och inte kan gå på Skolgården, medan Magnus samtidigt pratar om hur man gör den bästa snöbollen. Varför tror ni dom pratar om så olika saker?

Vad är skillnaden på när Magnus tar Karin på brösten i musikvideoinspelningen i början, och när han gör det under leken “Röda/Vita rosen”, i slutet?

Karin och Magnus väljer att inte göra någonting i slutet när dom ser att “Svarta Madams tusen händer” drabbar en annan tjej (Olivia)

Varför gjorde Magnus ingenting?

Varför gjorde Karin ingenting?

Vad hade dom kunnat göra?

Om ni hade varit med som klasskompisar med Karin och Magnus, vad hade du/ni kunnat göra?

(7)

4. VILL DU FÅ PRATA MED EN VUXEN, MEN INTE NÅN I DIN NÄRHET?

Det finns massor med bra organisationer där du kan få prata eller få hjälp eller bara ställa massa frågor:

BRIS www.bris.se

Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Både barn och vuxna kan få hjälp och stöd av Bris

Killfrågor.se www.killfragor.se

Till Killfrågor.se kan killar chatta och mejla med vuxna volontärer om små och stora tankar och problem.

Tjejjouren www.tjejjouren.se

Till tjejjourerna kan tjejer ringa, chatta eller mejla med vuxna volontärer om små och stora tankar och problem.

(8)

EFTERARBETE FÖR LÄRARE

(9)

AKTIV ÅSKÅDARE

Om du som lärare gärna vill få jobba vidare på djupet med dina elever om åskådareffekten och våldsprevention har vi sammanställt en lista med organisationer du kan vända dig till för hjälp med exakt det.

ORGANISATIONER FÖR VIDARE ARBETE

Män för jämställdhet www.mjf.se

Män för Jämställdhet erbjuder föredrag, utbildningar och workshops i frågor om jämställdhet, våldsprevention, ledarskap etc. Dom har en bred och djup kunskap efter 15 års erfarenhet inom fältet och har utbildningar för personal inom skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis samt och andra yrkesgrupper som i sin tur möter strategiska målgrupper.

Machofabriken www.machofabriken.se

Machofabriken är ett kreativt redskap för att arbeta med jämställdhet med unga. Materialet består av filmer, diskussionsunderlag och interaktiva övningar som bjuder med dig och din grupp på en spännande och normkritisk resa.

Flickaplattformen www.flickaplattformen.se

Flickaplattformen är samlingspunkten för alla aktörer som arbetar med att förbättra och stärka unga tjejers position i samhället.

Bris www.bris.se

Bris jobbar för att förbättra barns och ungas villkor och rättigheter. Både barn och vuxna kan få hjälp och stöd av Bris

ATT SKRIVA UT

Vi skulle tycka det var fantastiskt om du gick till följande länk och skrev ut dom affischer du tycker passar dina elever och satte upp i klassrummet eller korridoren.

http://www.ffv.me/metoder/kampanj/#

Figure

Updating...

References

Related subjects :