Några exempel. Sociala implikationer. Multi User Domains/Dungeons. Sherry Turkle. Tes. Tekniken ger möjligheter

Full text

(1)

Sociala implikationer

Några exempel

• Förändrat medvetande genom MUD

• Mobilt – tid och rum i förändring

• Samarbetsplatser

Sherry Turkle

• Sociolog och psykoanalytiker

• Fokus på hur våra tankar förändrat i samband med ny teknik

• Studerat barns syn på datorer i boken ”mitt andra jag” (Second self)

• ”Leva.online” (life on the screen) handlar om MUD och Chatt.

Multi User Domains/Dungeons

• Roll- och äventyrsspel

• Realtidskommunikation

• Skapade personligheter och världar

• Anonym interaktion och aktiviteter

• Oftast helt textbaserade

Tes

• Simulationskulturen påverkar våra idéer om sinnet, kroppen, jaget och maskiner

• Internet ses som ett medel för att frigöra jaget från kroppen

• Möjligheten att skapa en personlighet som inte är kopplas till det fysiska jaget

• Varje aktör är spelare, skapare, författare

Tekniken ger möjligheter

• Att utforska sig själv, sin identitet

• Du kan vara den du inte är i verkliga livet

• Du kan vara flera identiteter

• ”man blir inte bara den man spelar, man spelar den man är, den man skulle vilja vara och den man inte skulle vilja vara”

(2)

”verkligheten som ett fönster”

• Ingen meningsfull skillnad mellan

”skärmen” och världen

• Identiteten blir flytande,

decentraliserad, tillfällig och icke linjär

• Återkoppling på samhällssyn

• Vad är mänskligt och vad blir

maskinellt, när datorn blir en arena för vår fantasi?

Svenska barn på nätet (Hernwall)

• Chatt erbjuder en arena för barn att vara äldre och därmed inbjuds de till andra samtal

• Viktigt man

• skriver fort, och hänger med för att upprätthålla kontakten

• ”jag träffar dom inte verkligen, men jag lär känna folk”

Mobilt

• Före skriftspråket: Tid och plats samma – Den som talade talade direkt till mottagare

• Skriftkulturen: Tid och plats olika – Författare och läsare olika tid och rum

• Mobilkultur: Tid och plats separerade – Sändare och mottagare kan

realtidskommunicera från olika platser

SMS –muntlig skriftkultur

• SMS – tät personlig interaktion med korta meddelanden

• Förkortningar – nutidens slang

• Kräver hög grad av gemensam förståelse & koder

• Hög grad av tillgänglighet (buller, diskret)

• Kan läsa flera gånger

• Idéen om att någon annan på annan plats tänker på dig! Lyckofaktor!

• Kräver hög grad av kreativitet för både läsare och författare

• Mediet lämpar sig inte för diskussioner

Förkortningar

• E = är

• D = det

• El = eller

• Oxo = också

• Tebax = tillbaks

• Asg = asgarv

• Cs = ses

• 3vlit = trevligt

• Ql = kul

WAP vs. SMS

• Industri initiativ vs.

Användardrivet

• Dyrt vs. Billigt

• Ny mobil/abonnemang vs.

Tillgänglig teknik

• Svår navigerad vs. Enkel teknik

(3)

Samarbetsplatser - Ledningscentraler

• SOS-Alarm

• Militära ledningscentraler

• Katastrofledningscentraler

• Flygledning

• Tunnelbaneledning

• Situationer ej lämpliga för intervjuer

• Situationer ej lämpliga att ändra drastiskt

Ledningscentral exempel

Gemensamt vid ledning av dynamiska situationer

• begränsade resurser

• miljön är föränderlig

• flera beslut

• beroende beslut

• besluten måste göras i realtid

• flera akt örer med

• partiell information

Kognition i ledningscentraler

• flera operat örer

• olika kunskap / informationsåtkomst

• ny teknik

• emergerande mål och uppgifter

• gemensamt ansvar

• Människors liv står på spel

Distribuerad kognition – vad är vad i

ledningssystem

Uppmärksamhet Korttidsminne

Långtidsminne

Sensoriskt minne

Förslag på analys

• Uppmärksamhet – varje enskild persons fokus

• Sensorisk minne – varje enskild persons tanke

• Korttidsminne – samtalet mellan individer, tillfälliga anteckningar

• Långtidsminne – ärendehantering samt procedurer

(4)

Gemensam

ledningskarta Individuell

ledningskarta

SOS-alarmering

Op. 1

Vertical map Pedestal with folder

Op. 2

Op. 3

Arbetsroller vid samarbete

• Op1. Tar emot samtal

• Op2. Skickar ut ambulans

• Op3. Håller reda på var ambulanser finns

Flödesschema

1 2

3 4

5

6 7

8

9

10

C3fire

Fire-fighting units, reconnaissance

persons, and the fire Fire-fighting unit chiefs Commanders

and Staff

(5)

C3fire

• En grupp om fyra personer ska släcka en eld inom ett område

• Två arbetar direkt mot elden

• Två arbetar med ledning och ordergivning

• Ledningen samlar information nerifrån och får en aggregerad överblick

• Man har 4 brandbilar

• Ingen har total överblick om systemet

• Elden sprider sig olika fort på området

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :