Läget i länet varierar beroende på pandemins olika faser

Download (0)

Full text

(1)

2020-04-22 13:56 CEST

Läget i länet varierar beroende på pandemins olika faser

I dagsläget är det Skellefteå kommun som har flest antal smittade i länet.

– Just nu har Skellefteå förhållandevis många smittade personer och

patienter i vården jämfört med resten av länet. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser, precis som vi sett i andra delar av

Sverige, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Region Västerbotten jobbar efter ett scenario där det är flest antal smittade personer i mitten av maj. Det skulle innebära att vi då behöver 130

vårdplatser för patienter smittade med covid-19 på länets tre sjukhus.

– Just nu har Skellefteå förhållandevis många smittade personer och

patienter i vården jämfört med resten av länet. Just nu är fördelningen ojämn men den kan förändras i olika faser, precis som vi sett i andra delar av

Sverige, berättar Gunilla Persson, tillförordnad smittskyddsläkare.

Gunilla Persson trycker på att dagens smittoläge inte är oroväckande utifrån den vård regionen kan erbjuda.

På Skellefteå lasarett har en av sjukhusets medicinavdelningar gjorts om till en avdelning för patienter som smittats med covid-19 med plats för sexton patienter. Det finns också beredskap för totalt 6 till 10 så kallade slussplatser, där patienter med misstänkt men ännu inte bekräftad smitta kan vårdas.

Idag finns totalt 10 intensivvårdsplatser i Skellefteå med en specialavdelning som kan vårda fem smittade patienter. Patienter kan också vid behov flyttas mellan länets tre sjukhus.

(2)

– Vi har ett nära samarbete med länets kommuner. Med Skellefteå kommun följer vi smittoläget tillsammans, har vi en tajt dialog om de åtgärder som görs och hjälps åt för att klara de utmaningarna vi ställs inför, säger Gunilla Persson.

Materialförsörjning och skyddsmasker

På grund av materialbrist kan Region Västerbottens personal inom ambulans, akutsjukvård och intensivvård se något annorlunda ut i när de behandlar patienter med misstänkt eller bekräftad smitta. Försvaret har nämligen lånat ut en stor mängd skyddsmasker till sjukvården i hela landet som ska

användas om och när det inte finns tillräckligt av ordinarie utrustning.

Skyddsmask 90, som den kallas, är en utmärkt skyddsmask som ger ett gott skydd för användaren. Masken är personligt utformad och kan användas mer än en gång.

Från och med torsdag den 23 april återupptas provtagningen av covid-19 för regionens personal. Den akuta bristen på provtagningspinnar är nu löst. De som har möjlighet kan återuppta provtagningen av personal för covid-19 tidigare, men då krävs klartecken från den provtagande enheten.

Det är viktigt att de som behöver komma i kontakt med vården också kommer fram.

Om du är frisk och har allmänna frågor, gå in på

Folkhälsomyndighetens webbplats eller på krisinformation.se

Är du är sjuk, stanna hemma och gå in på 1177.se och följ råden.

Blir du sämre och inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177.

Om läget är akut, ska man alltid ringa 112.

Presskontakt Gabriella Bandling Kommunikationsstaben

(3)

Region Västerbotten 090-785 71 70

Jan Alfredsson

Kommunikationsstaben Region Västerbotten 090-785 71 75

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontaktpersoner

Thomas Jonsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se

070-612 18 48 Petra Olgarsson Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning)

petra.olgarsson@regionvasterbotten.se 073-091 48 87

(4)

Per Strömbro Presskontakt

Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå per.strombro@regionvasterbotten.se 072-5540595

Molli Rosenström Presskontakt Kommunikatör

Hälso- och sjukvårdsfrågor

molli.rosenstrom@regionvasterbotten.se 073-393 11 29

Micaela Löwenhöök Presskontakt

Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se +46 (0)70- 316 37 01

Thomas Hartman Presskontakt

Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

thomas.hartman@regionvasterbotten.se 070-666 49 95

Malin Åberg Presskontakt

Kommunikationsdirektör

malin.aberg@regionvasterbotten.se 070-240 91 55

Cecilia Lindell Presskontakt

Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor

cecilia.lindell@regionvasterbotten.se 070-254 57 37

(5)

Anja Hansen Knutsson Presskontakt

Presskontakt

Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben

anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se 070-685 72 33

Figure

Updating...

References

Related subjects :