• No results found

För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr."

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ludvika kommun Hemsida E-postkultur.samhallsutveckling@ludvika.se Organisationsnr

212000-2270

Postadress

771 82 Ludvika

www.ludvika.se

Besöksadress

Carlavägen 24 771 30 Ludvika

Telefon

0240-860 00 Fax 0240-866 87 Bankgiro 467-5088

ANSÖKAN OM Förlorat skolkort

Sida

1(1)

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen

Blankettanvisning

Av någon anledning har ert barn förlorat sitt skolkort. För att få åka skolskjuts i fortsättningen måste ert barn köpa ett nytt skolkort.

Lämnas till:

Denna blankett ska lämnas på respektive skolas expedition i samband med köpet.

Till Vårdnadshavare!

Det kostar 100 kr i administrationsavgift att köpa ett nytt skolkort när det som delats ut kostnadsfritt har förlorats. Detta enligt ett beslut i kommunfullmäktige 2020-12-07.

Elevens namn Personnummer (10 siffror)

Vårdnadshavares underskrift

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr.

References

Related documents

Norrköpings kommun avstår från att svara på remissen om En samlad djurhälsoreglering (SOU 2020:62) då kommunen berörs ytterst lite av frågorna.

Norrköpings kommun hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). För mer information

Thus, this is a significant insight that leaders need to take into consideration when leading digitally, and the findings show that respondents holding leadership positions are aware

[r]

För ansökning om anpassade måltider hänvisas till blankett Ansökningsblankett för anpassade måltider av etiska eller religiösa skäl och Ansökningsblankett för

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Dräneringsledningarna är lagda med lutning enligt ritning Dräneringsledningarna är försedda med luftning Dräneringsledningarna har besiktats av sakkunning (erfaren grävare

ändringar av inlämnad projektering Anmälan har gjorts till miljö och bygg vid avsteg från godkänd ritning Miljö och bygg har kontaktats för besiktning minst två dagar förväg

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Om ni har för avsikt att återuppta verksamheten på anläggningen måste en ny anmälan alternativt ansökan lämnas till myndighetsnämnden miljö och bygg. Om en

Avgift för prövning av anmälan om användning av massor eller avfall för anläggningsändamål faktureras enligt en taxa som har beslutats av

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Önskemål om nedtagning eller beskärning av träd eller buskar på Ludvika kommuns mark Vi får ofta ansökningar från allmänheten angående nedtagning av träd på.

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets-

För mer information,

· Till depåinstitut när vi utför en tjänst eller uppdrag för dig samt när vi följer upp och bevakar dina intressen vid genomförda affärer.. · Till produkt- och