Renhållningstaxa 2012 Ängelholms kommun Gäller from 1 januari 2012

Full text

(1)

Renhållningstaxa 2012

Ängelholms kommun

Gäller from 1 januari 2012

(2)

Innehållsförteckning

3. Om avfallshantering Sorteringsguide 4. Avgifter

5. Valmöjligheter för Villahushåll Trädgårdsavfall

Övriga avgifter för Villa- och Fritidshushåll 6. Valmöjligheter för Fritidshushåll

7. Valmöjligheter för Flerfamiljshus och Verksamheter 8. Tömning av brunnar och tankar

9. Allmän information 10. Undantag

11. NSR Återvinningscentral Återvinningsstationer 12. Kontaktuppgifter

Vi reserverar oss för tryckfel och ändringar som görs efter att denna folder tryckts upp.

2012-09-04 Utskriftsdatum:

2

(3)

Om avfallshantering

För ett hållbart samhälle är det viktigt att vi sorterar vårt avfall och att vi är noggranna när vi sorterar.

Matavfallet blir biogas som används för miljövänlig fordonsdrift medan tidningar och förpackningar används som bas vid tillverkningen av nya tidningar och förpackningar. Restavfallet går efter behandling

till energiåtervinning och blir grön el och värme.

Kommunen har ensamrätt på insamling av hushållsavfall, dvs matavfall och restavfall.

Insamlingen sköts av vår entreprenör Ohlssons AB dit du skall vända dig om du har synpunkter på hämtningen, 0431-40 24 50.

Tidningar och förpackningar lämnas på närmaste Återvinningsstation eller på NSR Återvinningscentral, Nordalagatan 1 på Älvdalens industriområde.

Företag kan abonnera på hämtning via valfri entreprenör.

Slamtömning av brunnar och tankar för enskilt avlopp samt fettavskiljare bokas hos SITA 0431-44 40 00

Sorteringsguide

Matavfall – Organiskt avfall såsom matrester, frukt och grönsaker, äggskal, tepåsar, kaffesump, hushållspapper, servetter och melittapåsar.

Restavfall – Det avfall som blir över när vi källsorterat, ex.vis kuvert, blöjor samt plast, metall och glas som inte är förpackningar. Förpacka restavfallet väl.

Tidningar – Dags- och veckotidningar samt skrivarpapper, kataloger och pocketböcker.

Böcker med hårda pärmar sorteras som restavfall.

Förpackningar av glas, metall, papper eller plast -

Glas – Lämna färgat och ofärgat glas var för sig. Ta av kapsyler och lock.

Metall – Burkar, lock, aluminiumfolie, värmeljus med mera.

Papper – Kartonger, förpackningar, omslagspapper, papperskassar odyl. Vik ihop ordentligt.

Plast – Hårdplast och mjukplast sorteras var för sig.

Farligt avfall – Batterier, glödlampor, lösningsmedel och mindre el-materiel lämnas på NSRs Återvinningscentral eller läggs i den Röda boxen. Hämtning se nedan.

Grovavfall – Sånt som inte får plats i avfallskärlet kan du lämna på NSRs Återvinningscentral.

Hämtning se nedan.

Hämtning av Farligt avfall och Grovavfall

Ring Ohlssons, 0431-40 24 50, för information om hämtningsdagar och om vad som hämtas.

Du kan beställa kostnadsfri hämtning av Grovavfall resp Farligt avfall (Röd box) 6 ggr/år.

Detta gäller för kunder med Villa- eller Fritidsabonnemang. Boende i flerfamiljshus kontaktar fastighetsägaren.

Läkemedel – Lämnas på Apoteket AB.

Fullständig sorteringsguide

Fullständig sorteringsguide finns att hitta på www.engelholm.se

Du kan också hämta en tryckt sorteringsguide på Medborgarlinjen på Stadshuset eller beställa en på Tekniska kontorets kundtjänst 0431- 874 00

(4)

Avgifter

Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast och en rörlig del.

I taxan är den fasta delen - grundavgiften - inkluderad i totalavgiften.

Grundavgift

Grundavgiften täcker fasta kostnader för administration, Återvinningscentralen, information och utveckling.

Grundavgift utgår även då man har fått godkänt uppehåll i avfallshämtningen.

Ingen grundavgift utgår om man beviljats total befrielse från avfallshämtning.

Abonnemangsform Avgift/år Avgift/år Ex moms Inkl moms

Villaabonnemang 363 kr 454 kr

Fritidsabonnemang 315 kr 394 kr

Ingen grundavgift utgår för verksamheter och flerfamiljshus utom i undantagsfall.

Rörliga avgifter

Den rörliga avgiften skall täcka kostnaderna för insamling, avfallskärl och behandling.

Denna del är beroende av kärlvolym och tömningsfrekvens.

Debitering

Debitering av renhållningsavgiften sker var tredje månad tillsammans med debitering av VA-avgifter.

Debitering sker i mars, juni, september och december.

4

(5)

Valmöjligheter för Villahushåll

Du måste själv lämna alla förpackningar och tidningar på en Återvinningsstation eller på Återvinningscentralen.

Om du inte hemkomposterar

Matavfallskärl 140 l Tömningar per år Avgift/år Avgift/år Restavfall Matavfall Ex moms Inkl moms

Restavfall 140 l 13 26 1 308 kr 1 635 kr

26 26 1 596 kr 1 995 kr

Restavfall 190 l 13 26 1 435 kr 1 794 kr

26 26 1 922 kr 2 402 kr "Standard"

Restavfall 370 l 26 26 2 967 kr 3 709 kr

Extra tömning av matavfallskärlet på sommaren, 1 juni - 31 augusti

Tömning varje vecka

Tömn/år Avgift/år Avgift/år Matavfall Ex moms Inkl moms

Matavfallskärl 6 206 kr 258 kr

Om du hemkomposterar *

Hemkompostering Tömn/år Avgift/år Avgift/år

Restavfall Ex moms Inkl moms

Restavfall 140 l 13 861 kr 1 076 kr

26 1 150 kr 1 437 kr

Restavfall 190 l 13 962 kr 1 202 kr

26 1 474 kr 1 843 kr

Restavfall 370 l 26 2 520 kr 3 150 kr

* Hemkompostering skall anmälas till Miljönämnden. Avgift utgår.

För godkännande krävs en skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk och att komposteringen kan ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Trädgårdsavfall

Tömning sker varannan vecka under perioden mars-september enligt schema.

Trädgårdsavfall Tömning Avgift/år Avgift/år

per år Ex moms Inkl moms

Trädgårdskärl 370 l 19 689 kr 861 kr

Eget trädgårdskärl, max 370 l 19 644 kr 805 kr

Övriga avgifter för Villa- och Fritidshushåll

Extra tömning Avgift Avgift

Per kärl och tömningstillfälle. Ex moms Inkl moms

Extra tömning inom 24 timmar (vardagar)

140 l kärl 202 kr 253 kr

190 l kärl 202 kr 253 kr

370 l kärl 233 kr 291 kr

Extra tömning ordinarie tömningsdag

190 l kärl 87 kr 109 kr

370 l kärl 132 kr 165 kr

Dragväg - när kärlen inte står vid tomtgräns eller då

sopbilen inte kan stanna invid tomten. Avgift Avgift

Per kärl och tömningstillfälle. Ex moms Inkl moms

Per påbörjad 10 m-sträcka. 3,00 kr 3,75 kr

(6)

Valmöjligheter för Fritidshushåll

Du måste själv lämna alla förpackningar och tidningar på en Återvinningsstation eller på Återvinningscentralen.

Tömning sker varannan vecka under perioden 1 maj - 31 augusti och var fjärde vecka under resten av året.

Om du inte hemkomposterar

Matavfallskärl 140 l Tömningar per år Avgift/år Avgift/år Restavfall Matavfall Ex moms Inkl moms

Restavfall 140 l 19 19 1 446 kr 1 807 kr

Restavfall 190 l 19 19 1 635 kr 2 044 kr "Standard"

Restavfall 370 l 19 19 2 506 kr 3 133 kr

Extra tömning av matavfallskärlet på sommaren, 1 juni - 31 augusti

Tömning varje vecka.

Tömn/år Avgift/år Avgift/år Matavfall Ex moms Inkl moms

Matavfallskärl 6 575 kr 719 kr

Om du hemkomposterar *

Hemkompostering Tömn/år Avgift/år Avgift/år

Restavfall Ex moms Inkl moms

Restavfall 140 l 19 1 099 kr 1 374 kr

Restavfall 190 l 19 1 288 kr 1 610 kr

* Hemkompostering skall anmälas till Miljönämnden. Avgift utgår.

För godkännande krävs en skadedjurssäker kompostbehållare för åretruntbruk och att komposteringen kan ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppstår.

Trädgårdsavfall och

Övriga avgifter för Villa- och Fritidshushåll

Se sidan 5.

6

(7)

Valmöjligheter för Flerfamiljshus och Verksamheter

Man måste ha separat abonnemang för insamling av alla förpackningar och tidningar eller själv lämna dem på Återvinningscentralen.

Tömningar per år Avgift/år Avgift/år Restavfall Matavfall Ex moms Inkl moms

Matavfall 140 l - 26 421 kr 526 kr

Matavfall 140 l - 52 843 kr 1 054 kr

Matavfall 190 l - 52 1 334 kr 1 668 kr

Matavfall markbehållare * Budas - 567 kr 709 kr

Restavfall 190 l 52 - 1 578 kr 1 973 kr

Restavfall 370 l 52 - 3 360 kr 4 200 kr

Restavfall 660 l 52 - 7 160 kr 8 950 kr

Restavfall markbehållare * 3kbm Budas - 885 kr 1 106 kr Restavfall markbehållare * 5kbm Budas - 1 181 kr 1 476 kr

* Avgift per tömningstillfälle

Möjlighet finns att få kärlen tömda två gånger i veckan. Kontakta Kundtjänst 0431-874 00.

Verksamheter kan även välja

Tömningar per år Avgift/år Avgift/år Restavfall Matavfall Ex moms Inkl moms

Restavfall 190 l 26 - 1 349 kr 1 686 kr

Restavfall 370 l 26 - 2 463 kr 3 079 kr

Övriga avgifter för Flerfamiljshus och Verksamheter

Extra tömning Avgift Avgift

Per kärl och tömningstillfälle. Ex moms Inkl moms

Extra tömning inom 24 timmar (vardagar)

140 l kärl 202 kr 253 kr

190 l kärl 202 kr 253 kr

370 l kärl 233 kr 291 kr

Extra tömning ordinarie tömningsdag

190 l kärl 87 kr 109 kr

370 l kärl 132 kr 165 kr

Dragväg - när kärlen inte står vid tomtgräns eller då

sopbilen inte kan stanna invid tomten. Avgift Avgift

Per kärl och tömningstillfälle. Ex moms Inkl moms

Per påbörjad 10 m-sträcka. 3,00 kr 3,75 kr

Utrustning Avgift Avgift

Pris per styck om inget annat anges. Ex moms Inkl moms Matavfallspåsar 9 l, per bunt á 104 påsar. 45 kr 56 kr

Papperssäckar 45 l, bunt 50 st 375 kr 469 kr

Påshållare Sansac Biokorg, 9 l 31 kr 39 kr

Säckhållare för 45 l säck 1 319 kr 1 649 kr

Säckhållare för 45 l säck och 125 l plastsäck 1 900 kr 2 375 kr Kärltvätt

Kontakta Ohlssons AB, 0431-40 24 50, för information och offert

Trädgårdsavfall

Se sidan 5.

(8)

Tömning av brunnar och slutna tankar

Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms Volym 0.5-1.49 m3

Årlig kampanj 361 kr 452 kr 414 kr 517 kr

Beställd tömning inom 7 dagar 499 kr 623 kr 552 kr 690 kr Beställd tömning inom 2 dagar 743 kr 929 kr 796 kr 995 kr Beställd tömning inom 24 tim 1 062 kr 1 327 kr 1 115 kr 1 394 kr

Volym 1.5-2.99 m3 1 311 kr 1 639 kr

Årlig kampanj 568 kr 710 kr 579 kr 723 kr

Beställd tömning inom 7 dagar 706 kr 882 kr 717 kr 896 kr Beställd tömning inom 2 dagar 950 kr 1 188 kr 961 kr 1 201 kr Beställd tömning inom 24 tim 1 268 kr 1 586 kr 1 279 kr 1 599 kr

Volym 3.0-6.0 m3 1 991 kr 2 489 kr

Årlig kampanj 568 kr 710 kr 610 kr 763 kr

Beställd tömning inom 7 dagar 706 kr 882 kr 749 kr 936 kr Beställd tömning inom 2 dagar 950 kr 1 188 kr 992 kr 1 240 kr Beställd tömning inom 24 tim 1 268 kr 1 586 kr 1 311 kr 1 639 kr

Per m3 över 6 m3 79 kr 98 kr 79 kr 98 kr 478 kr 597 kr

Slanglängd över 25 m, per 10 m 83 kr 104 kr 83 kr 104 kr 83 kr 104 kr Slambil med förare vid extra

arbeten, per timme 944 kr 1 180 kr 944 kr 1 180 kr 944 kr 1 180 kr

*) Fettavskiljare töms endast mot beställning.

Allmän information

* All tömning av slam från brunnar och tankar inom Ängelholms kommun skall utföras av SITA.

Slamtömning beställs hos SITA på telefon 0431-44 40 00.

* Andra entreprenörer får lov att spola eller rensa avloppsledningar men de får inte tömma eller ta med sig slam från brunnen, tanken eller ledningen.

* Årlig tömning – kampanjtömning - av brunnar och slutna tankar är obligatorisk.

* Första tömningen varje år görs till kampanjpris. Övriga tömningar enligt prislistan.

Latrin

Ingen hämtning av latrin sker i Ängelholms kommun. Kontakta Miljökontoret, 0431-870 00.

Trekammarbrunn

Trekammarbrunn Sluten tank Fettavskiljare *

8

(9)

Allmän information

Fullständig information finns i kommunens Renhållningsordning som finns på www.engelholm.se

Avfallskärlen

Avfallskärlen ägs och lånas ut av kommunen

Kunden ansvarar själv för rengöring, skötsel och förstörda eller försvunna kärl.

Kärlen får inte målas eller förses med extra dekaler.

Kärlens placering

* Kärlen ska stå väl synliga max 3 meter från tomtgränsen eller på annan plats där sopbilen stannar, annars får du själv dra fram kärlen på tömningsdagen eller betala för dragväg om vi ska hämta kärlen.

* Kärlen ska stå på en hårdgjord yta. Gångvägen ska vara hårdgjord och fri från hinder.

* Handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan.

Framkomlighet

* Körvägen fram till kärlen skall vara minst 3 meter bred och fritt utrymme i höjdled minst 4 meter.

* Vintertid ska gångvägen snöröjas och halkbekämpas.

* Sommartid ska grenar och buskar klippas.

Kärlen får inte vara överfulla

Locket ska gå att stänga annars behöver vi inte tömma kärlet.

Är kärlen inte tömda?

* Tömningen kan vara försenad. Sopbilen kan gå sönder, chaufförer bli sjuka osv.

* Låt kärlen stå kvar vid tomtgränsen till kärlen är tömda. Kontakta Ohlssons, 0431-40 24 50, om det dröjer mer än en dag.

* OBS! När veckorna innehåller helgdagar kan tömningen ske +/- 2 dagar.

* Felsorterat avfall töms ej. Du får ett meddelande på kärlet så att du kan rätta till felet.

* Saknar du tömningskalender så kontakta Ohlssons, 0431-40 24 50.

Matavfallspåsar

Enbart matavfallspåsar av papper tillhandahållna av kommunens entreprenör Ohlssons AB får användas.

Villahushåll och Fritidshushåll

Matavfallspåsar och hållare ingår i abonnemanget.

Boende inom tätorter får en beräknad årsförbrukning av matavfallspåsar utdelad årligen med start i september.

Behöver man fler matavfallspåsar kan dessa hämtas hos Ohlssons AB på Transportgatan 13 i Ängelholm.

Boende utanför tätort klämmer fast en tom påse mellan locket och kärlet när man vill ha fler matavfallspåsar.

Gör detta i god tid innan påsarna är slut. När kärlet töms lämnar soptömmaren en bunt matavfallspåsar till dig.

Om påsarna är slut i sopbilen kör vi ut påsar till dig inom några dagar.

Flerfamiljshus och verksamheter

Matavfallspåsar och hållare beställs hos kommunens entreprenör Ohlssons AB enligt gällande taxa.

0431-40 24 50

Grovavfall och Farligt avfall

Villahushåll och Fritidshushåll

Om du inte har möjlighet att åka till Återvinningscentralen med Grovavfall eller Farligt avfall så kan vi hämta det hemma hos dig efter budning.

Grovavfall hämtas kostnadsfritt max sex gånger per år och max tre kollin per tillfälle.

För Farligt avfall och Elavfall får du en Röd box som töms kostnadsfritt max sex gånger per år efter budning.

Hämtning av Grovavfall och Farligt avfall bokas hos Ohlssons AB, 0431-40 24 50 Flerfamiljshus

Boende i flerfamiljshus får själv transportera Grovavfall och Farligt avfall till Återvinningscentralen.

Boende kan även kontakta fastighetsägaren som kan beställa hämtning via kommunens entreprenör, Ohlssons AB, enligt gällande taxa. Fastighetägaren kan även lämna Grovavfall och Farligt avfall på Återvinningscentralen enligt gällande taxa.

(10)

Undantag

Gemensamma avfallskärl

Två till fyra närliggande villa- eller fritidsfastigheter kan medges att använda gemensamma behållare för rest- och/eller matavfall om den totala avfallsmängden bedöms rymmas i kärl som finns i taxan.

Ansökan prövas av Kundtjänst på Teknisk service.

Gemensam avfallslösning

Gemensam avfallslösning kan godkännas för fler fastighetsägare, t ex bostadsrättsförening eller samfällighet, om lämplig uppsamlings- och upphämtningsplats finnes. Ansökan prövas av Kundtjänst på Teknisk service.

Uppehåll i avfallshämtning

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall från permanent- och fritidsboende kan medges om fastigheten är obebodd eller renoveras och därmed inte kommer att utnyttjas under minst sex månader.

För fritidshus gäller minst 12 månader.

Ansökan prövas av Kundtjänst på Teknisk service.

Befrielse från hämtning av hushållsavfall

Befrielse från hämtning av hushållsavfall kan medges om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande period på minst två år. Ansökan prövas av Miljönämnden.

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter för ovanstående kan hämtas i blankettarkivet på www.engelholm.se

10

(11)

NSR Återvinningscentral Ängelholm

Adress: Nordalagatan 1, 262 73 Ängelholm (Älvdalens industriområde) Telefon: 0431- 808 22

Mottagning av avfall

Återvinningscentralen tar emot källsorterat material och mindre mängder restavfall från hushåll.

Man tar även emot producentmaterial från mindre företag.

Vågen

Om du har ett fordon som väger mer än 3.5 ton är du välkommen under vågens öppettider.

Vågen är öppen måndag-fredag kl 7.00-16.00 Öppettider

Måndag 07.00-18.00 Tisdag 07.00-16.00 Onsdag 07.00-16.00 Torsdag 07.00-18.00 Fredag 07.00-16.00 Lördag 08.00-15.00

För aktuella öppettider och öppettider vid storhelger se www.nsr.se

Återvinningsstationer

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB - FTI AB - har ansvaret för insamling av tidningar

och förpackningar. Inom kommunen finns ett 20-tal Återvinningsstationer där tidningar och förpackningar kan lämnas kostnadsfritt. Mer information finns på www.ftiab.se

FTI AB har även ansvar för ordning och städning på Återvinningsstationerna. Kontakta dem via www.ftiab.se eller på det telefonnummer som anges på respektive Återvinningsstation.

(12)

Kontaktuppgifter

Abonnemangs- och fakturafrågor ang Renhållning och VA, Vatten och Avlopp Ängelholms kommun 0431-874 00, va.renhallning@engelholm.se

Telefontid: Helgfri måndag-fredag kl 8-12 och 13-15.

Utebliven tömning, tömningsschema, hämtning av Grovavfall och Farligt avfall Ohlssons AB 0431-40 24 50

Slamtömning av brunnar och slutna tankar SITA 0431-44 40 00

Vid fel på det kommunala vatten- och avloppsnätet Ängelholms kommun 0431-402900

Mer information

Fullständig information finns på www.engelholm.se

12

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :