• No results found

Teknikprogrammet Läsår 17/18 18/19 19/20

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Teknikprogrammet Läsår 17/18 18/19 19/20"

Copied!
9
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 ENGENG05 100 100

Engelska 6 ENGENG06 100 100

Historia 1a1 HISHIS01a1 50 50

Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 100

Matematik 1c MATMAT01c 100 100

Matematik 2c MATMAT02c 100 100

Matematik 3c MATMAT03c 100 100

Religionskunskap 1 RELREL01 50 50

Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01 100 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 SVESVE02/SVASVA02 100 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 SVESVE03/SVASVA03 100 100

Summa 1100 600 300 200

Programgemensamma ämnen

Fysik 1 FYSFYS01a 150 150

Kemi 1 KEMKEM01 100 100

Teknik 1 TEKTEK01 150 150

Summa 400 250 150

Inriktning- Design och produktutveckling

Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 50

Cad 1 CADCAD01 50 50

Design 1 DESDES01 100 100

Konstruktion 1 KOTKOS01 100 100

Summa 300 300

Inriktning- Information och medieteknik

Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100 100

Programmering 1 PRRPRR01 100 100

Webbutveckling 1 WEBWEU01 100 100

Summa 300 300

Programfördjupning

Valbara* 400 400

Summa 400 400

Individuellt val

Individuellt val 200 100 100

Summa 200 100 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete GYARTE 100 100

Summa 100 100

Poäng/år 850 850 800

Totalt poäng 2500

Programfördjupning- Valbara*

Teknikprogrammet

Läsår 17/18 18/19 19/20

(2)

Fysik 2 FYSFYS02 100

Matematik 4 MATMAT04 100

Matematik 5 MATMAT05 100

Matematik- specialisering MATMAT00S 100

Mekatronik 1 MEKMEK01 100

Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100

Programmering 2 PRRPRR02 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100

Övriga val- genomförs om schematiskt möjligt

Biologi 1 BIOBIO01 100

Historia 1a2 HISHIS01a2 50

(3)

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 ENGENG05 100 100

Engelska 6 ENGENG06 100 100

Historia 1a1 HISHIS01a1 50 50

Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 100

Matematik 1c MATMAT01c 100 100

Matematik 2c MATMAT02c 100 100

Matematik 3c MATMAT03c 100 100

Religionskunskap 1 RELREL01 50 50

Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01 100 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 SVESVE02/SVASVA02 100 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 SVESVE03/SVASVA03 100 100

Summa 1100 600 300 200

Programgemensamma ämnen

Fysik 1 FYSFYS01a 150 150

Kemi 1 KEMKEM01 100 100

Teknik 1 TEKTEK01 150 150

Summa 400 250 150

Inriktning- Design och produktutveckling

Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 50

Cad 1 CADCAD01 50 50

Design 1 DESDES01 100 100

Konstruktion 1 KOTKOS01 100 100

Summa 300 300

Inriktning- Information och medieteknik

Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100 100

Programmering 1 PRRPRR01 100 100

Webbutveckling 1 WEUWEB01 100 100

Summa 300 300

Programfördjupning- Design

Design 2 DESDES02 100 100

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- It

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Programmering 2 PRRPRR02 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- Ma

Fysik 2 FYSFYS02 100 100

Matematik 4 MATMAT04 100 100

Teknikprogrammet

Läsår 18/19 19/20 20/21

(4)

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Individuellt val

Individuellt val 200 100 100

Summa 200 100 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete GYARTE 100 100

Summa 100 100

Poäng/år 850 850 800

Totalt poäng 2500

Programfördjupning- Valbara*

Engelska 7 ENGENG07 100

Matematik 4 MATMAT04 100

Matematik- specialisering MATMAT00S 100

Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100

Teknik- specialisering Matematik TEKTEK00S 100

(5)

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 ENGENG05 100 100

Engelska 6 ENGENG06 100 100

Historia 1a1 HISHIS01a1 50 50

Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 100

Matematik 1c MATMAT01c 100 100

Matematik 2c MATMAT02c 100 100

Matematik 3c MATMAT03c 100 100

Religionskunskap 1 RELREL01 50 50

Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01 100 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 SVESVE02/SVASVA02 100 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 SVESVE03/SVASVA03 100 100

Summa 1100 600 300 200

Programgemensamma ämnen

Fysik 1 FYSFYS01a 150 150

Kemi 1 KEMKEM01 100 100

Teknik 1 TEKTEK01 150 150

Summa 400 250 150

Inriktning- Design och produktutveckling

Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 50

Cad 1 CADCAD01 50 50

Design 1 DESDES01 100 100

Konstruktion 1 KOTKOS01 100 100

Summa 300 300

Inriktning- Information och medieteknik

Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100 100

Programmering 1 PRRPRR01 100 100

Webbutveckling 1 WEUWEB01 100 100

Summa 300 300

Programfördjupning- Design

Design 2 DESDES02 100 100

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- It

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Programmering 2 PRRPRR02 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- Ma

Fysik 2 FYSFYS02 100 100

Matematik 4 MATMAT04 100 100

Teknikprogrammet

Läsår 19/20 20/21 21/22

(6)

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Individuellt val

Individuellt val 200 100 100

Summa 200 100 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete GYARTE 100 100

Summa 100 100

Poäng/år 850 850 800

Totalt poäng 2500

Programfördjupning- Valbara*

Engelska 7 ENGENG07 100

Matematik 4 MATMAT04 100

Matematik- specialisering MATMAT00S 100

Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100

Teknik- specialisering Matematik TEKTEK00S 100

(7)

Poäng Åk 1 Åk 2 Åk 3 Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5 ENGENG05 100 100

Engelska 6 ENGENG06 100 100

Historia 1a1 HISHIS01a1 50 50

Idrott och hälsa 1 IDRIDR01 100 100

Matematik 1c MATMAT01c 100 100

Matematik 2c MATMAT02c 100 65 35

Matematik 3c MATMAT03c 100 100

Religionskunskap 1 RELREL01 50 50

Samhällskunskap 1b SAMSAM01b 100 100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 SVESVE01/SVASVA01 100 100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 SVESVE02/SVASVA02 100 100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3 SVESVE03/SVASVA03 100 100

Summa 1100 565 335 200

Programgemensamma ämnen

Fysik 1 FYSFYS01a 150 150

Kemi 1 KEMKEM01 100 100

Teknik 1 TEKTEK01 150 150

Summa 400 250 150

Inriktning- Design och produktutveckling

Bild och form 1a1 BILBIL01a1 50 50

Cad 1 CADCAD01 50 50

Design 1 DESDES01 100 100

Konstruktion 1 KOTKOS01 100 100

Summa 300 300

Inriktning- Information och medieteknik

Dator- och nätverksteknik DAODAC0 100 100

Programmering 1 PRRPRR01 100 100

Webbutveckling 1 WEUWEB01 100 100

Summa 300 300

Programfördjupning- Design

Design 2 DESDES02 100 100

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- It

Mekatronik 1 MEKMEK01 100 100

Programmering 2 PRRPRR02 100 100

Teknik- specialisering TEKTEK00S 100 100

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Programfördjupning- Ma

Fysik 2 FYSFYS02 100 100

Matematik 4 MATMAT04 100 100

Teknikprogrammet

Läsår 20/21 21/22 22/23

(8)

Valbara* 100 100

Summa 400 400

Individuellt val

Individuellt val 200 100 100

Summa 200 100 100

Gymnasiearbete

Gymnasiearbete GYARTE 100 100

Summa 100 100

Poäng/år 815 885 800

Totalt poäng 2500

Programfördjupning- Valbara*

Engelska 7 ENGENG07 100

Matematik 4 MATMAT04 100

Matematik- specialisering MATMAT00S 100

Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100

Teknik- specialisering Matematik TEKTEK00S 100

(9)

aug HT-jan VT feb VT-v.43 HT åk2 v.45 HT-jun VT

References

Related documents

Eleverna skall utifrån ålder kunna ta ansvar för sitt eget lärande och få inflytande i den demokratiska processen. Vad När Hur

I rollen som teknisk säljare ansvarar du för försäljning på alla marknader, men utgår från kontoret i Dorotea och det är därmed meriterande om du bor i området.

Eskilstuna kommuns Lässatsning, i samarbete med Eskilstuna stadsbibliotek, vill bjuda in alla barn i förskoleklass till ett inspirerande besök på sitt närmsta bibliotek. Under

 Barnen tar med sina vuxna till biblioteket – biblioteksanvändare högläser oftare för sina barn Vårt mål: alla elever som slutar årskurs tre ska ha ett lånekort på

den 22 augusti 2016 gjorde klart att hon ansåg att hon på grund av religion inte fick eller kunde ta pojkar och män i hand just av skälet att de är av manligt kön, har hon gjort

Mål för § 4 Rekrytering och Engagemang Tillvägagångssätt Studentkåren Malmö ska verka för att.. skapa en bättre image av att vara engagerad i Studentkåren

Vägt genomsnitt antal aktier, 000-tal Operativt kassaflöde per aktie, kronor.

Kommunstyrelsen har begärt Barn- och utbildningsnämndens yttrande till remissutgåva - Strategidokument för att förebygga övervikt samt främja goda matvanor och fysisk aktivitet