• No results found

Fackliga studier i Mellersta Norrland

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fackliga studier i Mellersta Norrland"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ABF JÄMTLAND/HÄRJEDALEN liisa.liljekvist@abf.se | 063-57 00 02 www.jh.abf.se

ABF VÄSTERNORRLAND

ronny.nilsson@abf.se | 060-64 10 64 www.vasternorrland.abf.se

LO:S UNGDOMSUTBILDNINGAR ida.nordlof@lo.se | 070-214 42 67 www.mellarstanorrland.lo.se

Fackliga studier i

Mellersta Norrland

Jämtland och Västernorrlands län

2021

(2)

OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET

Handlar om arbetarrörelsens syn på människor och vår värdegrund som bygger på ”allas lika värde och rätt i samhället”.

SKOLINFORMATÖRS UTBILDNING

För dig som vill vara aktiv som skolinfor- matör. Fokus ligger på praktisk träning med LO:s material som används vid besök på gymnasieskolorna.

OM FACKET

Om facket är den grundläggande medlem- sutbildningen under två dagar som riktar sig till unga. Målet är att deltagarna ska få en bild av vad facket är, vad facket står för och varför facket tagit dessa ställningsta- ganden. Även personer som ännu inte är med i facket kan gå Om facket.

FACKET OCH SSU

En utbildning för dig som är medlem i SSU och som vill veta mer om den facklig-politis- ka organisationen, dina rättigheter, skyldig- heter och vikten av kollektivavtalet.

TEMAUTBILDNINGAR

OM SAMHÄLLET

Om samhället är den grundläggande facklig-politiska medlemsutbildningen under två dagar som riktar sig till unga.

Målet är att deltagarna ska förstå den fackliga ideologin och fackets roll i samhäl- let och politiken.

OM FEMINISM

Ger dig en inblick i hur facket arbetar för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet och i samhället.

Du får kunskap i hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en insats.

LO:s ungdomsutbildningar för

medlemmar

(3)

BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 1 BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 1 Skolinformatörs utbildning Medlem i facket

Alla kan göra något

BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 2 BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 2 BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 1 OM Facket

Vald på jobbet Din Trygghet

BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 1 BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 2 OM Facket

Medlem i Facket Om Feminism SAM

OM Facket OM Samhället Alla kan göra något

BAM (Bättre arbetsmiljö) tillf 2 Valberedningsutbildning Sekreterare utbildning Ordförande utbildning Kassörs utbildning Revisors utbildning 11 - 13

18 - 20 21 - 22 25 - 27

4 8 - 9 15 - 16 22 - 24 23 - 24

1 - 3 4 15 - 17 22 - 23 22 - 23 22 - 24 25 - 26 29 - 30

6 - 7 8 - 9 12 12 - 13 16 26 27 28 29

KURS ANMÄLNINGS ORT

DATUM

Digitala utbildningar 2021

Sundsvall Östersund Sundsvall Sundsvall

Östersund Sundsvall Östersund Östersund Sundsvall /Ida

Sundsvall Sundsvall Sundsvall Östersund Sundsvall /Ida Östersund Sundsvall /Ida Sundsvall

Sundsvall /Ida Sundsvall /Ida Sundsvall Sundsvall Östersund Östersund Östersund Östersund Östersund

(4)

Östersund Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Sundsvall Östersund Sundsvall /Ida Sundsvall

Sundsvall /Ida

20 Januari 10,00 - 11,30 19 Augusti 10,00 - 11,30

Digitala utbildningar 2021

KURS ANMÄLNINGS ORT

DATUM

Studieansvarig Konferens Regional studiekommitté

3 - 5 5 6 12 13 17 - 19 20 - 21 24 - 25 24 - 25 31 - 2/6

7 - 8

25 12

Vald på jobbet Kassörs utbildning

Valberednings utbildning Sekreterare utbildning Ordförande utbildning Medlem i facket

Om Samhället SAM

OM Främlingsfientlighet Vald på jobbet 2

OM Facket

Mars 9,00 - 12,00 Oktober 9,00 - 12,00

(5)

Digitala utbildningar 2021

KURS ANMÄLNINGS ORT

DATUM

(6)

Kursdatum medlemsutbildningar 2021 Digitala utbildningar 2021

KURS ANMÄLNINGS ORT

DATUM

(7)

Digitala utbildningar 2021

KURS ANMÄLNINGS ORT

DATUM

(8)

ANMÄLAN

Kontakta alltid din fackliga organisation när du vill gå en kurs.

MEDLEM I FACKET

LO stipendium utgår för 2021 med

120 Kronor per timme eller 960 Kronor per dag skattefritt.

FUNKTIONSUTBILDNINGAR

Kassör / Revisor / Valberedare / Sekreterare / Ordförande

ALLA KAN GÖRA NÅGOT

En kurs om LO:s värderingar och rådande värderingar i samhället.

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

För utbildningar som rör den egna fackliga verksamheten på företaget betalas förlorad arbetsförtjänst av arbetsgivaren. Annat fall utgår ersättning från din fackliga avdelning.

VALD PÅ JOBBET

Denna kurs är en grundläggande facklig utbildning för nyvalda fackliga företrädare.

Information till

dig som deltagare Vid frågor ta kontakt...

ANMÄLAN TILL KURS

Detta gör du till din fackliga organisation eller ditt fackliga ombud på arbetsplats.

(olika förfaranden på olika fackförbund)

ABF JÄMTLAND/HÄRJEDALEN liisa.liljekvist@abf.se

Tel: 063 - 57 00 02 www.jh.abf.se

ABF VÄSTERNORRLAND ronny.nilsson@abf.se Tel: 060 - 64 10 64

www.vasternorrland.abf.se

LO:s UNGDOMSUTBILDNINGAR ida.nordlof@lo.se

Tel: 070 - 214 42 67

www.mellerstanorrland.lo.se BAM (Bättre arbetsmiljö)

En grundläggande arbetsmiljöutbildning för nya skyddsombud, arbetsledare som arbetar med lokalt arbetsmiljöarbete.

SAM (Systematiskt arbetsmiljö.)

En utbildning i hur man organiserar arbetsmiljöarbetet. Deltagarna ska ha kunskaper motsvarande BAM för att delta

ABF har inte bara fackliga studier.

Kontakta ditt lokala ABF-kontor, vi finns i alla kommuner.

www.abf.se

Du hittar oss även på Facebook fackliga studier i

mellersta Norrland

References

Related documents

Facket är helt enkelt vår förening för att göra det bättre för oss som jobbar här.. Gå

Ingen organisation på arbetsplatsen som passar Är arbetslös Ingen eller få på arbetsplatsen är anslutna Vill av principiella skäl inte vara med Facket är toppstyrt Har aldrig

M~d den sammansättning full- mäktige och nämnder har är allt- så resultaten från omröstningar- na inte alltid givna, och det stör många, t ex Jan Mårtensson i

Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, fyra kvällar eller en

Men efter diverse protester och påtryckningar fann State department det bäst att bevilja, men ledaren för senatens utrikesutskott, Ileana Ros Lehtinen, fördömde

Azadi följdes av sin kollega från Storbritannien, Mari- am Namazie, som bland annat för- klarade att islamofobi inte är rasism och gick till angrepp mot de ”para- sitära imamerna”

Den 1 mars 2006 blev Pat Horn, sydafri- kansk fackligt aktivist, utvisad från Zimbabwe dit hon kommit för att genomföra en utbildning för ZCTU.. I maj stoppades ett

Efter andra ”Nordiska fackliga solidaritetskonferensen för Kuba” i Köpenhamn besökte företrädaren för Kubas fackliga landsorganisation, Fabián Céspedes, Sverige