• No results found

Veckokarta Revisionsperiod 5 Östra SL-området –T21

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Veckokarta Revisionsperiod 5 Östra SL-området –T21"

Copied!
19
0
0

Full text

(1)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

PSB

Sundbyberg-Barkarby PSB Ö1

MB 21:2- 310336

Trafikavbrott Sundbyberg-Barkarby V2126 S 02:30- V2031 M 04:30 Vändning Huv nedspår

Barkarby PSB Ö1 MB 21:2- 310558 Trafikavbrott Barkarby

V2126 S 02:30- V2033 M 04:30

(2)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN vecka 2050 - 2149 – Stockholm SL-området

Stockholm Central-Stockholm södra Getingmidjan- 314218

Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst) Del av spår 10-19 Cst avstängt v2119 O 22:05 – v2120 (M 04:30) Kristihimmelsfärd

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huv - Bkb

S v2050- 2106, 2108, 2110-2112, 2114-2115, 2132-2138, 2140-2143, 2145-2148

Mälarbanan 21:1 Påsk 310328+310332 Trafikavbrott Huv - Bkb

v2113 To 01:10 – v2114 Ti 04:30

Mälarbanan 21:3 310342+310339

Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby v2144 F 02:00 – v2145 M 04:30 Ostkustbanan

Nytt mittspår Sollentuna – 314257 Trafikavbrott Häggvik – Kummelby v2142 L 04:30 – v2143 M 04:30

Getingmidjan-Stockholm C-Stockholm Södra Stationsåtgärder - 314266

Trafikavbrott ytspåren (Cst)-(Sst) Del av spår 10-19 Cst avstängt v2107 F 22:00- (M 04:30)

Ostkustbanan

Upprustning Solnatunnlarna –315667 U1/ U2 Tomteboda Övre - Solna v2127 M 01:30- v2132 M 04:30 Kapacitetsplan / JNB

Stationsåtgärder Karlberg Signalarbeten C-gruppen - 306702 Trafikavbrott C-gruppen, D1, M-spår Karlberg

v2124 L 21:00 - 13:00

Västra Stam (Järna)-Mölnbo Stationsåtgärder Påsk Kontaktledningsarbete- 306710 Stängt Ke mot MB 21:1

Samt Ke spår N1,N2,N3,U3,U1,D1 Enda spår som är öppet är driftspår D2 V2113 To 22:00- (M 04:30)

Stationsåtgärder

Spårbyte Cst – Tmö 306705 Spår U3/N3

V2127 M 02:30 - v2131 S 22:00

Stationsåtgärder Stockholm C Renovering plattform 330622 Cst Spår 5,6 avstängt.

V2118 M 00:00- v2149 L 24:00 330623 Nattförlängning Cst sp 4,7 V2118-2149 M-S 00:00-05:00 Citybanan Hastighetsåtgärder Årsta Berg – Ulriksdal / Huvudsta 315479, 324299, 318857, 315482, 315505, 315512, 324298, 326188, 330107

Trafikavbrott Citybanan samt Karlberg – Solna och Huvudsta mot Mälarbanan F 02:00 v2144 – M 04:30 v2145

Stationsåtgärder Stockholm C Ombyggnad G-gruppen 329794 Cst Spår G2-G9

V2051 M 00:00- v2149 L 24:00

Malmsjö-Södertälje Över 332027 Byte Lager Igelstabron Trafikavbrott Malmsjö-Södertälje syd Övre

V2107 L 00:20-00:20 V2109 L 21:20-09:20 Mölnbo 325333

Växelbyte

Trafikavbrott Mölnbo V2143 F 22:00 – (M 05:00) V2145 L 22:00 – 08:00

Stationsåtgärder Kontaktledningsarbete- 333733

Karlberg Spår N1, N3, U1, U3

Trafikavbrott för fjärrtåg till och från Mälarbanan.

V2119 O 22:00- S 08:00 Kristihimmelsfärd Stockholm C 329936 Stationsåtgärder Växelbyten Stockholm C Avstängda spår Cst: 3-7 i Säcken V2121 O 19:00 – ( 05:00)

Stockholm C Stationsåtgärder 306704 Växelbyten spår 8, E3

Förbindelsen CST Säcken spår 8-14 bruten V2139 F 22:00 – (M 04:30)

V2141 M 22:00-05:00

Karlberg – Kummelby 314066 Hastighöjande åtgärder v2136 Spår U1 M 00:00 – S 24:00 Spår U2 M-S 00:40-05:00

Karlberg – Kummelby 314063 Hastighöjande åtgärder v2137 Spår N1 M 00:00 – S 24:00 Spår N2 M-S 00:40-05:00

(3)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

Servicefönster

Cst-Sst obj 316630 Uppspår v2102-2126,2132-2148 M-F 00:00- 05:00

Cst-Sst obj 316631 Nedspår v2051-2125,2133-2149 M-F 00:00- 05:00 Ej v2141

Cst-Åbe obj 316643 sp U1 v2102-2148 M-F 00:00-05:00 Cst-Åbe obj 316638 sp N1

v2051-2149 M-F 00:00-05:00 Sst-Åbe obj 316642 sp N2 v2051-2149 M-F 00.50-04.50 Sst-Åbe obj 316639 sp U2,U3 v2102-2148 M-F 00.50-04.50 (Åbe)-Äs obj 316636 sp U1,U2,U3 v2102-2148 M-F 00.50-04.50 (Åbe)-Äs obj 316637 sp N1,N2,N3 v2051-2149 M-F 00.50-04.50 Äs-(Hu) obj 316628 sp U1, del av U2 M-F 00:20-05.20, U2 00:50-05:00 v2102--2148

Äs-(Hu) obj 316629 sp N1, del av N2 M-F 00:20-05.20, N2 00:50-05:00 v2051-2149

, Servicefönster

(Ke)-Udl obj 316634 v2102-2126,2132- 2148 M-F 00.40-0440. spår

U1,U2,U3,U4,U5,D1,B (jämn vecka) (Ke)-Udl obj 316635 v2051-2125,2133- 2149 M-F 00.40-04.40 spår

N1,N2,N3,N4,N5 (udda vecka) (Ke)-Sub obj 316623 v2102-2148 M-F 00.30-04.30 spår U,2 (jämn vecka) (Ke)-Sub obj 316622 v2051-2149 M-F 00.30-04.30 spår N,3 (udda vecka)

Servicefönster

(Sst)-Sci obj 316612 v2102-2126,2132- 2148 M-F 00.40-04.40 spår U2 (jämn vecka)

(Sst)-Sci obj 316613 v2051-2125,2133- 2149 M-F 00.40-04.40 spår N2 (udda vecka)

Sci obj 316614 v2102-2126,2132-2148 M-F 01.30-04.30 spår U2,1,2 (jämn vecka)

Sci obj 316615 v2051-2125,2133-2149 M-F 01.30-04.30 spår N2,3,4 (udda vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 316616 v2102- 2126,2132-2148 M-F 00.40-04.40 spår U2 (jämn vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 316617 v2051- 2125,2133-2149 M-F 00.40-04.40 spår N2 (udda vecka)

(Sci)-(Tmö) obj 316619 v2051- 2126,2132-2149 01.40-04.10 Trafikavbrott (alla veckor)

(Sst)-Sci obj 316618 v2051-2126,2132- 2149 M-F 01.40-04.10 trafikavbrott (alla veckor)

vecka)

Cst-Ke obj 316632 v2101-2126,2132-2148 nm M-F 23.30-05.00 spår 15-19

A4,E6,E7,U4,D2,V1,V2 (jämn vecka) Cst-Ke obj 316633 v2050-2125,2132--2149 nm M-F 23.30-05.00 spår 3-14

E2,E3,E4,C1,C2,C3,C4,M,D1,D2,L2 (udda vecka)

Servicefönster

Hgl obj 316620 v2051-2126,2132- 2149 M-To 00.00-24.00 (alla veckor) Max 4 timmar per skift

Tm obj 316641 v2051-2126,2132- 2149 M-F 00.00-24.00 (alla veckor) Max 6 timmar per skift.

Nst-Vn obj 316621 v2051-2149 M-To 09.00-15.00 F 13:30-19:30

(alla veckor) Underhållsveckor Stockholm-Mitt

Sst– Äs objekt: 344346 v2116, 2141 M-F 00.00-05.00 Sst spår 1-2 och U1, U2, U3, N2 Äsg objekt 354541

v2117, 2132, 2148 M-F 00:00-05:00

(4)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

SERVICEFÖNSTER vecka 2050 - 2149 – Stockholm Nord SL

Knivsta-Uppsala Underhållsvecka kontaktledningsrevision 331631 Enkelspårsdrift Knivsta-Uppsala V2116 Ti-F 00:05-04:55

Märsta-Uppsala Underhållsvecka kontaktledningsrevision 331632 Enkelspårsdrift Märsta-Uppsala V2117 M-To 00:00-05:00

Uppsala Underhållsvecka kontaktledningsrevision 331634 Avstängt spår 2-6 Uppsala V2119 Ti,O 00:00-05:00

Uppsala Underhållsvecka kontaktledningsrevision 331637 Spår 1 Uppsala

Enkelspårsdrift Säby – Samnan Trafikavbrott mot Sala

V2122-2123 Ti-F 00:00-05:00 Uppsala Underhållsvecka

kontaktledningsrevision 331635 Enkelspårsdrift Säby-Uppsala-Storvreta Avstängt in mot BG spår 11-17,22-27 Plf sp 7,8 V2120-2121 Ti-F 00:10-05:10

Märsta-Uppsala Underhållsvecka kontaktledningsrevision 331630 Enkelspårsdrift Märsta-Knivsta V2115 Ti-F 00:00-05:00

Arlandabanan Underhållsvecka 322284 Trafikavbrott genom Arlanda

Skavstaby - Myrbacken V2118 M-To 23:30-04:30 V2140 M-To 23:30-04:30

(5)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 5/9

Tomteboda Övre – Ulriksdal 314065 Hastighetshöjande åtgärder nedspår Solna – Kummelby spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

Karlberg – Ulriksdal 315793 Utläggning Ha-nedsättning Spår U2 L-S 02:05-05:50

Getingmidjan 329480 Enkelspårsdrift

Avstängt N-spår Sst-Cst, Cst spår 10-14 söderifrån M-F 00:00-05:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00 Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(6)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2136- SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9 12/9

Karlberg – Ulriksdal 314066 Hastighöjande åtgärder uppspår M 00:00-24:00 spår U1 avstängt Karlberg – (Ulriksdal.)

M 23:30- S 24:00 spår U1 avstängt Ulriksdal - Kummelby.

Norrgående tåg trafikerar spår U2 sträckan Udl-Kmy

Getingmidjan 329491 Enkelspårsdrift

Avstängt U-spår Sst-Cst, Cst spår 15-19 söderifrån M-F 00:00-05:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(7)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

13/9 14/9 15/9 16/9 17/9 18/9 19/9

Karlberg – Solna 314063 Hastighöjande åtgärder Spår N1 avstängt på sträckan Kummelby - Karlberg i olika etapper hel tid

Spår N2 avstängt nätter Sydgående fjärrtåg framförs sträckan Udl– Cst M-To spår N2 F-S framförs tågen på driftspåret Karlberg – Solna 327769 Hastighöjande åtgärder Spår U1 F 01:00-04:00

Älvsjö-Huddinge 328156, 328157 Kontaktledningsbesiktning Spår N1,N2,N3, Äs spår 8,C6,B6, M-F 00:00-05:00

L 02:00-07:00 S 02:00-07:00

Infart ÄSG söderifrån stängt endast Söndag Getingmidjan 329480

Enkelspårsdrift

Avstängt N-spår Sst-Cst, Cst spår 10-14 söderifrån M-F 00:00-05:00

Järna-Flemingsberg 328053 Förebyggande UH D-Skydd Trafikavbrott

(Järna)-(Flemingsberg) L 23:00-(O 05:00) Karlberg 328409

Underhåll, Spårriktning Spår 1, 2,N1,N3 Karlberg Infart nedspår mot CST M-F 00:00-05:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00 Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(8)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2138 - SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9

Karlberg 328408 Underhåll, Spårriktning Spår 3,4

M-F 00:00-05:00

Tomteboda Övre – Ulriksdal 314052 Hastighetshöjande åtgärder uppspår Solna – Kummelby spår U1,U2 M-F 00:40-05:00

Karlberg – Ulriksdal 315794 Bortplockning Ha-nedsättning Spår N2 M 01:18-04:10

Älvsjö-Huddinge 328161, 328162 Kontaktledningsbesiktning Spår U1,U2,U3, Äs spår 7,C6 M-F 00:00-05:00

L,S 02:00-07:00

Getingmidjan 329491 Enkelspårsdrift

Avstängt U-spår Sst-Cst, Cst spår 15-19 söderifrån M-F 00:00-05:00

Järna-Flemingsberg 328053 Förebyggande UH D-Skydd Trafikavbrott

(Järna)-(Flemingsberg) S 00:40-06:40

(S 23:00)- O 05:00

Kummelby– Tomteboda Övre 327770 Hastighetshöjande Åtgärder

Bortplockning Ha-nedsättning Spår N1 Ti 01:00-04:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

Solna – Hagalund 328412 Underhåll, Spårriktning Spår U1, D1, D2 Hgl 17-20 Ti-To 00:25-04:30 F 00:25-05:00

(9)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

27/9 28/9 29/9 30/9 1/10 2/10 3/10

Västra Stam/Grödinge

Dilatationsskarvar Bjn– Söö 314330 Trafikavbrott

F 04:30 - (M 04:30)

Tomteboda Övre – Ulriksdal 314065 Hastighetshöjande åtgärder nedspår Solna – Kummelby spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

Älvsjö 328402

Komponentbyten-Spårriktning Trafikavbrott Högdalen-Älvsjö Avstängt infart DEPÅ M-F 00:00-05:00

Tomteboda Övre – Ulriksdal 328169, 328170 Kontaktledningsrevision

Tomteboda, (Huvudsta) – Kummelby spår N3,N4,N5,N1,N2,G1

M-F 00:40-05:00, L-S 02:00-05:55

Getingmidjan 329480 Enkelspårsdrift

Avstängt N-spår Sst-Cst, Cst spår 10-14 söderifrån M-F 00:00-05:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

Älvsjö-Huddinge 328156, 328157 Kontaktledningsbesiktning Spår N1,N2,N3, Äs spår 8,C6,B6, M-F 00:00-05:00

L 02:00-07:00 S 02:00-07:00

Infart ÄSG söderifrån stängt endast Söndag Stockholm C Stationsåtgärder 306704 Vx 400, 452a spår 8, E3

Förbindelsen CST Säcken spår 8-14 bruten F 22:00 – ( M 04:30)

(10)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2140- SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

4/10 5/10 6/10 7/10 8/10 9/10 10/10

Västra Stam/Grödinge

Dilatationsskarvar Bjn– Söö 314330 Trafikavbrott

(F 04:30) - M 04:30

Tomteboda Övre – Ulriksdal 314052 Hastighetshöjande åtgärder uppspår Solna – Kummelby spår U1,U2 M-F 00:40-05:00

Tomteboda Övre – Ulriksdal 328174, 328175 Kontaktledningsrevision

Tomteboda, (Huvudsta) – Kummelby spår U3,U4,U5,U1,U2, Udl M M-F 00:40-05:00, L-S 02:00-05:55 Stockholm C Stationsåtgärder 306704

Vx 400, 452a spår 8, E3

Förbindelsen CST Säcken spår 8-14 bruten (F 22:00) – M 04:30

Getingmidjan 329491 Enkelspårsdrift

Avstängt U-spår Sst-Cst, Cst spår 15-19 söderifrån M-F 00:00-05:00

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Mölnbo 325332

Växelbyten För och efter arbete Enkelspårsdrift Gn-Jn

M-F 00:00-05:00 Mölnbo 325334

Utläggning-borttagning Ha-nedsätt.

Trafikavbrott Mölnbo M 00:50-02:30, 02:50-04:00

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(11)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10

Tomteboda Övre – Ulriksdal 314065 Hastighetshöjande åtgärder nedspår Solna – Kummelby spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

CST-Stockholm Södra 328405 Komponentbyten, Spårriktning Trafikavbrott Cst-Sst Ytspåren L,S 00:00-05:00

Tomteboda Övre – Ulriksdal 328176, 328177 Kontaktledningsrevision

Tomteboda, (Huvudsta) – Kummelby spår N3,N4,N5,N1,N2,G1

M-F 00:40-05:00, L-S 02:00-05:55 Stockholm C Stationsåtgärder 306704

Vx 400, 452a spår 8,E3 M 22:00 – 04:30

Stockholm C Underhåll /Spårriktning 328414

Cst säcken spår 1-7, B1,2, A-Train trafikerar spår 19 S 23:15 – (M 04:20) övriga spår Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00 Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

Tomteboda Övre - Ulriksdal 328364 Kontaktledningsrevision- växelgator Spår N2,U2,N5 M-F 00:00-05:00 till v2141 Ingår i underhållsvecka för Citybanan Stockholm Södra 328404

Komponentbyten, Spårriktning Enkelspårsdrift Sst– Cst ytspåren

Trafikavbrott Citybanan kopplat till underhålls veckor Sst spår 2 kl. 00:00-05:00 Ti-F

Sst spår 3 kl. 01:00-05:00 Ti-F

(12)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2142– SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 24/10

Ostkustbanan

Nytt mittspår Sollentuna – 314257 Trafikavbrott Hgv– Kmy

L 04:30 – (M 04:30)

Årstaberg-Stockholm Södra 328354, 328355

Kontaktledningsbesiktning U2/ U3 Åbe, spår 1 Sst To, F 00:00-05:00

Årstaberg-Stockholm Södra 328357 Kontaktledningsbesiktning U1 Åbe-Cst, spår 3 Sst,

L 00:00-05:00 Enkelspårsdrift Cst-Åbe S 00:00-06:00 Stäng från norr till ÄSG

Stockholm C - Tomteboda Övre 328230 Kontaktledningsrevision

Cst spår U3, Karlberg sp 3,4 och U3, U1 M-O 00:00-05:00

Stockholm C Underhåll /spårriktning 328414 Cst säcken spår 1-7, B1,2,

A-Train trafikerar spår 19

(S 23:15) - M 04:20, M-To 23:15-04:20,

Mölnbo 325332

Växelbyten För och efter arbete Getingmidjan 329491 Enkelspårsdrift

Avstängt U-spår Sst-Cst, Cst spår 15-19 söderifrån M-O 00:00-05:00

Citybanan Hastighetsåtgärder 330625

Förberande arbeten U2,N2 Solna-Ulriksdal M-F 01:30-04:30

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

(13)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

Ostkustbanan

Borttagning tonnage– 314270 Häggvik- Kummelby

To 1N, 2N 00:00-02:15 To 1U, 2U 02:15-04:30 Ostkustbanan

Nytt mittspår Sollentuna – 314257 Trafikavbrott Hgv– Kmy

(L 04:30) – M 04:30

Årstaberg-Stockholm Södra 328360, 328361

Kontaktledningsbesiktning N2 Åbe-Sst, spår 2 Sst To, F 00:00-05:00

Årstaberg-Stockholm Södra 328362

Kontaktledningsbesiktning N1 Åbe-Sst, spår 4 Sst L,S 00:00-05:00

Stockholm C - Tomteboda Övre 328234 Kontaktledningsrevision

Cst spår N3, Karlberg sp N1 M-O 00-05:00

Mölnbo 325332

Getingmidjan 329480 Enkelspårsdrift

Avstängt N-spår Sst-Cst, Cst spår 10-14 söderifrån M-O 00:00-05:00 Citybanan Hastighetsåtgärder

330625

Förberande arbeten U2,N2 Solna-Ulriksdal M-F 01:20-04:10

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

Västra Stam (Järna)-Mölnbo 313507 Trimningsåtgärder Trafikavbrott Mölnbo F 22:00 –(M 05:00) Trafikavbrott Järna

(14)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2144– SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11

Alla helgons helg

Mälarbanan 21:3 310342, 310339

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby F 02:00 – (M 04:30)

Citybanan Hastighetsåtgärder Årsta Berg – Ulriksdal / Huvudsta 315479, 324299, 318857, 315482, 315505, 315512, 324298, 326188, 330107

Trafikavbrott Citybanan samt Karlberg – Solna och Huvudsta mot Mälarbanan F 02:00 – (M 04:30)

Mölnbo 325332

Växelbyten För och efter arbete Citybanan Hastighetsåtgärder 330625

Förberande arbeten U2,N2 Solna-Ulriksdal M-To 01:20-04:10

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Västra Stam (Järna)-Mölnbo 313507 Trimningsåtgärder Trafikavbrott Mölnbo ( F 22:00) – M 05:00 Trafikavbrott Järna S 00:00-05:00

(15)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

8/11 9/11 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11

Mälarbanan 21:3 310342+310339

Trafikavbrott Huvudsta - Barkarby (F 02:00) – M 04:30

Stockholm Södra 328399, 328400

Kontaktledningsbesiktning, växelgator Enkelspårsdrift Sst

Sst spår 2 F 00:00-05:00 Sst spår 3 F 01:00-05:00 Stockholm Södra 328397, 328398

Kontaktledningsbesiktning, växelgator Trafikavbrott Sst Citybanan, Sst spår 1,2 Avstängt To 00:00-05:00

Älvsjö-Årstaberg 328396

Kontaktledningsbesiktning, växelgator Trafikavbrott Äs-Åbe Pendeltåg U2,U3,N2,N3

Ti-To 00:00-05:00

Västra Stam Mölnbo 313507 Hölövägen trimningsåtgärder Trafikavbrott Mölnbo S 00:00 – 06:30

Citybanan Hastighetsåtgärder Årsta Berg – Ulriksdal / Huvudsta 315479, 324299, 318857, 315482, 315505, 315512, 324298, 326188, 330107

Trafikavbrott Citybanan samt Karlberg – Solna och Huvudsta mot Mälarbanan

(F 02:00 v2144) – M 04:30 v2145

Citybanan Hastighetsåtgärder 330631

Resterande arbeten U2,N2 Solna-Ulriksdal Ti-F 01:15-04:30

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00 Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(16)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2146 – SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

15/11 16/11 17/11 18/11 19/11 20/11 21/11

Citybanan Hastighetsåtgärder 330635

Förberedande arbete

Spår U1,U2,N2 Avstängt Årstaberg- Stockholm City, Stockholm Södra M-F 01:14-04:30

Citybanan Hastighetsåtgärder 330640

Resterande arbeten

Spår U1,U2 avstängt Karlberg-Solna M-F 01:14-04:30

Citybanan Hastighetsåtgärder 330647

Resterande arbeten

U3,U4,U5 Karlberg-Huvudsta M-F 01:14-04:30

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Mölnbo 325334

Utläggning-borttagning Ha-nedsätt.

Trafikavbrott Mölnbo M 00:50-02:30, 02:50-04:00

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(17)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

22/11 23/11 24/11 25/11 26/11 27/11 28/11

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00 Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

Stockholm – Ulriksdal 328366 Kontaktledningsrevision

To-F 00:00-05:00 Trafikavbrott Stockholm C/

Norra Bantorget - Tomteboda.

L 00:25-05:00 Trafikavbrott Stockholm C/

Norra Bantorget - Tomteboda, Hagalund

Stockholm Södra 328367

Kontaktledningsbesiktning växelgator Trafikavbrott Cst-Sst ytspåren,

Sst spår 3-6 Avstängt S 00:00-05:00

(18)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

STÖRRE BANARBETEN - vecka 2148- SL området

Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön

29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Spår U1/ U2 Häggvik - Ulriksdal M-F 00:40-05.00

Mälarbanan

Söndagstider – 318550+312074 Trafikavbrott Huvudsta – Barkarby S 02:00-08:25

(19)

Nst Sst

Äs Äsg Åbe TmKe Spå

SubHuv Kän

Jkb

So Myn

Hgl

Nyh Tu Flb

Jn Söd Söö

Söc Vhe

Gn

Odp Bål

Mr Arn U

Skby

Cst

6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 T 22

Ostkustbanan Helenelund, Sollentuna 314268 Konvertering, hållplats/driftplats

Häggvik - Ulriksdal

Spår N1,N2 M-F 00:40-05:00

References

Related documents

[r]

[r]

[r]

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även

[r]

[r]

[r]

[r]

ERTMS ERTMS Malmbanan N312370 bdl 111 ERTMS SO Björkliden Entreprenadarbeten Trafikavbrott

Spår 3 To 23:00-05:00 Trafikavbrott Katrineholm- Strångsjö Enkelspårsdrift Stolpstugan-

[r]

Spår 3 To 23:00-05:00 Trafikavbrott Katrineholm- Strångsjö Enkelspårsdrift Stolpstugan-

[r]

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även

Observera att detta bygger på manuell handpåläggning, om något i materialet inte stämmer gäller uppgifterna i Bap/Bup efter revisionsmötena i Solna. Se även

Ändring: I Revisionsutskicket kom objekt 295392 kontaktledningsrevision Mantorp-Mjölby nedspår vecka 2035 måndag-fredag inte med av misstag och då inte heller avhandlat på

[r]

Ej NEDspår när ERTMS pågår (Norrköping)-(Mjölby) M-F kl.01.00-05.00 Enligt kanalkörning UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor. (Mjölby)-(Nässjö) M-F kl.01.00-05.00

[r]

Ej NEDspår när ERTMS pågår (Norrköping)-(Mjölby) M-F kl.01.00-05.00 Enligt kanalkörning UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor. (Mjölby)-(Nässjö) M-F kl.01.00-05.00

[r]

Ej NEDspår när ERTMS pågår (Norrköping)-(Mjölby) M-F kl.01.00-05.00 Enligt kanalkörning UPPspår jämna veckor NEDspår udda veckor. (Mjölby)-(Nässjö) M-F kl.01.00-05.00

[r]