Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2018

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Informationsbrev, månad år Störningsinformation augusti 2018

Nu sågar vi ner träden mellan Jakriborg och järnvägen

I nästa vecka (vecka 34) planerar vi att starta arbetet med att ta ner träden bakom muren mellan Jakriborg och järnvägen, eftersom vi behöver det utrymmet när vi bygger de nya spåren. När träden sågats ner ska vi också forsla bort dem. Under det arbetet stänger vi av gång – och cykelvägen som går parallellt med Stenavägen, precis söder om Jakriborg. Vägen kommer att vara öppen de delar av dygnet då vi inte är där och arbetar.

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 7–18, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider.

Mer information

Läs mer om våra arbetsplatser och störningar på www.trafikverket.se/lund-arlov.

Trädröjning vid Jakriborg, Hjärups station

Lund-Arlöv, fyra spår Adress: Företagavägen 14 23237 Arlöv.

Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se/lund-arlov Facebook: lundarlovfyraspar instagram: @lund_arlov4spar

Trafikverket bygger fyra spår mellan Lund och Arlöv.

Stationerna Burlöv, Åkarp och Hjärup byggs om och en ny station byggs vid Klostergården i Lund.

Entreprenör: Joint Venture NCC/OHL Kontakt:

lundarlov@ncc.se

Telefon kontorstid: 08-585 510 00. Övrig tid: 08 -585 516 10

Figure

Updating...

References

Related subjects :