• No results found

Övrigt underhåll och reinvestering järnväg, inköpsvolym 2 627 miljoner kronor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övrigt underhåll och reinvestering järnväg, inköpsvolym 2 627 miljoner kronor"

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Nyckeltal övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg

2020 2019 2018

-Övrigt underhåll och reinvesteringar -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter -material och övriga tjänster

2 627 1 495 493 639

2 595 1 408 412 775

2 259 1 328 300 631 Tio största leverantörerna;

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

923 279

954 255

899 202 Tio största leverantörernas andel av volymen

-entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

62%

56%

68%

67%

68%

71%

Antal leverantörer som motsvarar 80% av volymvärdet -entreprenader

-tekniska tjänster och konsulter

21 19

16 18

16 14 Antal anbud per upphandling (genomsnittligt)

-entreprenader 2,2 2,6 2,4

• Övrigt underhåll och reinvesteringar järnväg är åtgärder på järnvägen som inte utförs inom ramen för basunderhåll ,BEST-arbeten och byggnadsverk.

Det omfattar förebyggande och avhjälpande åtgärder, reinvesteringar samt driftkostnader.

• Den totala inköpsvolymen avseende övrigt underhåll och reinvestering

• järnväg, var 2 627 miljoner kronor under 2020. Utfallet fördelar sig på 52%

underhållsåtgärder, 25% reinvesteringar och 23% drift.

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice.

• Betydande aktörer inom tekniska tjänster och konsulter är Sweco och Afry.

Övrigt underhåll och reinvestering järnväg,

inköpsvolym 2 627 miljoner kronor

(2)

Övrig underhåll och reinvestering järnväg, entreprenader

inköpsvolym 1 495 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

2

Region Nord

Entreprenader 103 Mnkr 7%

Region Mitt

Entreprenader 435 Mnkr 29%

Region Väst

Entreprenader 169 Mnkr 11%

Region Syd

Entreprenader 314 Mnkr 21%

Region Öst/ Stockholm

Entreprenader 251 Mnkr 17%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Infranord NRC Group Vossloh Speno Infraservice Railcare

BEST Entreprenad i Örebro Strukton

Vattenfall Infrakraft

286 109 109 87 80 66 51 49 44 42

186 47 99 102 11 92 52 45 35 225

398 47 115 118 4 60 54 53 15 1

Nationella åtgärder

Entreprenader 223 Mnkr 15%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

(3)

Övrig underhåll och reinvestering järnväg, tekniska tjänster och konsulter

inköpsvolym 493 miljoner kronor

väg, marknadsandelar

3

Region Nord

Tekniska tjänster 32 Mnkr 7%

Region Mitt

Tekniska tjänster 75 Mnkr 15%

Region Väst

Tekniska tjänster 129 Mnkr 26%

Region Syd

Tekniska tjänster 29 Mnkr 6%

Region Öst/ Stockholm

Tekniska tjänster 52 Mnkr 11%

Största leverantörerna 2020 2019 2018

Sweco Afry Rejlers Systra Bombardier Norconsult Metria

Scior Geomanagement Hitachi Rail

Infrakraft

118 55 20 18 15 13 12 10 9 9

121 52 23 21 12 6 2 1 16 1

80 28 15 19 10 3 13 13 21 0

Nationella åtgärder

Tekniska tjänster 176 Mnkr 35%

Trafikverkets största leverantörer redovisas utifrån koncernförhållanden

References

Related documents

För närvarande tankas tekniskas dieselfordon på mack vilket innebär att vi inte kommer åt dieselbränsle när macken är stängd.. Dimensionering samordnas med

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

Inköpsvolymen för de 10 största entreprenörerna uppgick till 458 miljoner kronor (cirka 88 procent av den total entreprenadvolymen).. Under 2020 var

Om underlag saknas för bättre bedömning, får man anta att omhändertagandetider mindre än 1 dygn (24 timmar) efter ursprunglig djurpåkörning har begränsad betydelse,

Ursprungsfolksorganisationer från hela den andinska regionen samlades då för att gemensamt diskutera problem som beror på att ursprungsfolk marginaliseras och diskrimineras i

Om vi inte kan beskriva förutsättningarna för entreprenaderna Haga och Korsvägen i tillräcklig omfattning kommer löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med