Vad behöver maten kosta för att lantbruket skall överleva

Full text

(1)

Vad behöver maten kosta för att lantbruket

skall överleva

(2)

Sveriges produktion av livsmedel förr och nu

Odlad areal 1971 ca 3 000 000 ha Odlad areal 2019 ca 2 500 000 ha

Hälften av arealen är vallodling

1971 odlades ca 1,2 milj ha korn och havre och endast 200 000 ha höstvete 2019 odlades 450 000 ha korn och havre och över 400 000 ha höstvete

Oljeväxtarealen har gått från 40 000 ha till 100 000 ha

Majs har kommit in som en ny gröda

(3)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1971 2019 1971 2019 1971 2019

Höstvete Korn Havre

kg/ha

Skördarnas Utveckling

Orsaken till skördeutvecklingen Nya sorter

Förädlingen ligger på vete Världshandeln

Lönsamheten

(4)

Vilka faktorer påverkar vad vi odlar

Marknaden och efterfrågan

Priser på insatsvaror och försäljningspriser Klimatet

EU beslut Växtföljd

Egna förutsättningar

( jordarter, geografiskt läge, företagsstorlek m.m. )

(5)

Matkassen

9%

35%

31%

13%

12%

Bonden Importen Handeln Industrin Staten

(6)

Produktionskalkyl Höstvete bröd

Intäkter per hektar pris summa

Kärna 8000 kg 1,5 12000

summa 12000

Utgifter

Utsäde 200 4,2 840

Gödning 1 2200 2200

Växtskydd 1 1200 1200

summa 4240

rörliga kostnader

Drivmedel 1100 1100

Underhåll mask 900 900

Tork/transp 1300 1300

ränta rörelsekap 160 160

summa 3460

TB 1 4300

Arbete 1500

Maskiner 2000

summa 3500

TB 2 800

(7)

Intäkter per hektar pris summa

Kärna 2500

summa Utgifter

Utsäde 200 4,2 840

Gödning 1 1100 1100

Växtskydd 1 500 500

summa 2440

rörliga kostnader

Drivmedel 1200 1200

Underhåll mask 900 900

Tork/transp 1000 1000

ränta rörelsekap 160 160

summa 3260

TB 1

Arbete 1800

Maskiner 2000

summa 3800

TB 2

Produktionskalkyl Spelt och Emmervete

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :