handlingar "Levande&#34

11  Download (0)

Full text

(1)

Hur kan ett processorienterat arbetssätt effektivisera arbetet

med dokumentplanering och arkivering?

Bertil Axelsson

Region- och stadsarkivet Göteborg

(2)

Vi behöver börja med att klara ut tre saker

•Processorienterat arbetssätt

•Effektivisera

•Dokumentplanering

Vad menas???

(3)

Fokus på värdeskapandet

Nöjd kund Kundbehov

värdeskapande process

(4)

värdeskapande process

Beskriva organisationen eller processerna?

(5)

den 11 april 2006

Processerna för dokumentplanering och arkivering

Upprätta dokument- hanteringsplan

Gör materialet

sökbart Gallra och

bevara enligt plan

Ställ av hamdlingar Utgallrade

handlingar Dokumenthanteringsplan

Handlingar för arkivering

"Levande"

handlingar

"Levande"

handlingar

Arkivlagen

Arkiverade handlingar

Sökbar förteckning Sök i arkiv-

förteckning Förfrågan

Sökuppdrag

Sök- resultat Sekretess- bestäm- melser PUL

Vilka yrkesroller får stöd av processerna?

(6)

Processkarta - organisationsschema

• Kunden finns inte i organisationsschemat

• Ingen har översikt över det ”horisontella”

värdeskapandet

• Kunden har ett fragmenterat gränssnitt mot verksamheten

• Fokus på chefen - inte på kunden

värdeskapande process

(7)

Ett processorienterat arbetssätt

Arbeta processinriktat med

dokumentplanering och arkivering

Göra en processinriktad presentation av dokumentplanen/arkivförteckningen

(8)

Dokumentplanering - en

grundläggande begreppsmodell

Dokument- hantering

Dokument- (hanterings-)

plan Dokument-

hanterings- system

Dokument- planerings-

system

Dokument- planering

Skapar Planerar

Stöder

Gallrings- plan Innehåller

Stöder

Handlingar Handlings-

slag

Hanterar Består av

Reglerar

(9)

Två aspekter på effektivitet

Inre effektivitet

•Att upprätta dokumenthanteringsplanen och arkivförteckningen på ett effektivt sätt

Yttre effektivitet

•Att göra dokumentplan och arkivförteckning

så bra att de blir till största nytta för mottagarna

(10)

Kan ett processinriktat arbetssätt öka den inre effektiviteten?

Ja, obetingat!

(11)

Kan en processinriktad presentation göra det lättare och meningsfullare att

läsa dokumentplaner och arkivförteckningar?

Ja, kanske

• om den beskrivna organisationen

1. har ett begränsat antal urskiljbara processer 2. arbetar någorlunda processinriktat

• om mottagarna tänker processinriktat

Figure

Updating...

References

Related subjects :