• No results found

Råd för rutiner och underhåll av teleslinga

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Råd för rutiner och underhåll av teleslinga"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Råd för rutiner och

underhåll av teleslinga

Teleslinga (hörslinga) är en enkel och bra lösning som gör att

hörapparat användare hör betydligt bättre i samlingslokaler, biografer, teatrar med mera. Med bra rutiner, regelbunden tillsyn och underhåll är teleslingor ett lättskött system. Här är några goda råd till dig som är lokalansvarig:

Utse ansvarig på plats

Utse en ”slingansvarig” i verksamheten, som är kontaktperson vid frågor som rör teleslingan. Hen ska också ansvara för att nyanställda får kunskap om teleslingan, hur den fungerar samt ser till att det fi nns system för att provlyssna på teleslingan.

Tydliga kontaktuppgifter

Ha tydlig, skriftlig information om ansvarig kon- taktperson, helst i anslutning till teleslingans på- och avstängningsknapp. Det ska även fi nnas kontaktuppgifter till servicetekniker om teleslingan inte fungerar.

Enkel bruks-/skötselanvisning

Det ska fi nnas en enkel bruksanvisning i anslut- ning till teleslingans på- och avstängningsknapp.

Vem som helst ska kunna förstå hur teleslingan aktiveras. Det bör även fi nnas även en checklista för felsökning, om det inte fungerar med en gång.

Kunskap hos personal All personal ska känna till:

vad ett system med teleslinga är

vad syftet med teleslingan är och den fungerar

vilken del av lokalerna teleslingan täcker bäst

hur man sätter på teleslingan

hur man kollar att teleslingan är på och att det hörs på teleslingan

vad man ska göra om det inte hörs på teleslingan

Slingtestare/kontrollinstrument

Finns teleslinga ska ni också kunna kontrollera att det låter bra på teleslingan. Det fi nns enkla kon- trollinstrument, som används tillsammans med hörlurar.

Tydlig information till besökare

Informera på er webbplats att det fi nns teleslinga.

Sätt upp skyltar som anger att det fi nns teleslinga, både i och utanför lokalen. Använd den interna- tionella symbolen för teleslinga. Skyltar fi nns att beställa hos leverantörer av teleslingor.

Karta som visar var i lokalen slingan hörs bäst Om inte hela lokalen täcks av teleslingan måste be- sökare få veta det. Informera besökare om det i an- slutning till slingskylten/symbolen. En enkel karta över lokalen där det är markerat i vilka delar av rum- met slingan hörs bäst respektive sämre. Annars kan besökare missa chansen att använda teleslingan.

Underhåll

Ett professionellt installerat slingsystem som följer IEC-standarden 60118-4 fungerar i regel stabilt och underhållsfritt. När installationen väl är gjord ska det inte behövas några ytterligare justeringar av slingförstärkaren.

Vanliga felkällor

Vanliga orsaker till fel är: att någon har försökt justera slingförstärkaren, att slingförstärkaren har stängts av och ingen sätter på den igen, att ljudkäl- lan har kopplas ur slingförstärkaren (till exempel kabel till mikrofoner, dator, tv, fi lmprojektor etc) eller att själva slingan längs väggarna eller i/under golvet har skadats i samband med renovering.

Kolla slingan inför varje arrangemang!

Ha som rutin inför varje arrangemang kontrollera att teleslingan är på och fungerar som den ska, lyssna gärna med ett kontrollinstrument.

Ett faktablad från Hörselskadades Riksförbund För mer informaiton om teleslingor: www.horsellinjen.se

(2)

Ett faktablad från Hörselskadades Riksförbund Läs mer på www.hrf.se

References

Related documents

Till sammanträdet förutsätts att utsända handlingar har lästs samt att berörd handläggare kontaktats vid

Degerfors är känt för sina jättegrytor från istiden och i naturreservatet Sveafallen hittar ni över 200 jättegrytor. Centrumet präglas av 50-tals karaktär med närhet till allt

I DanvikCenter finns ett rymligt garage med hiss direkt upp till våningsplanen, utomhusparkering för besökare, samt lastkaj för transporter till och från

I Gamla stan finns det mycket gott om restauranger och caféer att välja på, med ett brett utbud för alla smaker och stilar.. Allt från hämtluncher från foodtrucks på

- Bredvid Najaden ligger även Handenterminalen, Haninges nav för bussar, som håller på att moderniseras för att integreras i den nya Haningeterrassen som byggs precis

Området lämpar sig ypperligt för bland annat lager och logistikverksamhet med sin direkta närhet till E18 samt E20.. Nordic PM utvecklar strategiskt belägna fastigheter utmed de

Närhet även till Luleå Tekniska Universitet som nås inom 1 km från

Storheden erbjuder ett brett utbud av butiker och de flesta större butikskedjor finns representerade här.. Närhet även till Luleå Tekniska Universitet som nås inom 1 km