Poängfördelning: 10 poäng för varje platta som tas bort

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Station

Plattor i kvadrat Material: För två stationer krävs: 22 st golvplattor.

Utläggning av stationen: Lägg ut plattorna i en kvadrat/rektangel. För att bygga en station krävs 11 st plattor.

Utförande: Gruppen ska försöka tränga ihop sig och stå på så få plattor som möjligt. De får sista på varnadras ryggar och hänga på varandra. För varje platta som gruppen inte står på tar ledaren bort efterhand som gruppen utför stationen. Om någon i gruppen trampar utanför plattorna alltså i gräset så måste man börja om från början det vill säga ledaren lägger ut alla 11 plattor igen och gruppen får prova igen. Gruppen får prova hur många gånger som helst fram till slutsignalen.

Poängfördelning: 10 poäng för varje platta som tas bort. Om gruppen hinner göra flera försök under tiden så räknas gruppens bästa resultat. Det vill säga om gruppen i omgång 1 lyckas få bort 3 plattor , i omgång 2 få bort 7 plattor och i omgång 3 få bort 4 plattor osv tills tiden är slut så räknas bara omgång 2 så var bäst och gruppen fick i omgång 2 bort 7 plattor vilket är 70 poäng.

Obs: Var lite hårda om någon trampar på gräset framförallt ju fler plattor de får bort, våga gå in och led övningen. Ni bestämmer.

Så bygger ni upp en likadan station brevid.

Figure

Updating...

References

Related subjects :