A B-B A-AA ABCDEFABCDEF1234567812345678GHGH91011129101112

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

G

H

G

H

9 10 11 12

9 10 11 12

735

18 9

49

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Krasnicky

VIDLICE_SESTAVA

Nazev

05_10_00

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy 05_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 26-05-2015

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 05_10_01_00 - - ks.

ULOZENI_A_HRIDEL - - 1

2 05_10_02_00 - - ks.

VACKA - - 2

3 05_10_03 11 500 - ks.

PLECH_DRZAK_VIDLICE CSN 42 5301 - 1

4 05_10_04 11 500 - ks.

SKLUZ_BOK_STRED CSN 42 5301 - 1

5 - - ks.

ZKRUTNA_PRUZINA_2 - - 2

6 ks.

CSN_EN_ISO_4762_M5X20 2

A-A A

1 2

5

B-B 1:1

6

3

4

1:5

1:1 A

Figure

Updating...

References

Related subjects :