• No results found

Går det att exportera vår hållbara stad?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Går det att exportera vår hållbara stad?"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten representerar infrastruktur som är grundläggande för invånarnas dagliga liv, nämligen vatten-, värme- och energiförsörjning samt avfallshantering. Satsningar på infrastruktur för samverkan mellan våra näringar bygger den hållbara staden, något som efterfrågar runtom i världen.

www.avfallsverige.se www.energigas.se www.svenskfjarrvarme.se www.svensktvatten.se

Seminarieinbjudan Almedalsveckan:

Går det att exportera vår hållbara stad?

Svensk miljöteknik och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Men kan de hela system som omvärlden efterfrågar verkligen levereras? Finns tillräckligt med riskkapital för att utveckla exporten och vilken roll har kommunerna i detta arbete?

I Sverige finns det idag drygt 6 500 svenska miljöteknikföretag. Branschen omsatte förra året 119 miljarder, varav 39 miljarder kom från miljöteknikexport.

Intresset för svensk miljöteknik är enormt och hållbar stadsplanering är en svensk paradgren. Allt från sopsortering, vattenrening till hur man framställer el, värme och biogas av sopor, drar till sig uppmärksamhet.

Men även problem tornar upp sig:

- Alltför ofta efterfrågas stora kvantiteter ute i världen och de svenska företagen har svårt att svälja så stora order som det oftast handlar om.

- Omvärlden efterfrågar hela system, men kan vi verkligen leverera det?

- Vilken roll har kommunerna i detta arbete vars primära uppgift är att jobba mot medborgarna, inte exportera svenskt miljökunnande?

Välkommen till ett seminarium om exporten av den hållbara staden, dess möjligheter och utmaningar. Vi avslutar med samtal över en lunchmacka.

Tisdagen den 5 juli, kl 10.00-12.00,

Sal E 31, Högskolan, Cramergatan 3, Visby Medverkande

Daniel Johansson, Statssekreterare (C), Näringsdepartementet Krister Örnfjäder, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna Peter Örn, Ordförande, Delegationen för hållbara städer Göran Svensson, VD, Eco Energy

Anders Johnsson, VD, Tekniska verken Linköping Moderator

Monica Lövström, VD, Svenska Energiaskor AB.

Ytterligare upplysningar

Anna-Carin Gripwall, informationschef Avfall Sverige: 070-662 61 28 Håkan Larsson, public affairs Avfall Sverige 070-535 66 42

Lena Berglund, kommunikationsansvarig, Energigas Sverige: 070-365 24 14 Annika Johannesson, kommunikationschef Svensk Fjärrvärme: 0734-25 25 64 Fredrik Vinthagen, kommunikationschef Svenskt Vatten: 0734-23 13 96

References

Related documents

Uppgifterna kommer att användas vid fakturering av vatten/avlopp eller fjärrvärme samt hanteras enligt bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PuL). Enligt 26 § PuL har du rätt

Fördelningsgrunden har gjorts efter försåld energi som producerats vid Västerbyverket under året, som totalt uppgick till 117,6 GWh, varav Fjärrvärme för uppvärmning 34,4 GWh

Värmeproduktionsanläggningen Västerbyverket i Götene förvärvades och tillträddes 2014. Anläggningen byggdes 2001 och har en biobränslepanna på 25 MW och två oljepannor på

[r]

Varför går det avfall från Norge till Sverige för behandling i svenska energiåtervinningsanläggningar?. Korta

transportegenskaperna hos såväl lösa jorda~ter_som hos fast berg t.ex. i samband med värmepumpanläggn:ngar, lagring av radioakivt avfall, bergrum för l~grin~ av

2.2 Stockholm Vatten skall fram till 2025-12-31 ansvara för Bolagets kostnader genom att erlägga anslutningsavgifter till Bolaget beräknade inklusive Eolshällsvolymerna,

Fortfarande är det dock stora skillnader mellan kommunerna och i vissa höjs elnätspriserna, säger Hans Dahlin, ordförande för Nils Holgerssongruppen.. För att uppnå mer