Remissyttrande Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Datum:

2020-09-01

Diarienummer:

09041/2020

Dokument:

Remissyttrande

Besöksadress: Svenska institutet Virkesvägen 2 120 30 Stockholm Sverige Postadress: Svenska institutet Box 9 121 21 Johanneshov Sverige Kontaktuppgifter: T +46 (0)8 453 78 00 si@si.se www.si.se www.sweden.se

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige. Genom strategisk kommunikation och utbyte inom kultur, utbildning, vetenskap och näringsliv främjar vi samarbete och långsiktiga relationer med andra länder. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med svenska ambassader och konsulat.

Remissyttrande Ändringar i högskolelagen för

att främja den akademiska friheten och

tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga

lärandet

Svenska institutet (SI) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovanstående

(diarienummer U2020/03053/UH). SI har inga synpunkter på de förslag som framförs.

Beslut om detta yttrande har fattats av avdelningschef Kurt Bratteby. Rådgivare Kajsa Haag har

varit föredragande.

Kurt Bratteby

Chef avdelningen Internationella relationer

Figure

Updating...

References

Related subjects :