Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KONKURRENSVERKET

Swedish Competition Authority

YTTRANDE

2020-04-22 Dnr 204/2020

In frastru kturdepa rtementet i.rem1ssvar@regenngskansl1et.se

Remiss av promemorian Elcertifikat stoppregel och kontroll­

station 2019

12020/00777/E

Konkurrensverket har mga synpunkter pa ovan rubncerade remiss.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakmdis. Foredragande har varit konkurrenssakkunmge Marten Tornqvist.

Nikos Tsakiridis

Marten Tornqvist

Adress 103 85 Stockholm Besbksadress Ringviigen 100 Tele/on 08-7001600 konkurrensverket@kkv.se

._ il.lf/Ni3MiMMMMl@M

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :